PROGRAMSLIPP VÅR 2023

Vi gleder oss sånn til våren! I 2023 fortsetter vi å utfordre grensene mellom de ulike kunstfag og sjangre, og vi tilbyr et bredt og nyskapende program. I sesongens program vil du finne noen kjente navn, arrangementer og artister du kanskje har hørt litt om før men ikke sjekket ut enda, og selvfølgelig en del skikkelig gode overraskelser. Her er noen smakebiter: 

MUSIKK

ANDRE ARRANGEMENTER: 

 • Ellard/Lech har sett på ritualer og seremonier for den sørgende kroppen og kommer for å dele dette med oss. 
 • Avgangsstudentene på BA Dans ved UiS – Fakultet for utøvende kunstfag. Kom og møt morgendagens profesjonelle dansekunstnere! 
 • South west yarn fest – et paradis for alle strikkeelsekere 
 • Scenekunstkompaniet Susie Wang som tar fiksjon på alvor. 
 • Faste møteplasser for profesjonelle kunstnere i ulike fag: 
  • Lesesirkel scenekunst 
  • Frilanskontor 
  • Electronica meetup 

NÅ KAN DU SØKE OM ØVINGSLOKALE PÅ TOU

TOU

Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst, og en av Norges største frie kunst- og kulturinstitusjoner. Over 200 profesjonelle kulturaktører fra flere fagfelt holder til på Tou. 

På Tou jobber vi med å muliggjøre ideer, skape nye referanser og impulser, tilrettelegge for samarbeid og gi vekstgrunnlag for et produserende kulturliv. Vi bygger delingskultur med utveksling av fagkompetanse og nettverk og vårt arbeid rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet.

Øvingslokale på Tou

Øvingslokalet ligger i første etasje i nybygget på Tou. Alle rommene er tilrettelagte med ekstra himlingshøye, dempet ventilasjon, skråstilte vegger, internett og sanganlegg, i tillegg til å være lydtette. All annen innredning av rommene må besørges av leietakerne. 

Rommet har ikke vindu og er 18m2 stort. Kostnad i 2022 er NOK 30 738.

Hvem kan søke?

Øvingsfellesskapets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter, samt talenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Leieperiode

Normal leieperiode er 5 år, med mulighet for forlengelse i nye 5 år etter dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet og bruk av lokalet. Kortere leieperiode kan avtales mellom utleier og leietaker. 

Leiepris

Utleier tilbyr lokalene i Tou Lyd basert på prinsippet om ”et leienivå tilpasset både brukergruppen og ses ift. andre eksisterende tilbud”.  

Leien for øvingsrommene og studioene er i 2022 kr 1708 pr. m2 netto pr. år, inkl. oppvarming, strøm, internett og andel fellesareal/-kostnader. Leien vil bli indeksregulert årlig.

Det er begrensede muligheter for lagringsplass i underetasjen. Dette vil måtte avtales særskilt, og leie for dette vil komme i tillegg.

Krav om kunstnerisk aktivitet

Det stilles krav til leietakere i Tou Lyd om kunstnerisk aktivitet. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet.

Leietakerforening

Det er etablert en egen leietakerforening, som bistår utleier og driver Tou i det daglige. Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for Tou Lyds leietakere. 

Søknad

Søknad sendes innen 15. desember 2022 til: tou@touscene.com

Innflytning kan skje allerede i januar.

Søknad sendes som en pdf med CV og skal ikke overskride 5 sider, og skal inneholde: 

 • Prosjektnavn, f.eks artistnavn, band, etc.
 • navn, fødsels- og personnummer, bostedadresse, epostadresse og telefonnr. på kontaktperson
 • gjennomførte prosjekter/turneer etc.
 • pågående prosjekter og planer framover
 • motivasjon for å søke om øvingsrom/studio på Tou
 • Link til relevante produksjoner.

Tildeling

Tildeling forestås av en egen komité. Komiteen består av 1 representant for utleier (Tou), 1 representant for STAR, 1 utpekt utøver og en representant fra leietagerforeningen.

Komiteen skal tildele ledige lokaler basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou. Videre skal komiteen søke å sette sammen en leietakergruppe med ulike musikalske uttrykk representert, med spenn i alder og av begge kjønn.

Spørsmål 

Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad, paa@touscene.com, 930 04 217 

TOU ATELIERHUS: UTLYSNING AV ATELIER OG ETABLERINGSATELIER

TOU

Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst, og en av Norges største frie kunst- og kulturinstitusjoner. Over 200 profesjonelle kulturaktører fra flere fagfelt holder til på Tou. Vi presenterer et egenkuratert kunstnerisk program som Tou Atelierhus er en aktiv del av, gjennom blant annet utstillinger i Bruksrommet.

På Tou jobber vi med å muliggjøre ideer, skape nye referanser og impulser, tilrettelegge for samarbeid og gi vekstgrunnlag for et produserende kulturliv. Vi bygger delingskultur med utveksling av fagkompetanse og nettverk og vårt arbeid rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet. 

TOU ATELIERHUS

Tou Atelierhus er et etablert kunstnerfelleskap med 31 atelierer hvor 1 er dedikert til nyutdannede billedkunstnere og kunsthåndverkere. 

Bygget ble ferdigstilt i 2017 og inneholder blant annet et av verdens best fasiliterte grafiske verksted i Tou Trykk, et snekkerverksted, prøvesalen Speilet, kunstbutikk og fellesareal. Det finnes også flere prosjektrom og visningsareal som gjør at mange ulike kunstformer og produksjoner kan finne sted.

UTLYSNING 1: ETABLERINGSATELIER

Tou ønsker å støtte kunsthåndverkere og billedkunstnere som planlegger å etablere seg i Stavanger, samt bidra til å skape fellesskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere. 

Etablerings-atelierene er lokalisert i det etablerte atelierhuset på Tou Scene, som er bygd og finansiert av Stavanger kommune. 31 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndtverkere har sine arbeidsplasser i bygget, samt Tou Trykk, Grafisk Verksted.

Etablerings-atelierene har en begrenset leietid på to år. Husleien er fullfinansiert av Tou. Gratis bruk av prosjektrom følger også avtalen. 

Størrelse: 19,9 m2.

SØKEKRITERIER

Søkere må ha gjennomført kunstutdanning på bachelor eller masternivå innen de siste tre årene. Søknaden skal være begrunnet og inneholde CV og en presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billed, lyd og/eller videomateriale. 

Studenter kan ikke søke. Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon. Atelieret skal ikke brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder. Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou om årsaken til dette. 

Som leietaker i Atelierhuset Tou Scene får du muligheten til å bli en del av et miljø der visuell kunst, musikk, dans og andre kunstformer møtes. 

UTLYSNING 2: LEDIG ATELIER

Atelieret ligger i tredje etasje i Tou Atelierhus. Det er godt tilrettelagt med ventilasjon, utslagsvask, god takhøyde, internettilkobling, åpningsvindu og flotte fellesarealer. All annen innredning og utstyr må besørges av leietakerne. Ved leie av atelier finnes også muligheten for leie av ulike prosjektrom.

Størrelse: 47,1 m2
Årlig leie: NOK 45 138

KRAV OM KUNSTNERISK AKTIVITET
Det stilles krav til leietakere i atelierhuset om kunstnerisk aktivitet i leieperioden. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet. Slik evaluering skjer fortløpende med hovedrevisjon hvert 5. år.

LEIETAKERFORENING
Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for atelierhusets leietakere. Leietakerforeningen bistår også Tou i det daglige.

TILDELING
Tildeling forestås av en egen atelierkomité. Komiteen består av en representant for Tou, en representant for leietakerforeningen og en representant for lokale kunstinstitusjoner. I tillegg har Stavanger kommune en observatør i komiteen. 

Atelierkomiteen skal tildele ledige atelier basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for atelierplass i Tou Atelierhus. 

SØKEKRITERIER

 • Atelierhusets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere
 • Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon og kan ikke benyttes til lager eller stå ubrukt i lengre perioder
 • Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou om årsaken til dette 
 • Leieperioden er for 5 år, med mulighet for forlengelse

SØKNAD

 • Søknaden skal sendes som 1 pdf og inneholde begrunnelse, CV og en presentasjon av eget arbeid med 5 verk
 • Navn, fødsels- og personnummer, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer
 • Utdanningsbakgrunn
 • Gjennomførte prosjekter/utstillinger/utsmykkingsoppdrag/annet (ev. utvalg)
 • Pågående prosjekter og planer framover
 • Motivasjon for å søke om atelierplass i Tou Atelierhus som inneholder hvordan man ønsker å bidra i eksisterende miljø og evt. om det er noen initiativ man ønsker i igangsette for miljøet eller senteret som sådan

SPØRSMÅL
Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad
Mail: paa@touscene.com 
Mobil: 930 04 217 

Søknad med vedlegg sendes til tou@touscene.com. 

Søknadsfrist: 15. desember 2022

Tildelingen vil skje innen 15. januar med mulig innflytning 1. februar. 

TOU SØKER NY SCENEKUNSTANSVARLIG

Er du en god produsent med et brennende engasjement for scenekunst? Eller en scenekunstner med administrativ teft? Og er du interessert i å utvikle nye modeller for scenekunst? Da er kanskje Tou noe for deg!

Tou søker ny scenekunstansvarlig

Tou er en flerkunstnerisk produksjons- og visningsarena for scenekunst, musikk, og visuell kunst – et levende hus for profesjonelle kunst- og kulturaktører med rundt 450 ulike arrangement i året. Lokalene er på over 13.000 kvadratmeter og består av flere scener og produksjonsrom, hvor visuelle kunstnere, musikere, scenekunstnere og organisasjoner har sin produksjon og virke.

Tou bygger på en delingskultur med utveksling av fagkompetanse mellom de ulike kunstfeltene.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap med idealistisk innretning som består av blant annet flere selskaper innen produksjon, formidling og servering – kunsteriske og sosiale møteplasser som Speilet, Tou Lyd, Tou Atelierhuset, T-Time Vinyl Plant, Gnag og Øst.

Våre verdier oppsummeres som Samlende, Mangfoldig, Åpen, Profesjonell, Nytenkende og Uredd.

Hovedfokus for scenekunsten er det prosjektbaserte feltet. Tou har ambisjon om å være en sentral og progressiv aktør som tilrettelegger for gode arbeidsvilkår for utvikling, produksjon, og presentasjon av samtidig scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet. Vi ønsker å være et sjenerøst kunstnerisk samlingssted som fasiliterer møter mellom ulike kunstfelt, både for unge og etablerte kunstnere.

Om stillingen

I rollen som scenekunstansvarlig leder du vår scenekunstsatsning og skal videreføre og utvikle scenekunstprogrammet på Tou. Dette rommer blant annet residenser, forestillinger og fagprogram, med et særskilt fokus på å stimulere og styrke det lokale miljøet. Du er vertskap for kunstnere som arbeider og presenterer arbeid på Tou. Du legger til rette for kunstneriske prosesser og møter med publikum.

I arbeidet får du en unik anledning til å prege det lokale feltet og utvikle konsepter for kunstnere og publikum. Du vil representere Tou i mange ulike sammenhenger.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for utvikling og programmering av scenekunstprogrammet
 • Styrke finansieringen til scenekunstprogrammet – søknadsarbeid, finansiering og rapportering
 • Budsjettering, kontraktering og oppgjør samt kontakt med bevilgende myndigheter
 • Tett dialog med lokale scenekunstnere, andre kunstfelt, institusjoner, presse og publikum
 • Bistå teknisk leder med forhandlinger og håndtering av ridere

Personlige egenskaper

 • Trygg og profesjonell i din lederrolle
 • Initiativrik og selvstendig
 • Løsningsorientert og ambisiøs
 • God til å delegere og innhente supplerende fagkompetanse
 • Evne til både strategisk og praktisk tilnærming til fagområdet
 • Du forstår at kunst er verdiskapning utover publikum, statistikk og inntjening
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er avgjørende

Tou har et utstrakt internasjonalt arbeid og mangfoldskompetanse verdsettes. Flerspråklig eller flerkulturell bakgrunn er derfor positivt, men ikke et krav.

Krav/ønsket kompetanse/erfaring

 • Relevant utdanning eller praktisk erfaring som produsent, med kunstnerisk ledelse, kuratorvirksomhet eller lignende
 • God kulturpolitisk forståelse og kjennskap til scenekunstfeltets strukturer
 • God økonomisk og digital forståelse
 • God evne til å balansere det kunstfaglige med det administrative
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Varierende arbeidstid. Kveld- og helgearbeid forekommer. Noe reising forventes.

TOU tilbyr

Vi kan tilby en sentral stilling i Norges mest spennende kreative klynge. Du vil være sentral i arbeidet med å bygge Tou sin visjon og omdømme nasjonalt og internasjonalt.

Konkurransedyktige betingelser er en selvfølge.

Alle relevante kandidater oppfordres til å søke, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, religion eller etnisk og sosial bakgrunn. Vi er ikke redd for hull i CV eller utradisjonell bakgrunn.

Interessert?

Synes du dette høres spennede ut? Ta kontakt med Cecilie Kleppe på cecilie.kleppe@mosaique.no eller telefon +47 412 43 220 for en nærmere prat!

Søknadsfrist: 10. januar 2023.

Illustrasjon: Daavid Mörtl

RESIDENSOPPHOLD – om kunst, nettverk og tilfeldigheter

Tou har fått finansiert et europeisk prosjekt som gir slovakiske og norske kunstnere mulighet til å søke om residensopphold på Tou og hos vår partner i Kosice, Slovakia – Kino Usmev. Målsetningen med residensprogrammet er å tilby slovakiske og norske kunstnere, forfattere og musikere mulighet til å jobbe i et nytt, kreativt og kulturelt miljø. I år organiserer Kino Usmev og Tou totalt seks residenser – tre i Norge (åpne for slovakiske søkere) og tre i Slovakia (åpne for norske søkere).

Lucia Troppova fra Bratislava jobber hovedsakelig med digital illustrasjon og animasjon. At hun fikk mulighet til å være med på dette programmet er en ren tilfeldighet (hun bruker ordet «nahoda» på slovakisk). Hun så en annonse på Instagram og fristen gikk ut den samme dagen. Hun fikk likevel mulighet til å søke, så lenge hun klarte å levere søknaden innen midnatt – og det gjorde hun. 

Hva fikk deg til å søke?

«Muligheten dukket opp på et tidspunkt der jeg ikke følte meg særlig motivert, selv om jeg liker arbeidet mitt generelt. Mitt siste større prosjekt var animerte barneserier på nasjonal TV, noe som jeg synes er både spennende og krevende, da jeg føler mye ansvar for å levere et kvalitetsprodukt. Generelt har jeg alltid fokusert mer på den kommersielle siden av kunstfeltet, jobbet med et kreativt reklamebyrå og gjennom det oppdaget flere andre kjekke prosjekter. Så jeg følte at det ble for mye av den digitale verden for meg, og jeg var klar for en endring. Jeg fikk lyst til å utforske nye måter å jobbe med illustrasjon, hvor resultatet kunne være mer håndfast og materiell. Jeg ville også ta det litt lenger enn vanlig trykk. Dette prosjektet ga meg muligheten til å dykke litt dypere, samt å være i et nytt miljø med nye inntrykk.»

Et møte på T-time

Fortell litt mer om prosjektet ditt under residensopphold i Stavanger.  

«Temaet ble urbanisme – jeg bestemte meg for å ta utgangspunkt i kjente landemerker i byen og lage en artistisk tolkning ved bruk av illustrasjon. Sluttresultatet skulle være en modell som kunne brukes i ulike sammenhenger, enten som suvenir eller et samlingsobjekt.»

Modellen skulle være visuelt attraktiv, men samtidig funksjonell og med praktisk anvendning. På Tou fikk Lucia en omvisning og ble kjent med blant annet kunstnere på Tou Trykk, noe som ble en betydelig inspirasjon til utvikling av ideen hennes. Kunstnere på verkstedet har kompetanse på bokbinding, noe som viste seg å være til stor hjelp. Lucia pratet med kunstnerne, fikk se på arbeidet deres, tilbrakte tid på verkstedet og begynte å få tanker rundt utforming av modellen.

Sammen med Evy Horpestad Tjåland i Ølhallene

Hvilke fordeler ser du med å være på residensopphold her i Stavanger?

«Jeg liker å være her! Både byen og Tou har mye å by på. Jeg føler meg godt ivaretatt, har en kontorplass med de fasilitetene jeg har behov for, ble introdusert til folk på huset og kan benytte meg av verkstedet på Tou Trykk. Men det som er like viktig er fritid – jeg blir invitert til arrangementene på Tou, får være med på felles lunsj, og benytter anledning til å utforske området rundt. Jeg går på tur så mye det lar seg gjøre. Jeg kan både gjøre jobben min uten forstyrrelser og føler meg inkludert i felleskapet og det som skjer på huset. Mer kan jeg ikke be om!»

På Tou Trykk

Hva synes du er viktig for at man får mest mulig utbytte av et residensopphold?

«Kunstnere kommer med ulike ambisjoner og har dermed ulike behov. For noen kan det være nok med en rolig kontorplass og noen nyttige kontakter. For min del var det verdifullt å bli kjent med folk som jobber her, snakke med dem og som følge av det få innspill til prosjektet mitt fra deres ståsted i forskningsfasen. Like viktig var å bare vandre rundt i byen, oppleve Stavanger og samle inntrykk.»

UTSTILLING: FEM // Å SETTE SPOR

Om å sette spor

«Spor er de merker vi etterlater oss og som forteller noe om tiden og omstendighetene rundt da de er satt. Vi leser sporene med nåtidens blikk og erfaringer, og slik forsøker vi å forme nye meninger og økt forståelse av nåtid og situasjoner vi befinner oss i.» Kunstnergruppen FEM ønsker å utfordre sansene ved å stille spørsmål om behov for å lage spor og synlige merker etter oss. Gjennom dialog og ved måten de setter sammen utstillingen på kan de både forvirre og utfordre hverandres kunstnerskap.

FEM består av billedkunstnere Snøfrid Hunsbedt Eiene, Signe Christine Urdal, Evy Horpestad Tjåland, Anita Tjemsland og Yumiko Ashley og 10. november åpner de en ny felles utstilling i Ølhallene på Tou.

 • SNØFRID HUNSBEDT EIENE jobber i det vesentlige med tegning og maleri. 
 • SIGNE CHRISTINE URDAL arbeider med fotografi, video og installasjon som medium til å utforske mellommenneskelige tilstander knyttet til tematikken identitet. 
 • ANITA TJEMSLAND jobber med dyptrykk/grafikk og maleri, ofte med byen som motiv, da gjerne sort/hvit og i større formater. 
 • YUMIKO ASHLEY har i flere år jobbet med tematikken rundt relasjoner mellom mennesker og den ville norske naturen som er svært ulik Tokyo i hennes opprinnelsesland.
 • EVY HORPESTAD TJÅLAND arbeider i hovedsak med tegning, tekstil og installasjon hvor hun tar i bruk funnet – og samlede objekter. 

Om å finne felles berøringspunkt

Kunstnergruppen ble opprettet fordi alle har tilknytting til Atelierhuset på Tou og har god kontakt gjennom felleskapet der. Da det kom en utlysning om utstillingsmulighet på Skur 2 for to år siden, bestemte de seg for å søke sammen. De begynte å samarbeide om en felles utstilling og oppdaget at verkene deres har mange interessante berøringspunkt og kommuniserer godt sammen. 

Deres første felles utstilling «Ustabile minner» handlet om hvordan vi hele tiden påvirker hverandre gjennom våre handlinger og vår sosial og historisk kontekst. Men minneprosessen kan være en ustabil prosess, med foranderligheten som et utgangspunkt. Den kreative prosessen som ligger bak utstillingen, var et slags kollektivt minnearbeid, med gjensidig påvirkning og dialog. Utstillingen fikk en positiv anmeldelse i Stavanger Aftenblad:

«Berøringspunktene er mange, og utstillingen vokser på samspillet mellom de ulike verkene og de fem kunstneres tolkninger av temaet. At kunstnerne også raust har lagt til rette for publikums subjektive tolkninger gir den ekstra element og utstillingen bør kunne oppleves som tilgjengelig for de alle fleste»

Kunstnere selv sier at den nye utstillingen «Å sette spor» bygger på den forrige på flere måter. Gamle verk skal brukes i nye sammenheng, de skal fortsette og videreutvikle tematikken, og ikke minst skal de fortsette å jobbe sammen. 

Fra «Ustabile minner»

Om å stole på prosessen

Kunstnerne forteller at det å samarbeide om en felles utstilling er en lærerik og kreativ prosess, som får dem til å se seg selv utenfra og utfordre hverandre. Kunstnerisk virksomhet generelt innebærer mye usikkerhet, og det å jobbe sammen med andre kan åpne opp for uante muligheter. Man vet ikke helt hva det endelige resultatet skal være og man har ingen annet valg enn å støtte hverandre, omfavne denne usikkerheten og sammen stole på at dynamikken skal lede veien. 

Kanskje har vi alle godt av å bli utfordret, komme ut av komfortsonen og dermed bli inspirert til å tenke nye muligheter.  

Utstillingsperiode: 10-27. november i Ølhallene
Åpningstider: torsdag og fredag kl 12:00 – 18:00, lørdag og søndag kl. 12:00-16:00

Utstillingen er støttet av TOU, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

EUROPEISKE KULTURSENTRE SAMLET SEG I FENGERSFORS

«Do it Together»

I forrige uke besøkte vi Fengersfors – et lite tettsted i sør Sverige som har et spennende kulturtilbud i den nedlagte papirfabrikken, som nå heter Not Quite. 140 representanter fra over 20 Trans Europe Halles medlemsland samlet seg her for å lære, utveksle erfaringer og bli inspirert. Alle har minst to ting til felles – de jobber innen kulturbransjen og de disponerer gamle lokaler i nedlagte industribygninger.

Konferansen ble arrangert for den 94. gang og temaet denne gangen var «Do it together». Målet var å utforske muligheter for samskaping, engasjering av lokalsamfunn og bærekraft, spesielt i de rurale områdene. Deltakere fikk høre på foredrag om aktuelle temaer, delta i workshoper, bli med på guidede turer og kveldssamlinger. Det ble lagt opp for kunnskaps- og ideutveksling, mingling og kreative aktiviteter. Det underliggende budskapet var at mange flere muligheter åpner seg når man ikke jobber alene. 

Lene Aareskjold, Juste Druskine, Felicia Gulbrandsen fra Tou
Tiffany Fukuma fra Trans Europe Halles
Omvisning i lokalene

Europeisk kulturelt nettverk

Trans Europe Halles er et av de eldste og mest dynamiske kulturelle nettverk i Europa som ble startet i 1983. TEH har hovedkontor i Sverige og har 140 medlemmer fra 40 ulike land i Europa, fra nord til sør, øst til vest. Nettverket fokuserer seg på tre hovedområder – folk, kunst og bygninger. 

Medlemmer i nettverket gjør om gamle forlatte bygninger til spennende tverrfaglige og uavhengige sentere for kunst og kultur. På denne måten transformerer de lokalsamfunnet, nabolaget og byen sin. Det gjør de ved bruk av det mest verdifulle verktøyet de har – kreativitet og fantasi.

Not Quite

Hvordan det fungerer

TEH ledes av noen engasjerte medlemmer som er med i styret. De har en felles visjon og strategi som utformes og påvirkes av alle medlemmene. I de siste årene har TEH vokst ganske raskt, noe som gjør at det også ble behov for å ha mer desentralisert virksomhet parallelt. Slik ble flere ulike såkalte hubs introdusert, både med utgangspunkt i geografiske og tematiske kriterier. Hubs skal jobbe mer spesifikt med konkrete utfordringer, initiere prosjekter, samle og dele kunnskap. 

Nordic hub

En av slike hubs er Nordic hub, som samler TEH medlemmer fra de nordiske og baltiske land. Denne huben ble gjennopprettet like før TEH møte i Fengersfors og skal nå søke midler for møtevirksomhet og kompetanseutveksling. Et konkret tema som skal være i fokus er strømsparende tiltak og alternative strømløsninger for privateide kulturinstitusjoner. 

ÅRETS DEBUTANT PÅ HØSTUTSTILLINGEN KOMMER TIL TOU 

Finn Adrian Jorkjen ble tildelt Norske Kunstforeningers debutantpris under Høstutstillingens åpningssermoni 9. september på Kunstnernes Hus og denne helgen kan du se ham på Tou under Performance days 5.

Finn Adrian (f. 1990 i Arendal) bor og arbeider i Oslo. Han har bachelorgrad fra Kunstakademiet i Trondheim og mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo. Jorkjen har tidligere vist arbeider ved festivalen Ravnedans (Kristiansand), Sørlandsutstillingen og Rosendal Teater (Trondheim). Han er også en del av performanceduoen Koppen & Jorkjen, med kunstneren Henrik Koppen. 

Jorkjen jobber performativt, med tekst og video. Arbeidet hans handler veldig mye om å undersøke digitale rom og problemstillinger rundt identitet. Han konsumerer mye videoer selv, graver i arkiver, skriver manus og har både solopraksis og samarbeider med andre kunstnere. 

Kan du fortelle dine synspunkter om performance art generelt og hva skiller det fra scenekunst, skuespill og lignende performative kunstform?

Dette er et tema som jeg syns er interessant. Jeg har merket at flere scenekunstnere integrerer elementer av performancekunst i forestillingene sine. For meg handler performance om at man sitter med blanke ark, med få forutsetninger. Skal publikum være medvirkende? Skal vi opprettholde den fjerde vegg? Her kan hva som helst skje. Det hender jeg møter på folk som kan være skeptiske eller redd for performancekunst. Jeg tar hensyn til dette i mine verk og forsøker å være forsiktig med med publikum. 

Jeg tenker at skuespill handler om at man forsøker å leve seg inn i en bestemt rolle eller fortelle en historie. Mens performancekunst handler mer om å utføre en ide eller handling sammen med publikummet som er til stede. Men det må sies at ingenting er hugget i stein, og at en relativt “ung” kunstform er i stadig utvikling. 

Kan du fortelle litt om arbeidsprosessen din i forberedelse til Performance days?

Alle kunstnere ble tildelt en Ingmar Bergman film, som et utgangspunkt for et nytt verk. Jeg fikk filmen «Persona» som jeg har et tett forhold til. Det første jeg gjorde var å tenke på alle minnene mine om filmen og dro ut elementer som jeg syns var spennende å jobbe videre med. Jeg har tatt utgangspunkt i ideen om samtaler man har på soverommet og sengen som et privat rom. Jeg skal jobbe med dans og fletter det inn med en monolog. Vi får se hva som skjer. 

Hva er din relasjon til Bergman?

Jeg synes at Bergmans filmer til tider kan være utfordrende – det er ikke easy watching som man ser på slutten av en tung arbeidsdag. Men det er mange elementer som er spennende, ikke nødvendigvis handlingen, men kanskje tematisk eller filmteknisk. Også er jeg generelt veldig opptatt av film og video. Jeg vil presisere at man trenger ikke å være Bergman-fan for å komme og oppleve kunsten under Performance days. Man trenger ikke å ha forhåndskunnskap, da vi alle har våre egne kunstneriske praksiser og lager noe helt eget. Men er du en fan av Bergman, så kan du kanskje oppleve noen Easter eggs.

Du kan se Finn Adrian Jorkjen under Performance days 5 på fredag kl 20.00 på Tou.

Her kan du finne mer informasjon om kunstneren: 

5 SPØRSMÅL: CHRISTINE SAGEN HELGØ

Vår tidligere styreleder Per Ramvi takket for seg, og Tou har vært fantastisk heldige at Christine Sagen Helgø har sagt ja til å være ny styreleder. Christine sitt bakgrunn er helt optimal i forhold til den utviklingen Tou står ovenfor, både innholdsmessig og ikke minst når det gjelder større utbyggingsaktivitet, samt andre spennende prosjekter. Hun har også vært involvert i Tou i lang tid, men da fra den andre siden av bordet. Vi er veldig takknemlige for at hun har takket ja til å være en del av Tou.

1. Hva er ditt forhold til Tou?

«Jeg har fulgt Tou Scene tett nesten helt siden starten. Urban Sjøfront og mange ildsjeler var med å tilrettelegge for Tou som et byutviklingsprosjekt, og etter hvert for at kunstnere kunne arbeide her. Jeg var politiker på den tiden og deltok i prosessen når kommunen kjøpte bygningen og fulgte med på utviklingen. Jeg har hjerte for Tou og har hatt gleden av å være med på åpningen av både Maskinhallen, Atelierhuset og Speilet. Jeg mener det er en viktig kulturinstitusjon på høyt nivå, som inneholder mye og er så mangfoldig.

2. Hva var grunnen til at du takket ja til å være styreleder på Tou?

«Det som skjer på Tou interesserer meg og jeg synes at det er viktig for hele regionen at vi har uavhengige kulturinstitusjoner som driver med både produksjon og formidling. Både min erfaring og kompetanse fra tidligere håper jeg kan være nyttig for videreutvikling av Tou. En annen grunn er den utrolig flotte staben på Tou – det er få ansatte, men alle gjør en skikkelig god jobb. Jeg gleder meg virkelig til å komme i gang med oppgaven!»

3. Har du noen ambisjoner om hvordan Tou utvikles videre?

«Jeg har en ambisjon om å gjøre en god jobb for Tou ved å være med å fremme potensialet det har. Jeg ønsker at enda flere kommer på arrangementer og tar del i alt det som skjer her. Vi må jobbe for å få publikum tilbake etter covid, noe som mange i kulturbransjen sliter med. Vi ser at folk begynner å komme til store arrangementer, men de må også huske mindre arrangementer. 

En annen utfordring vi møter nå er høyere utgifter til for eksempel strøm- her skal styret kunne være med å bidra. Vi blander oss selvsagt ikke inn i det kunstneriske, men vi kan være med å bidra i forhold til driften.»

4. Har du noen refleksjoner rundt at Tou opererer innenfor så mange forskjellige fag og ikke er et typisk kultursenter?

«Jeg synes at det er positivt å ha så mange forskjellige kunstformer under ett tak, og det å være så mangfoldig som Tou er, men samtidig ser jeg at det kan være krevende å kommunisere helheten av denne type virksomhet. Det kan være vanskelig for andre å forstå hvordan ting henger sammen og spesielt når det gjelder kulturstøtte. Så det er både en styrke, men også en utfordring med så mange fag.»

5. Hvilken type kunst og kulturopplevelser setter du selv mest pris på?

«Generelt liker jeg veldig mye forskjellig og derfor er Tou en god plass å besøke.  

Det står veldig mye spennende på høstprogrammet og jeg skal prøve å få med meg så mye som mulig.  Blant annet er konserten med Tøfl i november et must. Jeg vil også oppfordre andre til å komme på arrangementer på Tou eller bare stikke innom Fortou, T-time eller Øst!»

MORTEN ANBEFALER: høstens favoritter!

Det er duket for en kjempespennende konserthøst på Tou med et bredt utvalg av musikk der det finnes konserter med artister du ikke visste du likte og noe som de fleste allerede setter pris på. Vår musikkansvarlig Morten deler sine favoritter:

Divide And Dissolve
16. september

Vi er veldig stolte av at Divide And Dissolve kommer til Tou for å gjøre sin første konsert noensinne på norsk jord. Duoen fra Australia har allerede rukket å bli utestengt fra youtube for sine politisk ladede musikkvideoer og har spillt inn sitt siste album med Ruban Neilson fra Unknown Mortal Orchestra. 


Billy Meier
10. november

Dette superbandet med noen av de mest spennende unge musikerne vi har i landet er på vei ut med sin andre fullengder som kommer i november. Kjent for sine hjelmer laget av discokuler og sin spesielle musikalske stil er dette er band det er vanskelig å sette i en bås. Selv omtaler bandet musikken sin som retrofutiristisk space jazz. Det eneste jeg vet er at det blir en utenomjordisk bra opplevelse. 


Daufødt
02. desember

Det er bare å gjøre seg klar for å bli røsket tak i og tatt med på en energibombe ut av en annen verden når Daufødt inntar scenen i Maskinhallen i desember. Enten du trenger å gi deg selv en førjulsgave eller du allerede trenger et avbrekk fra førjulstriden er det bare å komme seg på konsert, denne vil du ikke gå glipp av!