ÅPEN UTLYSNING: TOU SCENEKUNST

Vi søker unge scenekunstnere med ideer som viser oss virkeligheter, fiksjoner og fantasier fra steder vi tidligere ikke kjente. Er du i idéfasen og arbeider på et nytt scenekunstprosjekt? Ønsker du å spille på Tou?
Trenger du intensjonsavtale til din kulturrådsøknad?

Tou leter etter arbeid som utforsker grensene for hva scenekunst er til en co-produksjon med premiere i løpet av 2023. En sentral del av Tou sin scenekunstprofil er arbeid som skaper møtepunkter mellom scenekunst, billedkunst og musikk. Vi er derfor særlig interessert i verk og modeller som skaper forbindelser mellom ulike kunstformer på huset og som utforsker nye formater og mangfold estetisk, kulturelt eller metodisk. Vi ønsker å stimulere aktiviteten, åpne opp huset for nye stemmer og presentere fantasifulle og grensesprengende arbeid for publikum.

VI TILBYR-Intensjonsavtale til prosjektstøttesøknad-Søknadsveiledning ved behov-Arbeidsopphold i speilet (https://www.touofficial.com/produksjon/speilet/) på Tou med mulighet for arbeidsvisning-Kunstnerisk samtaleparter-Teknisk bistand-Formidling, kommunikasjon og markedsføring-Økonomisk bidrag på inntil 25 000,–Premiere og visning

Send oss en prosjektbeskrivelse med budsjett og finansieringsplan, CV til kunstnerisk lag og dokumentasjon av eventuelle tidligere arbeid.

SØKNADSFRIST: 1.mars 2022 – Søknad sendes til lene@touscene.com

HVEM VURDERER SØKNADEN?
Søknadene denne runden vurderes av scenekunstansvarlig Lene Aareskjold og gjestekuratorene for scenekunst 2021- 2023, Runa Borch Skolseg og Huy Le Vo. Alle får svar innen 1.mai 2022. (I god tid før kulturrådsfristen 2. september)

OM TOU
Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst. Vi har som mål å være en sentral aktør i det norske scenekunstfeltet – en helårsarrangør som tilrettelegger for gode arbeidsvilkår i alle faser av utvikling, produksjon og presentasjon av samtidig scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet. Som arrangør er Tou vertskap for lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere. Vi har som mål å sette sammen et mangfoldig program som skaper forbindelser mellom kunstformene som er representert på Tou, i byen og nærmiljøet. Tou tar ansvar om å løfte frem lokale kunstnere som bor og arbeider i Stavanger-regionen, samtidig som vi ser viktigheten av å presentere nasjonale og internasjonale kunstnere – det er i disse møtene vi kan bygge et vitalt miljø. For spørsmål, ta kontakt med: Lene Aareskjold, scenekunstansvarlig, lene@touscene.com, + 47 456 65 855 Runa Borch Skolseg, gjestekurator scenekunst, runa@touscene.com, +47 407 38 345 Huy Le Vo, gjestekurator scenekunst, huy@touscene.com, +47 476 38 633