Folk på huset

På Tou jobber vi for det profesjonelle kunst og kulturlivet. Samtidig har vi også fokus på talentutvikling. Leietakere på Tou er profesjonelle aktører i sine respektive fagfelt med stor kunstnerisk bredde, hvor vi jobber med tilrettelegging for og mellom fagområdene.

Alf Terje Hana

Ørjan Lund

Vidar Schanche

John Gilja

Ståle Birkeland

Ashley Stubbart