Folk på huset

På Tou jobber vi for det profesjonelle kunst og kulturlivet. Samtidig har vi også fokus på utøvere i etableringsfasen. Leietakere på Tou er profesjonelle aktører i sine respektive fagfelt med stor kunstnerisk bredde, hvor vi jobber med tilrettelegging for og mellom fagområdene.

KONTAKTPERSONER I ADMINISTRASJONEN 

STUDIO

Arne Hovda og Ashley Stubbert

Inge Engelsvold

Arthur Berning og Frank Østebø

 

Electrolud

ØVINGSROM

Agenda

AKKS

Athana, Naaljos Ljom, Stine Lanvin

Aural Art Productions

Dag Vagle

Dødsstraff

Espen Kluge

Gehenna

Gulleiv Wee

Hear Me Roar

Hilde Selvikvåg

Johan Egdetveit

John Derek Bishop

Lady Luck Records

Marie Klåpbakken

Morten Abel

Morten Røsbakk

NAG

Nylenda

Panick Attack

Sassy Kraimspri

SBLH

TØFL

Vicereine

Vidar Schanche

DROP-IN ØVINGSROM