Produksjon

Vi har flere produsenter av ulike kunstuttrykk. Scenekunst, visuell kunst, film, musikk og annen kulturell næring gir huset en enorm bredde med lokale, nasjonale og internasjonale avtrykk. Vår rolle er å sørge for at faglige nettverk, profesjonelle produksjonslokaler og riktige rammevilkår er tilstede for produksjon av kunst og kultur. Med dette til grunn skaper vi nye møteplasser slik at Tou er et naturlig knutepunkt på tvers av fagfeltene.

Tou Atelierhus

Tou Atelierhus er et kunstnerfelleskap for yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere, og har hele 31 atelier.

Les mer

Tou Lyd

Tou Lyd er et musikkfelleskap for profesjonelle, yrkesaktive musikere, musikkprodusenter, samt utøvere i etableringsfasen.

Les mer

Tou Trykk

Tou Trykk er et fellesverksted for kunstnere og andre som vil arbeide med grafikk og trykketeknikker.

Les mer

Speilet

Prøvesalen Speilet har profesjonelle fasiliteter og er sentralt møtepunkt for regionens dansere.

Les mer

Bruksrommet

Bruksrommet er et kunstnerdrevet visningsrom ved Tou Atelierhus, som driftes i samarbeid med Tou.

Les mer