TOU 20 ÅR

Tou feirer 20-årsjubileum i 2021 og enormt mye har skjedd siden det hele startet i 2001. Vi har stilt Per Arne Alstad, daglig leder på Tou, 3 spørsmål som kan hjelpe deg å bli litt bedre kjent med hvem Tou er og hva vi driver med.

Hva er egentlig Tou?

Ja, spør du 100 personer så får du 100 forskjellige svar. Først og fremst er vi et produksjonssted. Vi har over 13 000 m2 her på Tou, og 9000 av de er studioer, atelier og andre produksjonsrom. Så vi er et sted for produksjon av kunst og kultur, i tillegg til å være et formidlingssted og møteplass for mange mennesker.

Vi har veldig lav terskel her på Tou. Det skal være åpent for alle, både for å oppleve kunst og kultur, men også for å vise frem og skape nye ting.

Kjernen av Tou er en enkel ting: mennesker. Det å kunne muliggjøre ideer og gi muligheter for et innovativt kulturliv. For publikum er TOU først og fremst en møteplass, et sted hvor folk kan oppleve noe anderledes, og bli utfordret av kunsten.

Bydelen har siden åpningen av Tou vært i enorm endring, hva slags rolle har Tou spilt i denne prosessen?

Kreativitet, kultur og kunst er viktig for menneskeliv. De bringer også liv til nabolag som ses på som håpløse eller er avskrevet. Husk hva slags forfatning Stavanger Øst var i når Tou ble etablert. Det var slum, et sted barna i Stavanger ikke hadde lov å oppholde seg. 

Så Tou og vår aktivitet har på mange måter modnet området før annen aktivitet ble etablert. Det har gjort at vi har vært anerkjent som en viktig byutviklingsmotor i Øst. Men det som er viktig nå, er den motoren vi skal være i fremtiden. Sikre videre positivitet i Stavanger Øst, men også gjøre en forskjell i Stavanger. Være uredde og ha litt brodd.

Kart og terreng er annerledes nå enn da Tou startet opp, hva tenker du om framtiden?

Verden forandrer seg, Det er det ikke tvil om. Tou har gått fra 100 til 13000m2 de årene vi har eksistert. Vi har utviklet oss i takt med utviklingen av området. Så det er vanskelig å se utviklingen av Tou og Stavanger Øst hver for seg. De må ses i sammenheng.

Så de planene som eksisterte, og var helt riktige, for 10-15 år siden, er det kanskje behov for å se på med friske øyne. En ting er Tou og den utviklingen vi har foran oss. Her vil det fremover komme flere restauranter, scener og ikke minst vil vi ha fokus på å utvide vårt spennende publikumsprogram.

Når det gjelder Stavanger Øst som sådan, var det nok vanskelig å forutse den formidable suksessen området er blitt med positiv byfornyelse, urbanitet og kvalitetsfokus. Det setter da en del krav til både beboere og institusjoner her i Øst, men også til grunneiere og ikke minst bestemmende myndigheter. 

Et eksempel er den flotte parken vi bruker i dag. Det er den nest mest brukte parken i Stavanger, en plass for rekreasjon. På de travle dagene er det nesten ikke mulig å finne et sted å sette seg ned, så fullt er det. Hvor ellers i Stavanger finner vi det? Og hvem skulle tro at det var mulig med en slik suksess i Øst? Kanskje vi skal utvikle og maksimere den suksessen videre? Området har sterkt behov for det. Større fokus på en balanse mellom boliger og møtesteder. Jeg tror omdømmet til området og egentlig hele byen hadde vært tjent med det

Framtiden ser utrolig positiv ut. Vi fortsetter å utvikle oss. Og vi håper at området også får en positiv utvikling videre.

På lørdag skal vi imidlertid feire det som vi har vært gjennom de siste 20 årene. Og vi må berømme SSO for den fantastiske gaven som har muliggjort denne feiringen i storformat. Vi gleder oss!

PROGRAM:

Tor 12.–22.08
Fellesutstilling Tou Atelierhus:
Ut av venterommet

Vernissage torsdag 12.08 kl 18:00

Tor 12.–22.08
Lydinstallasjon:
John Derek Bishop

Åpning torsdag 12.08 kl 18:00

Tor 12.–22.08
Utstillingsåpning i Arkivet og Bruksrommet:
Tou Trykk 2020-2021

Åpning torsdag 12.08 kl 18:00

Ons 18.08
Ola Kvernbergs Steamdome

Fre 20.08
Barneprogram for inviterte barnehager

Fre 20.08
Gorrlaus folkemusikkstemne

Fre 20.08
Åpent hus 17:00-20:00

Lør 21.08
Gratis utendørskonsert:
girl in red og Stavanger Symfoniorkester

GJESTEKURATORER TIL TOU

Det er en glede å kunne meddele at Runa Borch Skolseg og Huy Le Vo er inne som gjestekuratorer for scenekunstprogrammet til Tou i perioden 2021-2023. Begge har bred erfaring fra scenekunstfeltet og vi ser frem til at de skal sette sitt preg på scenekunstprogrammet i kommende år. 

Runa Borch Skolseg (f. 1988) er dramatiker, redaktør og forfatter. Hun har blant annet skrevet stykkene Det siste epos, PEER/BITCH, og Birdface. Hun vært redaktør og dramaturg for Mette Edvardsen, Koreografi og Verk produksjoner. Hun har arrangert seminarer og undervist for institusjoner som Black Box teater, AUB og Kunsthøgskolen i Oslo og skrevet kritikk for scenekunst.no Fra 2020-2021 er hun assosiert kunstner på Black Box som en del av det interdisiplinære kollektivet Carrie. Våren 2020 utkom diktsamlingen Bois på Kolon Forlag. I 2021-2022 vil hun være tilknyttet Tou som gjestekurator for scenekunst sammen med Huy Le Vo.

Huy Le Vo (f. 1984) er utdannet skuespiller fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad og er en scenekunstner med bred erfaring fra danse- og teaterfeltet. Han har arbeidet utøvende, medskapende og skapende i det prosjektbaserte scenekunstfeltet og som skuespiller ved en rekke institusjonsteatre og i den kulturelle skolesekken. Han er også tilknyttet Alan Lucien Øyens kompani Winter Guests. Sammen med skuespiller Rebekka Nystabakk driver han det kunstneriske felleskapet Rebekka/Huy. Han har god kjennskap til arbeid med scenekunst for barn og unge og sitter fra 2020 i kunstnerisk råd i Scenekunstbruket. Han vikarierte som scenekunstansvarlig på Tou fra 21.02-15.11.2019 og fikk gjennom dette engasjementet god kjennskap til arbeidet på Tou og miljøet i Stavanger. I 2021-2022 vil han være tilknyttet Tou som gjestekurator for scenekunst sammen med Runa Borch Skolseg. 

SPIRE 2021 – FOR SCENEKUNSTNERE I ETABLERINGSFASEN

Spire er et samarbeid mellom Tou og RAS for scenekunstnere i en etableringsfase. Med Spire ønsker vi å være med på å løfte frem og utvikle nye scenekunstnere i Stavanger-regionen.

De første årene av et kunstnerskap kan være seige og fylt av angst. Følelsen av å være alene og rådvill gjør at mange faller av lasset før de i det hele tatt får kommet i gang. Timevis med stirring inn i et tomt word-dokument kan ta knekken på den beste. Hvordan skal man komme i gang? Hvordan utvikles en idé? Hvordan strukturere hverdagen? Hvor finner man inspirasjon? Hvordan invitere noen tidlig inn i en prosess? Hvordan jobbe opp mot en søknadsfrist? Hva er en god prosess, og hva er et godt resultat? 

I løpet av et spireår tilrettelegges det for at en kunstner i etableringsfasen får mulighet til å fordype seg i sitt arbeid. Programmet har fokus på utvikling og utforskning, fremfor forestilling og produksjon. Målet er å fasilitere for at kunstneren etter endt program er styrket til å fortsette en selvstendig praksis.

Spirekunstneren får gjennom året tilgang på studio, tilrettelegging av prosessvisninger, kontorplass på Tou i perioder, mentorsamtaler, hjelp til å skrive søknader og andre produsentoppgaver, nettverk, oppfølging og billetter til alle Tou og RAS forestillinger i ett år.

I 2020 var Live Skullerud Spire. Les et intervju om hennes spireår her:

«Live Skullerud – om spireåret 2020»

Nå søker vi ny spire for 2021. Programmet er rettet mot scenekunstnere med base i Rogaland.

Send en kortfattet søknad med CV til mari@touscene.com

Søknadsfrist 15.03.2021

Oppstart Spire 01.04.2021

Spørsmål angående spireprogrammet kan rettes til Runa Norheim runa.norheim@sandnes-kulturhus.no // 467 68 755

LIVE SKULLERUD – OM SPIREÅRET 2020

Runa Norheim intervjuet Live Skullerud etter endt spireprogram.

Spire er et samarbeid mellom Tou og RAS for scenekunstnere i en etableringsfase. Med Spire ønsker vi å være med på å løfte frem og utvikle nye scenekunstnere i Stavanger-regionen. Ny spireutlysning for 2021 er rett rundt hjørnet.

Live Skullerud var Spire i 2020. Live er ​24 år og kommer fra Fredrikstad. Hun har en bachelor i utøvende dans fra Universitetet i Stavanger. I løpet av spireåret jobbet hun med tematikken «Berøring».

Hei Live! Fortell kort om spire-året ditt. Hva har vært hovedfokus?
Hovedfokuset mitt har vært å utvikle prosjektet mitt «Beretninger om berøring» – og gjennom det utforske nye måter å jobbe på fram mot et kunstnerisk produkt. Det ble viktig for meg å utfordre egne mønstre og tankesett om hvordan jeg arbeider som dansekunstner. Jeg har vært opptatt av å stille spørsmål – til meg selv og andre – og jeg har vært opptatt av å ta til meg støtte, utfordringer og råd fra mentorene mine.

La oss begynne med å snakke om prosjektet ditt «Beretninger om berøring». Er det en danseforestilling?
Ja og nei.
«Beretninger om berøring» er på en måte både litt mer og litt mindre enn en danseforestilling. Det er et fysisk, materielt, verbalt og tekstlig utløp for min interesse for berøringens funksjon og betydning for mennesket og for samfunnet. Jeg liker å se på «Beretninger om berøring» som et tre som stadig vokser i mange ulike retninger.

Så langt har prosjektet omfattet innsamling av kunnskap og dokumentasjon, søknadsskriving, en digital sofaprat, 4-5 fysiske dansevisninger, en levende installasjon i offentlig rom, en dansefilm, en slags utstilling og mange, mange samtaler med ulike mennesker.

For meg er «Beretninger om berøring» både det indre arbeidet som skjer når jeg jobber fysisk i studio, når jeg leser faglitteratur eller leter opp gamle avisartikler- og det ytre arbeidet som oppstår når ulike deler av prosjektet møter et publikum.  

OK, akkurat der setter du kanskje fingeren på spireprogrammets formål, nemlig å gi plass til kunstneriske prosesser uten at det nødvendigvis har et produksjonsfokus. Altså forskjellen på kunstnerisk praksis og på publikumspresentasjon. Det er klart at disse tingene henger sammen, men kan du si noe om praksisen som har vokst frem, eller det du kaller «det indre arbeidet»?
I starten av året følte jeg meg litt låst i et spor hvor jeg funderte veldig på hva jeg burde gjøre, hvordan og når jeg skulle jobbe med prosjektet. Jeg prøvde ganske iherdig å ha kontroll over alle idéer og muligheter før jeg aktivt begynte å jobbe med prosjektet.

Det jeg i økende grad har funnet ut av er hvordan jeg kan gi litt slipp på ønsket om oversikt og heller «zoome inn» på ulike elementer av arbeidet.

Tidligere har jeg altså i større grad tenkt at jeg må finne ut av mye mer før jeg går i gang med et kunstnerisk prosjekt, eller at den faktiske prosessen bare handler om det som skjer i studio. Nå opplever jeg at jeg har mer tilgang til en levende, utforskende og kontinuerlig prosess hvor dialogen som oppstår gjennom den kunstneriske praksisen også hjelper meg til å forstå prosjektet. Alle de ulike elementene får finne gjenklang i hverandre og fremprovoserer stadig nye svar – og stadig nye spørsmål – som driver arbeidet fremover.

Det høres ut som dører du kanskje ikke visste om har begynt å åpne seg?
Ja nettopp!
Jeg har startet et nytt prosjekt nå i 2021, og allerede kjenner jeg hvordan jeg har tilgang til flere innfallsvinkler, flere måter å tenke og jobbe på underveis i prosessen. Det gir meg mer frihet i arbeidet, og det har vært mye lettere å komme i gang.


Fantastisk! Vil du anbefale spireprogrammet?
Absolutt! Jeg vil spesielt anbefale Spire til dansere som gjerne vil jobbe skapende, enten om man har et prosjekt under utvikling eller bare ønsker å komme i gang, men ikke vet helt hvor man skal starte. Spire, og da særlig samtaler og sparring med mentor, har vært en viktig motivasjon og inspirasjon for meg til å jobbe på, og utvikle mitt kunstneriske virke gjennom 2020, og det har gitt meg mange verktøy til arbeid.

Link til årets utlysning her: https://www.touofficial.com/aktuelt/spire-2021-for-scenekunstnere-i-etableringsfasen/

JULEÅPENT – TOU KUNSTBUTIKK

Unike julegaver, myke og harde pakker, kunstverk i alle prisklasser!

Nå har du mulighet til å kjøpe original kunst fra lokale kunstnere, fra kort til skulpturer, objekter, smykker, foto, print og malerier.

3. etasje TOU Atelierhus
Adresse: Tou Scene, Kvitsøygaten 25, 4014 Stavanger

Åpningstider:
Lørdag 12. desember kl 12.00 – 16.00 Søndag 13. desember kl 12.00 – 16.00

Dette er et arrangement som skjer under Covid-19 situasjonen. Vi ber derfor alle publikummere om å ta hensyn til hverandre og reglene som er satt av myndighetene og på Tou.

På grunn av publikumsrestriksjoner kan vi kun slippe inn 10 personer om gangen. Det vil bli lagt til rette med kø-system og venterom/Kafé

Vi ber publikum om å holde seg hjemme dersom de kjenner symptomer på Korona-smitte.

Følg ellers gjeldende smittevernsregler – www.helsenorge.no/koronavirus

T-TIME VINBAR ÅPNER SMÅTT

Den nye vinbaren på Tou, vegg i vegg med T-Time Vinyl Plant, er endelig ferdig! Lokalene, som ble brukt til pant og tomgods da Tou bryggeriet var aktivt frem til tidlig på 70-tallet, har de senere årene blitt benyttet både som kontor, øvingslokaler og lager, før T-Time Vinyl Plant åpnet trykkemaskinen for produksjon i 2019. 

Originale detaljer av rå betong og rustent metall er beholdt akkurat som det er, og lokale møbelsnekkere har stedsbygget flotte møbler vi gleder oss til å synke ned i.

På grunn av dagens situasjon med smittefare og strenge smittevernstiltak, har vi valgt å vente med den store åpningsfesten. Men! Lokalet er klart, hyllene er fylt med vin og sommelieren tripper etter å servere dere godsakene, og det er derfor satt opp vinsmakinger for mindre grupper hver uke frem til jul.

De ferske vinene fra Beaujolais skal smakes på den første uken! 

Besøk www.t-timevinbar.com for billetter og mer informasjon.

NÅ KAN DU SØKE OM ØVINGSLOKALE PÅ TOU

TOU
Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst, og en av Norges største frie kunst- og kulturinstitusjoner. Over 200 profesjonelle kulturaktører fra flere fagfelt holder til på Tou.

På Tou jobber vi med å muliggjøre ideer, skape nye referanser og impulser, tilrettelegge for samarbeid og gi vekstgrunnlag for et produserende kulturliv. Vi bygger delingskultur med utveksling av fagkompetanse og nettverk og vårt arbeid rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet.

Om øvingsrommet

Øvingslokalet ligger i andre etasje i nybygget på Tou, og er 19m2 stort. Alle rommene er tilrettelagte med ekstra himlingshøye, dempet ventilasjon, skråstilte vegger, internett og sanganlegg, i tillegg til å være lydtette. All annen innredning av rommene må besørges av leietakerne. Rommet har ikke vindu.

Hvem kan søke?

Øvingsfellesskapets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter, samt talenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Leieperiode

Normal leieperiode er 5 år, med mulighet for forlengelse i nye 5 år etter dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet og bruk av lokalet. Kortere leieperiode kan avtales mellom utleier og leietaker.

Leiepris

Utleier tilbyr lokalene i Tou Lyd basert på prinsippet om ”et leienivå tilpasset både brukergruppen og ses ift. andre eksisterende tilbud”.  

Leien for øvingsrommene og studioene er i 2020 kr 1629 pr. m2 netto pr. år, inkl. oppvarming, strøm, internett og andel fellesareal/-kostnader. Leien vil bli indeksregulert årlig.

Det er begrensede muligheter for lagringsplass i underetasjen. Dette vil måtte avtales særskilt, og leie for dette vil komme i tillegg.

Krav om kunstnerisk aktivitet

Det stilles krav til leietakere i Tou Lyd om kunstnerisk aktivitet. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet.

Leietakerforening

Det er etablert en egen leietakerforening, som bistår utleier og driver Tou i det daglige. Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for Tou Lyds leietakere.

Søknad

Søknad sendes innen 15. november 2020 til: tou@touscene.com

Innflytning kan skje allerede 1. desember.

Søknad sendes som en pdf med CV og skal ikke overskride 5 sider, og skal inneholde:

  • Prosjektnavn, f.eks artistnavn, band, etc.
  • navn, fødsels- og personnummer, bostedadresse, epostadresse og telefonnr. på kontaktperson
  • gjennomførte prosjekter/turneer etc.
  • pågående prosjekter og planer framover
  • motivasjon for å søke om øvingsrom/studio på Tou
  • Link til relevante produksjoner.

Tildeling

Tildeling forestås av en egen komité. Komiteen består av 1 representant for utleier (Tou), 1 representant for STAR, 1 utpekt utøver og en representant fra leietagerforeningen.

Komiteen skal tildele ledige lokaler basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou. Videre skal komiteen søke å sette sammen en leietakergruppe med ulike musikalske uttrykk representert, med spenn i alder og av begge kjønn.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad, paa@touscene.com, 930 04 217

FEM SPØRSMÅL: ANNA IHLE

Anna Ihle har vært en del av Tou i årevis og er en kunstner vi setter stor pris på å ha her på huset. Vi tok en prat med Anna, som er aktuell med flere spennende prosjekter for tiden.

NAVN: Anna Ihle
FRA: Stavanger 
BOR: Stavanger
UTDANNING: Konstfack, Stockholm og National Institute of Design, Ahmedabad

Hva jobber du med nå?

Nå setter jeg igang med videre utvikling av en performance jeg skal ha på Stavanger Kunstmuseum i slutten av november. Da er det konferansen «Experiences of Oil», og jeg lager et helt nytt verk til dette, et verk som jeg tror vil handle om framtidstro, mangel på håp og Stavanger. I tillegg blir det en utstilling på Velferden i høst, hvor jeg skal kartlegge og manøvrere egen prosess fra de siste åra. Begge deler; utrolig gøy. Jeg kom hjem fra Oslo denne uka, etter deltakelse på Høstutstillingen og en endelig, etter covid-utsettelse, fikk åpning av utstillingen min «Doggie Day Care for Leo Beagle Boy» på Podium. Den står fram til 4. oktober.

Hva er ditt forhold til Tou?

Jeg jobba i baren på Tou da jeg gikk på Kunstskolen i Stavanger for over 10 år siden, og jeg har vært glad i Tou siden da. Jeg kom tilbake til Stavanger i 2016, fikk etableringsatelier, og Tou føles mer hjemme enn noen gang. Elsker å ha gode kollegaer rundt meg. Synes det er så inspirerende med alle folk med masse ideer og ambisjoner som virrer rundt her.

Var det alltid en selvfølge for deg at du skulle satse på en karriere innen kunst?

Nei, absolutt ikke. Jeg hadde blitt advart mot det, og jeg prøvde lenge å ta et mer «fornuftig» yrkesvalg. I begynnelsen av 20-åra ble jeg syk, og jeg begynte faktisk på Kunstskolen i Stavanger for å komme meg ut i livet igjen, få tiden til å gå med noe lystbetont. Tok ikke lange tiden der før jeg skjønte at kunsten måtte bli till death do us part.

Hva inspirerer deg?

Jeg blir inspirert av samtaler og ting jeg leser. Kollegaer, tenkere, tilfeldige sammentreff, aktivister, komikere og venner. Ulike perspektiv og maktanalyser. Og selvfølgelig annen kunst. 

Fortell gjerne om en kunstopplevelse som har betydd mye for deg

I studietiden så jeg en utstilling til Mika Rottenberg på Magasin III i Stockholm, som jeg ble utrolig imponert og inspirert av. Rottenberg er en fantastisk kunstner som lager merkelige video-installasjoner som er åpenbart fiksjon, men som oppleves superaktuelle og kroppslige. Hun har tydelige forankringer til marxisme og problemstillinger knyttet til arbeid – jeg er fortsatt en stor beundrer av arbeidene hennes. Jeg blir skikkelig grepet av kunst som får meg til å bli forvirra og forført visuelt, og som så får meg til å se samfunnet i nye perspektiv. Dette kan være visuell kunst, men det kan like gjerne være en TV-serie, som f eks mesterverket I May Destroy You.

Sjekk ut Anna Ihles arbeider på nettsiden hennes her.

VI HAR LEDIG ETABLERINGS-ATELIER!

Tou ønsker å støtte kunsthåndverkere og billedkunstnere som planlegger å etablere seg i Stavanger, samt bidra til å skape fellesskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere. 

Etablerings-atelierene er lokalisert i atelierhuset på Tou, som er bygd og finansiert av Stavanger kommune. 31 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndtverkere har sine arbeidsplasser i bygget, samt Tou Trykk, Grafisk Verksted.

Etablerings-atelierene har en begrenset leietid på to år. Det vurderes om det skal åpnes for muligheter for forlengelse. Husleien er fullfinansiert av Tou. Gratis bruk av prosjektrom følger også avtalen. 

Atelieret er 19,9 m2, subsidiert leie pr. mnd: 1516,- 

Søkekriterier: 

Søkere må ha gjennomført kunstutdanning på bachelor eller masternivå innen de siste tre årene. Søknaden skal være begrunnet og inneholde CV og en presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billed, lyd og/eller videomateriale. 

Studenter kan ikke søke. Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon. Atelieret skal ikke brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder. Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou om årsaken til dette. 

Som leietaker i Atelierhuset Tou får du muligheten til å bli en del av et miljø der visuell kunst, musikk, dans og andre kunstformer møtes. 

Søknad med vedlegg sendes til tou@touscene.com

Søknadsfrist: 1. oktober. 2020

Tildelingen vil skje innen 15. oktober med mulig innflytning 1. november.