Tou mentorprogram er i gang!

Mange gode søkere

I juni lyste vi ut et nytt mentorprogram for unge kunstnere og kulturprodusenter. Målet med programmet er å legge til rette for faglig stimulering og en arena der kunst- og kulturarbeidere kan møte den regionale kulturbransjen, skape kreative samarbeid, og legge et godt grunnlag for videre karriere.

Vi fikk inn mange gode søkere, og det var vanskelig å plukke ut kun fire. De rette kandidatene skulle ha en profesjonell bakgrunn, være motiverte og gjerne ha et spesifikt prosjekt de ønsker å utvikle. Fire kandidater fikk mulighet til å realisere sine prosjekter ved hjelp av Tou Mentorprogrammet, og følgende skal være med i programmet 2023/24: 

  • Kari Ann lending Kleiveland, 
  • Olaf Leiros Galicki, 
  • Eduardo Scaramuzza 
  • Emilie Eie. 

I programmet vil deltakerne nyte godt av en rekke fordeler, inkludert tett oppfølging fra Tou-administrasjonen, tilgang til kontorplass, mulighet til å delta i ulike faglige kurs, og sjansen til å delta på en inspirerende studiereise.

Møt vår første deltaker – Kari Ann Lending Kleiveland!

Kari Ann er en multidisiplinær kunstner født og oppvokst i Rogaland, med en bakgrunn innenfor dans, koreografi og visuell kunst. Hun har etablert Studio K prosjektrom og visningssted for samtidskunst i Time Kommune. Gjennom sitt kunstnerskap vil hun skape møtepunkt mellom ulike mennesker og praksiser, og utfordre overlappinger og skiller mellom kunstneriske disipliner. Hun brenner for å løfte fram spennende og varierte kunstnerskap på samme tid som hun utvikler sitt eget. 

Hvordan fikk du vite om programmet og hva var det som gjorde at du fikk lyst til å søke?

Det var først via sosiale medier at jeg fikk høre om programmet, og jeg ble raskt nysgjerrig. Utlysningen på Tou sin hjemmeside appellerte veldig til meg. Kunstpraksisen min er bygget opp av egne kunstneriske prosjekter, konsulentvirksomhet og å drive Studio K prosjektrom. Jeg ønsker å utvikle de ulike sidene av kunstnerskapet mitt, og Tou Mentor virket som en ypperlig mulighet til å gjøre nettopp dette. 

Har du hatt en mentor før eller vært med på et lignende program?

Nei, det har jeg ikke. Når jeg tenker meg om skulle jeg jo egentlig gjerne hatt en mentor tidligere og. Læringskurven har vært veldig bratt både når det gjelder å starte opp eget visningsrom i juni 2018, og etablere kunstpraksisen min under og etter studier. Det er mye å sette seg inn i – virkelig mye å lære – så denne muligheten er gull verdt.

Du har kommet så vidt i gang med programmet – hvilke forventninger har du?

Jeg har fått en god start, og gleder meg veldig over å få være en del av programmet. Jeg har mye å lære, og vet at folk på huset sitter med god kunnskap og relevant erfaring, så jeg er klar til å absorbere så mye som mulig av det andre er villige til å dele med meg. Gjennom mentorprogrammet håper jeg også på å etablere en solid base og knytte flere kontakter i det regionale kulturfellesskapet hjemme i Rogaland etter mange år med kunststudier i ulike byer og land. Jeg har en positiv forventning om at jeg gjennom Tou Mentor får mulighet til å utvikle, utfordre og utfolde meg både personlig og profesjonelt.

Hvilken verdi ser du i det å ha en mentor i din karriere?

Å ha en mentor vil være virkelig verdifullt av flere grunner. For eksempel kan en mentor tilby kunnskap og erfaring som jeg selv ikke har. En mentor har ofte et bredt nettverk innenfor bransjen, og kan dermed introdusere meg for aktuelle aktører og utøvere, noe som kan åpne dører for nye prosjekter og samarbeid. Jeg setter også stor pris på konstruktiv tilbakemelding. Det er berikende å ha noen å diskutere ideer med – en plattform for å utforske arbeider i prosess. Det spesielle ved en vedvarende mentorrelasjon er at mentoren faktisk blir kjent med både meg og mitt kunstneriske arbeid – og omvendt. En mentor vil da se både mine utfordringer og mine ambisjoner, kunne hjelpe meg å identifisere områder hvor jeg kan vokse, og foreslå tilpassede løsninger så jeg kan utvikle både meg og arbeidet mitt videre. 

Hva skal du fokusere mest på i denne perioden og hvilke mål har du satt for deg selv?

Jeg vil både fordype meg i mitt nåværende prosjekt, «Structures of Support», og videreutvikle Studio K. Studio K ble grunnlagt i 2018, og er et prosjektrom og visningssted for samtidskunst i Time Kommune. Studioet har en eksperimentell profil, oppmuntrer til tverrfaglige samarbeid og presenterer både lokale, nasjonale og internasjonale utøvere. Jeg vil gjennom Tou Mentor blant annet styrke mine ferdigheter innen markedsføring, formidling og økonomistyring. Jeg vil også undersøke måter å fremme samarbeid på tvers av ulike disipliner mer aktivt.

Prosjektet «Structures of Support» undersøker posisjonen å «lene seg». Å lene seg, eller «gi etter» («yielding»), som Dr. Ruella Frank kaller det, handler om å gi og motta støtte – å orientere seg gjennom vekt og tyngdekraft. Det er et spørsmål om tillit. Tematisk fordyper jeg meg i relasjoner, og utforsker hvordan forhold mellom mennesker kan visualiseres gjennom ulike materialer (her tekstil og tre) og fysiske leneøvelser. Abstrakte begreper forankres i fysisk materiale og kroppslige erfaringer. Prosjektet har ulike visningsformater, og har blitt presentert som workshops, interaktive øvelser og utstilling. Gjennom Tou Mentor vil jeg videreutvikle prosjektet til en sceneforestilling.