NÅ KAN DU SØKE OM ØVINGSLOKALE PÅ TOU

TOU

Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst, og en av Norges største frie kunst- og kulturinstitusjoner. Over 200 profesjonelle kulturaktører fra flere fagfelt holder til på Tou. 

På Tou jobber vi med å muliggjøre ideer, skape nye referanser og impulser, tilrettelegge for samarbeid og gi vekstgrunnlag for et produserende kulturliv. Vi bygger delingskultur med utveksling av fagkompetanse og nettverk og vårt arbeid rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet.

Øvingslokale på Tou

Øvingslokalet ligger i første etasje i nybygget på Tou. Alle rommene er tilrettelagte med ekstra himlingshøye, dempet ventilasjon, skråstilte vegger, internett og sanganlegg, i tillegg til å være lydtette. All annen innredning av rommene må besørges av leietakerne. 

Rommet har ikke vindu og er 18m2 stort. Kostnad i 2022 er NOK 30 738.

Hvem kan søke?

Øvingsfellesskapets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter, samt talenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Leieperiode

Normal leieperiode er 5 år, med mulighet for forlengelse i nye 5 år etter dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet og bruk av lokalet. Kortere leieperiode kan avtales mellom utleier og leietaker. 

Leiepris

Utleier tilbyr lokalene i Tou Lyd basert på prinsippet om ”et leienivå tilpasset både brukergruppen og ses ift. andre eksisterende tilbud”.  

Leien for øvingsrommene og studioene er i 2022 kr 1708 pr. m2 netto pr. år, inkl. oppvarming, strøm, internett og andel fellesareal/-kostnader. Leien vil bli indeksregulert årlig.

Det er begrensede muligheter for lagringsplass i underetasjen. Dette vil måtte avtales særskilt, og leie for dette vil komme i tillegg.

Krav om kunstnerisk aktivitet

Det stilles krav til leietakere i Tou Lyd om kunstnerisk aktivitet. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet.

Leietakerforening

Det er etablert en egen leietakerforening, som bistår utleier og driver Tou i det daglige. Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for Tou Lyds leietakere. 

Søknad

Søknad sendes innen 15. desember 2022 til: tou@touscene.com

Innflytning kan skje allerede i januar.

Søknad sendes som en pdf med CV og skal ikke overskride 5 sider, og skal inneholde: 

 • Prosjektnavn, f.eks artistnavn, band, etc.
 • navn, fødsels- og personnummer, bostedadresse, epostadresse og telefonnr. på kontaktperson
 • gjennomførte prosjekter/turneer etc.
 • pågående prosjekter og planer framover
 • motivasjon for å søke om øvingsrom/studio på Tou
 • Link til relevante produksjoner.

Tildeling

Tildeling forestås av en egen komité. Komiteen består av 1 representant for utleier (Tou), 1 representant for STAR, 1 utpekt utøver og en representant fra leietagerforeningen.

Komiteen skal tildele ledige lokaler basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou. Videre skal komiteen søke å sette sammen en leietakergruppe med ulike musikalske uttrykk representert, med spenn i alder og av begge kjønn.

Spørsmål 

Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad, paa@touscene.com, 930 04 217 

TOU ATELIERHUS: UTLYSNING AV ATELIER OG ETABLERINGSATELIER

TOU

Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst, og en av Norges største frie kunst- og kulturinstitusjoner. Over 200 profesjonelle kulturaktører fra flere fagfelt holder til på Tou. Vi presenterer et egenkuratert kunstnerisk program som Tou Atelierhus er en aktiv del av, gjennom blant annet utstillinger i Bruksrommet.

På Tou jobber vi med å muliggjøre ideer, skape nye referanser og impulser, tilrettelegge for samarbeid og gi vekstgrunnlag for et produserende kulturliv. Vi bygger delingskultur med utveksling av fagkompetanse og nettverk og vårt arbeid rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet. 

TOU ATELIERHUS

Tou Atelierhus er et etablert kunstnerfelleskap med 31 atelierer hvor 1 er dedikert til nyutdannede billedkunstnere og kunsthåndverkere. 

Bygget ble ferdigstilt i 2017 og inneholder blant annet et av verdens best fasiliterte grafiske verksted i Tou Trykk, et snekkerverksted, prøvesalen Speilet, kunstbutikk og fellesareal. Det finnes også flere prosjektrom og visningsareal som gjør at mange ulike kunstformer og produksjoner kan finne sted.

UTLYSNING 1: ETABLERINGSATELIER

Tou ønsker å støtte kunsthåndverkere og billedkunstnere som planlegger å etablere seg i Stavanger, samt bidra til å skape fellesskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere. 

Etablerings-atelierene er lokalisert i det etablerte atelierhuset på Tou Scene, som er bygd og finansiert av Stavanger kommune. 31 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndtverkere har sine arbeidsplasser i bygget, samt Tou Trykk, Grafisk Verksted.

Etablerings-atelierene har en begrenset leietid på to år. Husleien er fullfinansiert av Tou. Gratis bruk av prosjektrom følger også avtalen. 

Størrelse: 19,9 m2.

SØKEKRITERIER

Søkere må ha gjennomført kunstutdanning på bachelor eller masternivå innen de siste tre årene. Søknaden skal være begrunnet og inneholde CV og en presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billed, lyd og/eller videomateriale. 

Studenter kan ikke søke. Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon. Atelieret skal ikke brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder. Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou om årsaken til dette. 

Som leietaker i Atelierhuset Tou Scene får du muligheten til å bli en del av et miljø der visuell kunst, musikk, dans og andre kunstformer møtes. 

UTLYSNING 2: LEDIG ATELIER

Atelieret ligger i tredje etasje i Tou Atelierhus. Det er godt tilrettelagt med ventilasjon, utslagsvask, god takhøyde, internettilkobling, åpningsvindu og flotte fellesarealer. All annen innredning og utstyr må besørges av leietakerne. Ved leie av atelier finnes også muligheten for leie av ulike prosjektrom.

Størrelse: 47,1 m2
Årlig leie: NOK 45 138

KRAV OM KUNSTNERISK AKTIVITET
Det stilles krav til leietakere i atelierhuset om kunstnerisk aktivitet i leieperioden. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet. Slik evaluering skjer fortløpende med hovedrevisjon hvert 5. år.

LEIETAKERFORENING
Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for atelierhusets leietakere. Leietakerforeningen bistår også Tou i det daglige.

TILDELING
Tildeling forestås av en egen atelierkomité. Komiteen består av en representant for Tou, en representant for leietakerforeningen og en representant for lokale kunstinstitusjoner. I tillegg har Stavanger kommune en observatør i komiteen. 

Atelierkomiteen skal tildele ledige atelier basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for atelierplass i Tou Atelierhus. 

SØKEKRITERIER

 • Atelierhusets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere
 • Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon og kan ikke benyttes til lager eller stå ubrukt i lengre perioder
 • Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou om årsaken til dette 
 • Leieperioden er for 5 år, med mulighet for forlengelse

SØKNAD

 • Søknaden skal sendes som 1 pdf og inneholde begrunnelse, CV og en presentasjon av eget arbeid med 5 verk
 • Navn, fødsels- og personnummer, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer
 • Utdanningsbakgrunn
 • Gjennomførte prosjekter/utstillinger/utsmykkingsoppdrag/annet (ev. utvalg)
 • Pågående prosjekter og planer framover
 • Motivasjon for å søke om atelierplass i Tou Atelierhus som inneholder hvordan man ønsker å bidra i eksisterende miljø og evt. om det er noen initiativ man ønsker i igangsette for miljøet eller senteret som sådan

SPØRSMÅL
Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad
Mail: paa@touscene.com 
Mobil: 930 04 217 

Søknad med vedlegg sendes til tou@touscene.com. 

Søknadsfrist: 15. desember 2022

Tildelingen vil skje innen 15. januar med mulig innflytning 1. februar. 

TOU SØKER NY SCENEKUNSTANSVARLIG

Er du en god produsent med et brennende engasjement for scenekunst? Eller en scenekunstner med administrativ teft? Og er du interessert i å utvikle nye modeller for scenekunst? Da er kanskje Tou noe for deg!

Tou søker ny scenekunstansvarlig

Tou er en flerkunstnerisk produksjons- og visningsarena for scenekunst, musikk, og visuell kunst – et levende hus for profesjonelle kunst- og kulturaktører med rundt 450 ulike arrangement i året. Lokalene er på over 13.000 kvadratmeter og består av flere scener og produksjonsrom, hvor visuelle kunstnere, musikere, scenekunstnere og organisasjoner har sin produksjon og virke.

Tou bygger på en delingskultur med utveksling av fagkompetanse mellom de ulike kunstfeltene.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap med idealistisk innretning som består av blant annet flere selskaper innen produksjon, formidling og servering – kunsteriske og sosiale møteplasser som Speilet, Tou Lyd, Tou Atelierhuset, T-Time Vinyl Plant, Gnag og Øst.

Våre verdier oppsummeres som Samlende, Mangfoldig, Åpen, Profesjonell, Nytenkende og Uredd.

Hovedfokus for scenekunsten er det prosjektbaserte feltet. Tou har ambisjon om å være en sentral og progressiv aktør som tilrettelegger for gode arbeidsvilkår for utvikling, produksjon, og presentasjon av samtidig scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet. Vi ønsker å være et sjenerøst kunstnerisk samlingssted som fasiliterer møter mellom ulike kunstfelt, både for unge og etablerte kunstnere.

Om stillingen

I rollen som scenekunstansvarlig leder du vår scenekunstsatsning og skal videreføre og utvikle scenekunstprogrammet på Tou. Dette rommer blant annet residenser, forestillinger og fagprogram, med et særskilt fokus på å stimulere og styrke det lokale miljøet. Du er vertskap for kunstnere som arbeider og presenterer arbeid på Tou. Du legger til rette for kunstneriske prosesser og møter med publikum.

I arbeidet får du en unik anledning til å prege det lokale feltet og utvikle konsepter for kunstnere og publikum. Du vil representere Tou i mange ulike sammenhenger.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for utvikling og programmering av scenekunstprogrammet
 • Styrke finansieringen til scenekunstprogrammet – søknadsarbeid, finansiering og rapportering
 • Budsjettering, kontraktering og oppgjør samt kontakt med bevilgende myndigheter
 • Tett dialog med lokale scenekunstnere, andre kunstfelt, institusjoner, presse og publikum
 • Bistå teknisk leder med forhandlinger og håndtering av ridere

Personlige egenskaper

 • Trygg og profesjonell i din lederrolle
 • Initiativrik og selvstendig
 • Løsningsorientert og ambisiøs
 • God til å delegere og innhente supplerende fagkompetanse
 • Evne til både strategisk og praktisk tilnærming til fagområdet
 • Du forstår at kunst er verdiskapning utover publikum, statistikk og inntjening
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er avgjørende

Tou har et utstrakt internasjonalt arbeid og mangfoldskompetanse verdsettes. Flerspråklig eller flerkulturell bakgrunn er derfor positivt, men ikke et krav.

Krav/ønsket kompetanse/erfaring

 • Relevant utdanning eller praktisk erfaring som produsent, med kunstnerisk ledelse, kuratorvirksomhet eller lignende
 • God kulturpolitisk forståelse og kjennskap til scenekunstfeltets strukturer
 • God økonomisk og digital forståelse
 • God evne til å balansere det kunstfaglige med det administrative
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Varierende arbeidstid. Kveld- og helgearbeid forekommer. Noe reising forventes.

TOU tilbyr

Vi kan tilby en sentral stilling i Norges mest spennende kreative klynge. Du vil være sentral i arbeidet med å bygge Tou sin visjon og omdømme nasjonalt og internasjonalt.

Konkurransedyktige betingelser er en selvfølge.

Alle relevante kandidater oppfordres til å søke, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, religion eller etnisk og sosial bakgrunn. Vi er ikke redd for hull i CV eller utradisjonell bakgrunn.

Interessert?

Synes du dette høres spennede ut? Ta kontakt med Cecilie Kleppe på cecilie.kleppe@mosaique.no eller telefon +47 412 43 220 for en nærmere prat!

Søknadsfrist: 10. januar 2023.

Illustrasjon: Daavid Mörtl

RESIDENSOPPHOLD – om kunst, nettverk og tilfeldigheter

Tou har fått finansiert et europeisk prosjekt som gir slovakiske og norske kunstnere mulighet til å søke om residensopphold på Tou og hos vår partner i Kosice, Slovakia – Kino Usmev. Målsetningen med residensprogrammet er å tilby slovakiske og norske kunstnere, forfattere og musikere mulighet til å jobbe i et nytt, kreativt og kulturelt miljø. I år organiserer Kino Usmev og Tou totalt seks residenser – tre i Norge (åpne for slovakiske søkere) og tre i Slovakia (åpne for norske søkere).

Lucia Troppova fra Bratislava jobber hovedsakelig med digital illustrasjon og animasjon. At hun fikk mulighet til å være med på dette programmet er en ren tilfeldighet (hun bruker ordet “nahoda” på slovakisk). Hun så en annonse på Instagram og fristen gikk ut den samme dagen. Hun fikk likevel mulighet til å søke, så lenge hun klarte å levere søknaden innen midnatt – og det gjorde hun. 

Hva fikk deg til å søke?

«Muligheten dukket opp på et tidspunkt der jeg ikke følte meg særlig motivert, selv om jeg liker arbeidet mitt generelt. Mitt siste større prosjekt var animerte barneserier på nasjonal TV, noe som jeg synes er både spennende og krevende, da jeg føler mye ansvar for å levere et kvalitetsprodukt. Generelt har jeg alltid fokusert mer på den kommersielle siden av kunstfeltet, jobbet med et kreativt reklamebyrå og gjennom det oppdaget flere andre kjekke prosjekter. Så jeg følte at det ble for mye av den digitale verden for meg, og jeg var klar for en endring. Jeg fikk lyst til å utforske nye måter å jobbe med illustrasjon, hvor resultatet kunne være mer håndfast og materiell. Jeg ville også ta det litt lenger enn vanlig trykk. Dette prosjektet ga meg muligheten til å dykke litt dypere, samt å være i et nytt miljø med nye inntrykk.»

Et møte på T-time

Fortell litt mer om prosjektet ditt under residensopphold i Stavanger.  

«Temaet ble urbanisme – jeg bestemte meg for å ta utgangspunkt i kjente landemerker i byen og lage en artistisk tolkning ved bruk av illustrasjon. Sluttresultatet skulle være en modell som kunne brukes i ulike sammenhenger, enten som suvenir eller et samlingsobjekt.»

Modellen skulle være visuelt attraktiv, men samtidig funksjonell og med praktisk anvendning. På Tou fikk Lucia en omvisning og ble kjent med blant annet kunstnere på Tou Trykk, noe som ble en betydelig inspirasjon til utvikling av ideen hennes. Kunstnere på verkstedet har kompetanse på bokbinding, noe som viste seg å være til stor hjelp. Lucia pratet med kunstnerne, fikk se på arbeidet deres, tilbrakte tid på verkstedet og begynte å få tanker rundt utforming av modellen.

Sammen med Evy Horpestad Tjåland i Ølhallene

Hvilke fordeler ser du med å være på residensopphold her i Stavanger?

«Jeg liker å være her! Både byen og Tou har mye å by på. Jeg føler meg godt ivaretatt, har en kontorplass med de fasilitetene jeg har behov for, ble introdusert til folk på huset og kan benytte meg av verkstedet på Tou Trykk. Men det som er like viktig er fritid – jeg blir invitert til arrangementene på Tou, får være med på felles lunsj, og benytter anledning til å utforske området rundt. Jeg går på tur så mye det lar seg gjøre. Jeg kan både gjøre jobben min uten forstyrrelser og føler meg inkludert i felleskapet og det som skjer på huset. Mer kan jeg ikke be om!»

På Tou Trykk

Hva synes du er viktig for at man får mest mulig utbytte av et residensopphold?

«Kunstnere kommer med ulike ambisjoner og har dermed ulike behov. For noen kan det være nok med en rolig kontorplass og noen nyttige kontakter. For min del var det verdifullt å bli kjent med folk som jobber her, snakke med dem og som følge av det få innspill til prosjektet mitt fra deres ståsted i forskningsfasen. Like viktig var å bare vandre rundt i byen, oppleve Stavanger og samle inntrykk.»