OPEN CALL – BRUKSROMMET

Søk om utstillingsplass i bruksrommet høsten 2022

Frist for innsending: 15. desember 2021

Bruksrommet er et kunstnerstyrt visningsrom initiert av kunstnere ved Tou Atelierhuset. Programmeringen blir til gjennom fagfellevurdering. Bruksrommet har 4 utstillinger i året som velges ut fra denne modellen:

– 2 kunstnere velges ut fra en open call
– 2 kunstnere inviteres direkte

Kuratorene for 2022 er kunstnerne Signe Christine Urdal og Helene Espedal-Selvåg.

Vi inviterer nå billedkunstnere og kunsthåndverkere til å sende inn utstillingssøknad for høsten 2022. Søknaden må inneholde billedmateriale, prosjektbeskrivelse og CV, vedlagt som én PDF-fil (Maks 5 MB).

Søknaden må inneholde:
-Billedmateriale
-En kort prosjektbeskrivelse (maks en side)
-CV
-Vedlagt som én PDF-fil (Maks 5 MB).
Send søknaden til bruksrommet@touscene.com merket «OPEN CALL høst 2022 + etternavn» i emnefeltet på e-posten.

Merk at søknader som sendes i annet enn gitt format ikke vil bli vurdert.

Romskisse: Bruksrommet

Om å stille ut i bruksrommet:
Utstillingen i Bruksrommet holder åpent en helg fra fredag – søndag, med vernissage torsdag kveld. Utstilleren er selv ansvarlig for installasjon og avinstallasjon i samarbeid med kurator.

Bruksrommet har et fast honorar på 15.000 for å stille ut. Dette skal dekke alle utgifter inkluderer reise, opphold, transport av verk og produksjonsutgifter knyttet til utstillingen og produksjon av verk. Utstillingen vil bli dokumentert av fotograf i samarbeid med kunstner.

Bruksrommet er lokalisert i Tou Atelierhus hvor over 30 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkene har sine arbeidsplasser, samt Tou Trykk grafisk verksted, og en prøvesal for scenekunst. Gjennom å stille ut i Bruksrommet vil man få en god mulighet til å bli godt kjent med det lokale kunstmiljøet i Stavanger.

For spørsmål kontakt: bruksrommet@touscene.com

Vi ser frem til å høre fra deg!

www.atelierhuset.com/facilities/