Bruksrommet

Bruksrommet er et kunstnerdrevet visningsrom initiert av kunstnere ved Tou Atelierhus som driftes i samarbeid med Tou. Programmeringen blir til gjennom fagfellesvurdering.

En viktig bestanddel i kunstfeltet har alltid vært fagfellevurdering og dette er et fundament Bruksrommet bygges på. I dag ser vi at fagfellevurdering blir nedprioritert til fordel for institusjonell og statlig overstyring, og Bruksrommet reaktualiserer fagfellevurderingen som metode. Bruksrommet ønsker å bidra til mangfold på feltet.

Utstillingene programmeres av en prosjektgruppe med kunstnere fra Tou Atelierhus, og velges ut fra denne modellen: 2 kunstnere velges fra en Open call og 2 kunstnere inviteres direkte.

Utstillingene til Bruksrommet holder åpent en helg (torsdag – søndag). Bruksrommet er ellers i året tilgjengelig for husets leietakere og andre kunstnere som et prosjektrom i Atelierhuset Tou.

For spørsmål angående Bruksrommet – ta kontakt med bruksrommet@touscene.com

Romskisse Bruksrommet 

BRUKS061