Tou Lyd

I april 2019 åpner Musikkfelleskapet Tou Lyd og inneholder 18 nybygde øvingsrom og 4 studioer tilknyttet et stort liverom. 

Tou Lyds målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter, samt talenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Tildeling forestås av en egen komité, og tildeler ledige lokaler basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou.

Kontaktinfo for Tou Lyd er: toulyd@touscene.com