Speilet

Prøvesalen Speilet er et sentralt møtepunkt for regionens dansere gjennom ulike Proda-klasser, residenser og åpen sal.

Speilet har profesjonelle fasiliteter med egne garderober, sosiale fellesarealer samt lyd og lysutstyr. Det er muligheter for inndekning til blackbox, noe som gjør salen godt egnet til både dans og andre sceneproduksjoner.

Som en forlengelse av vårt ordinære publikumsprogram tilbyr vi residenser i prøvesalen. Det er også mulig for eksterne og selvstendige aktører å leie Speilet på dagsbasis eller lengre opphold.

Det er Tou som er hovedforvalter av Speilet, med DansiS-dansekunst som medforvalter. DansiS (Dansekunst i Stavanger-regionen) er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Rogaland.

I kommende periode er det DansiS som forvalter all utleie av speilet. Kontaktinfo: dansis@dansis.no 

Alle forespørsler om residens rettes til: ingvild@touscene.com  

Teknisk info