Om Tou

Tou er en kunst, kunnskaps- og ressursarena, og en av landets største uavhengige kulturinstitusjoner. Vi har et bredt spekter av aktiviteter gjennom året med over 450 ulike arrangementer.

TOU_Bredde01_ny

Våre lokaler på over 12.000 kvadratmeter består av flere scener og produksjonsrom, hvor flere visuelle kunstnere, musikere, filmskapere og organisasjoner har sin produksjon og virke på huset.

Vi tilrettelegger for hele spekteret av produksjon, bransjeutvikling og samhandling mellom fagmiljøene. Arbeidet vårt rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet, og bidrar også til å utvikle utøvere i etableringsfasen.

Tou presenterer et bredt egenkuratert program innenfor et mangfold av kunstformer, som har satt oss på kartet som en av Norges mest fremtidsrettede og dynamiske kulturarenaer. For fullt program og hva som er aktuelt, se her.

OM_Firkant_Midten
Om_Bredde_nederst

Husets historie

Tou bryggerier startet sin produksjon av øl og mel på Tau i Ryfylke i 1855. Senere ble produksjonen flyttet til Stavanger Øst i 1895.

Huset02_1

Stavanger Øst var gjennom hele 1900-tallet et tradisjonelt industriområde fundert på seil, sild, hermetikk, samt et bryggeri som utover århundret ble en av de største bedriftene i Stavanger-regionen. 

Behov for bedre logistikk og effektivisering av produksjon gjorde at bydelen ble gradvis tømt for industri gjennom 1960 og 70-tallet. 

Lokalene til Tou Bryggerier var ett av flere tidligere industri-komplekser som ble forlatt og stod til forfall i flere tiår, da produksjonen ble flyttet til det nye industri og næringsområdet på Forus fra starten av 1970-tallet.

Den siste produksjonsperioden ved bryggeriet var i overgangen 1987-1988. 

 

Hus02
Hus03

Ved årtusenskiftet vokste det derimot frem nye krefter i Stavanger Øst med byutviklingsprosjektet Urban Sjøfront. Visjonen var å videreutvikle eksisterende bygningsmasse, fremfor å bygge opp en helt ny bydel. 

Et av fokusområdene som tidlig ble definert i byutviklings-prosjektet, var at de grunnleggende byfunksjonene skulle etableres før boligutviklingen kunne bli prioritert.

Sammen med flere kunstnere og ressurspersoner fra ulike fagområder tok Urban Sjøfront initiativ til å bruke det gamle bryggerianlegget til kunstneriske aktiviteter og arrangementer. 

I 2001 ble Tou Scene AS dannet som et kunstner-initiert og kunstnerdrevet selskap.

Tou er i dag en kunst, kunnskaps- og ressursarena, og en av landets største uavhengige kulturinstitusjoner. Huset har et bredt spekter av aktiviteter gjennom hele året.

Tou er et formidlingssted, men først og fremst et levende produksjonssted for profesjonelle kunst og kulturaktører. Tou bygger en delingskultur med utveksling av fagkompetanse, og er et møtested både for og mellom de ulike kunstfeltene.

Tou tilrettelegger for hele spekteret av produksjon, bransjeutvikling og samhandling mellom fagmiljøene. Arbeidet rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det prosjektorienterte frie feltet, men bidrar også til å utvikle utøvere i etableringsfasen.

Om04_1

Eierform

Tou driftes som et non-profit aksjeselskap og er eid av lokale støttespiller og kunstnere. I 2009 kjøpte Stavanger kommune bygningen og har inngått en tjenesteavtale med Tou, som forvalter og utvikler.

Styret

Styreleder – Christine Sagen Helgø
Styremedlem – Kristin Gustavsen
Styremedlem – Marit Victoria Wulff Andreassen
Styremedlem – John Øivind Eggesbø
Styremedlem – Martha Lyse
Styremedlem – Gaute Aadnesen
Styremedlem – Sebastian Waldejer
Varamedlem – Siri Odfjell Risdal