Prøv ut prosjektlokale på Tou Lyd gratis!

Tou Lyd i Stavanger har siden starten i 2019 huset noen av regionens mest profilerte og aktive musikere. Det har dog kun vært mulig å søke om å få fast øvingsplass på Tou Lyd. Det endrer vi på fra og med 20. november. Nå er det et ledig lokale som skal leies ut på ukesbasis, og i en prøveperiode frem til sommeren 2024 vil det til og med være mulig å låne lokalet uten kostnad!

Rommet er godt egnet til skriving og produksjon av musikk, og passer også til de som trenger et rom for øving og preproduksjon av konserter over en periode. Her er det også åpent for forsking på og eksperimentering med musikk, og alle andre aktiviteter som har med musikk og lyd å gjøre. Rommet er 27 m2 stort og har vindu. Det er per nå ikke møblert og har kun et musikkanlegg. Dersom prøveperioden blir en suksess vil rommet etter planen innredes med det mest nødvendige for å kunne komme kjapt i gang med prosjekter, være seg skriving eller produksjon av musikk.

Rommet lånes ut fortløpende. Har du spørsmål eller ønsker å låne rommet, ta kontakt med resepsjonen@touscene.com. Skriv gjerne hvilken uke du vil låne lokalet.