TOU 20 ÅR

Tou feirer 20-årsjubileum i 2021 og enormt mye har skjedd siden det hele startet i 2001. Vi har stilt Per Arne Alstad, daglig leder på Tou, 3 spørsmål som kan hjelpe deg å bli litt bedre kjent med hvem Tou er og hva vi driver med.

Hva er egentlig Tou?

Ja, spør du 100 personer så får du 100 forskjellige svar. Først og fremst er vi et produksjonssted. Vi har over 13 000 m2 her på Tou, og 9000 av de er studioer, atelier og andre produksjonsrom. Så vi er et sted for produksjon av kunst og kultur, i tillegg til å være et formidlingssted og møteplass for mange mennesker.

Vi har veldig lav terskel her på Tou. Det skal være åpent for alle, både for å oppleve kunst og kultur, men også for å vise frem og skape nye ting.

Kjernen av Tou er en enkel ting: mennesker. Det å kunne muliggjøre ideer og gi muligheter for et innovativt kulturliv. For publikum er TOU først og fremst en møteplass, et sted hvor folk kan oppleve noe anderledes, og bli utfordret av kunsten.

Bydelen har siden åpningen av Tou vært i enorm endring, hva slags rolle har Tou spilt i denne prosessen?

Kreativitet, kultur og kunst er viktig for menneskeliv. De bringer også liv til nabolag som ses på som håpløse eller er avskrevet. Husk hva slags forfatning Stavanger Øst var i når Tou ble etablert. Det var slum, et sted barna i Stavanger ikke hadde lov å oppholde seg. 

Så Tou og vår aktivitet har på mange måter modnet området før annen aktivitet ble etablert. Det har gjort at vi har vært anerkjent som en viktig byutviklingsmotor i Øst. Men det som er viktig nå, er den motoren vi skal være i fremtiden. Sikre videre positivitet i Stavanger Øst, men også gjøre en forskjell i Stavanger. Være uredde og ha litt brodd.

Kart og terreng er annerledes nå enn da Tou startet opp, hva tenker du om framtiden?

Verden forandrer seg, Det er det ikke tvil om. Tou har gått fra 100 til 13000m2 de årene vi har eksistert. Vi har utviklet oss i takt med utviklingen av området. Så det er vanskelig å se utviklingen av Tou og Stavanger Øst hver for seg. De må ses i sammenheng.

Så de planene som eksisterte, og var helt riktige, for 10-15 år siden, er det kanskje behov for å se på med friske øyne. En ting er Tou og den utviklingen vi har foran oss. Her vil det fremover komme flere restauranter, scener og ikke minst vil vi ha fokus på å utvide vårt spennende publikumsprogram.

Når det gjelder Stavanger Øst som sådan, var det nok vanskelig å forutse den formidable suksessen området er blitt med positiv byfornyelse, urbanitet og kvalitetsfokus. Det setter da en del krav til både beboere og institusjoner her i Øst, men også til grunneiere og ikke minst bestemmende myndigheter. 

Et eksempel er den flotte parken vi bruker i dag. Det er den nest mest brukte parken i Stavanger, en plass for rekreasjon. På de travle dagene er det nesten ikke mulig å finne et sted å sette seg ned, så fullt er det. Hvor ellers i Stavanger finner vi det? Og hvem skulle tro at det var mulig med en slik suksess i Øst? Kanskje vi skal utvikle og maksimere den suksessen videre? Området har sterkt behov for det. Større fokus på en balanse mellom boliger og møtesteder. Jeg tror omdømmet til området og egentlig hele byen hadde vært tjent med det

Framtiden ser utrolig positiv ut. Vi fortsetter å utvikle oss. Og vi håper at området også får en positiv utvikling videre.

På lørdag skal vi imidlertid feire det som vi har vært gjennom de siste 20 årene. Og vi må berømme SSO for den fantastiske gaven som har muliggjort denne feiringen i storformat. Vi gleder oss!

PROGRAM:

Tor 12.–22.08
Fellesutstilling Tou Atelierhus:
Ut av venterommet

Vernissage torsdag 12.08 kl 18:00

Tor 12.–22.08
Lydinstallasjon:
John Derek Bishop

Åpning torsdag 12.08 kl 18:00

Tor 12.–22.08
Utstillingsåpning i Arkivet og Bruksrommet:
Tou Trykk 2020-2021

Åpning torsdag 12.08 kl 18:00

Ons 18.08
Ola Kvernbergs Steamdome

Fre 20.08
Barneprogram for inviterte barnehager

Fre 20.08
Gorrlaus folkemusikkstemne

Fre 20.08
Åpent hus 17:00-20:00

Lør 21.08
Gratis utendørskonsert:
girl in red og Stavanger Symfoniorkester