Spire 2024 – for scenekunstnere i etableringsfasen

Spire er et program for scenekunstnere i en etableringsfase og er et samarbeid mellom Tou og RAS. Med Spire ønsker vi å være med på å løfte frem og utvikle nye scenekunstnere i Stavanger-regionen. De første årene av et kunstnerskap kan være utfordrende for noen. Følelsen av å være alene og rådvill gjør at enkelte faller av lasset før de i det hele tatt får kommet i gang. Timevis med stirring inn i et tomt word-dokument kan ta knekken på den beste. 

Hvordan skal man komme i gang? Hvordan utvikles en idé? Hvordan strukturere hverdagen? Hvor finner man inspirasjon? Hvordan invitere noen tidlig inn i en prosess? Hvordan jobbe opp mot en søknadsfrist? Hva er en god prosess, og hva er et godt resultat? 

I løpet av et spireår tilrettelegges det for at en kunstner i etableringsfasen får mulighet til å fordype seg i sitt arbeid. Programmet har fokus på utvikling og utforskning, fremfor forestilling og produksjon. Målet er å fasilitere for at kunstneren etter endt program er styrket til å fortsette en selvstendig praksis. Spirekunstneren får gjennom året tilgang på mentor, studio, tilrettelegging av prosessvisninger, kontorplass på Tou i perioder, hjelp til å skrive søknader og andre produsentoppgaver, nettverk, oppfølging og billetter til alle Tou og RAS forestillinger i ett år. 

Søknadsfrist: 1. februar 2024.
Oppstart: 1. mars 2024.

Spørsmål angående spireprogrammet kan rettes til Runa Norheim runa.norheim@sandnes-kulturhus.no // tlf. 467 68 755

Send en kortfattet søknad med CV til runa.norheim@sandnes-kulturhus.no

Du kan lese om tidligere deltakere i programmet her.