Prøv ut prosjektlokale på Tou Lyd gratis!

Tou Lyd i Stavanger har siden starten i 2019 huset noen av regionens mest profilerte og aktive musikere. Det har dog kun vært mulig å søke om å få fast øvingsplass på Tou Lyd. Det endrer vi på fra og med 20. november. Nå er det et ledig lokale som skal leies ut på ukesbasis, og i en prøveperiode frem til sommeren 2024 vil det til og med være mulig å låne lokalet uten kostnad!

Rommet er godt egnet til skriving og produksjon av musikk, og passer også til de som trenger et rom for øving og preproduksjon av konserter over en periode. Her er det også åpent for forsking på og eksperimentering med musikk, og alle andre aktiviteter som har med musikk og lyd å gjøre. Rommet er 27 m2 stort og har vindu. Det er per nå ikke møblert og har kun et musikkanlegg. Dersom prøveperioden blir en suksess vil rommet etter planen innredes med det mest nødvendige for å kunne komme kjapt i gang med prosjekter, være seg skriving eller produksjon av musikk.

Rommet lånes ut fortløpende. Har du spørsmål eller ønsker å låne rommet, ta kontakt med resepsjonen@touscene.com. Skriv gjerne hvilken uke du vil låne lokalet.

Søk om øvingslokale på Tou – Ny frist!

TOU

Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst, og en av Norges største frie kunst- og kulturinstitusjoner. Over 200 profesjonelle kulturaktører fra flere fagfelt holder til på Tou. 

På Tou jobber vi med å muliggjøre ideer, skape nye referanser og impulser, tilrettelegge for samarbeid og gi vekstgrunnlag for et produserende kulturliv. Vi bygger delingskultur med utveksling av fagkompetanse og nettverk og vårt arbeid rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet.

Øvingslokale på Tou

Alle rommene på Tou Lyd er tilrettelagte med ekstra himlingshøyde, dempet ventilasjon, skråstilte vegger, internett og sanganlegg, i tillegg til å være lydtette. All annen innredning av rommene må besørges av leietakerne. 

Rommet er i 1. etasje, har et vindu og er 25m2 stort. Kostnad i 2023 er 45 475 kr.

Hvem kan søke?

Øvingsfellesskapets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter, samt talenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Leieperiode

Normal leieperiode er 5 år, med mulighet for forlengelse i nye 5 år etter dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet og bruk av lokalet. Kortere leieperiode kan avtales mellom utleier og leietaker. 

Leiepris

Utleier tilbyr lokalene i Tou Lyd basert på prinsippet om ”et leienivå tilpasset både brukergruppen og ses ift. andre eksisterende tilbud”.  

Leien for øvingsrommene og studioene er i 2023 kr 1819 pr. m2 netto pr. år, inkl. oppvarming, strøm, internett og andel fellesareal/-kostnader. Leien vil bli indeksregulert årlig.

Det er begrensede muligheter for lagringsplass i underetasjen. Dette vil måtte avtales særskilt, og leie for dette vil komme i tillegg.

Krav om kunstnerisk aktivitet

Det stilles krav til leietakere i Tou Lyd om kunstnerisk aktivitet. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet.

Leietakerforening

Det er etablert en egen leietakerforening, som bistår utleier og driver Tou i det daglige. Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for Tou Lyds leietakere. 

Søknad

Søknad sendes innen 13. september 2023 til: paa@touscene.com

Innflytning kan skje 1. oktober.

Søknad sendes som en pdf med CV og skal ikke overskride 5 sider, og skal inneholde: 

  • Prosjektnavn, f.eks artistnavn, band, etc.
  • navn, fødsels- og personnummer, bostedadresse, epostadresse og telefonnr. på kontaktperson
  • gjennomførte prosjekter/turneer etc.
  • pågående prosjekter og planer framover
  • motivasjon for å søke om øvingsrom/studio på Tou
  • Link til relevante produksjoner.

Tildeling

Tildeling forestås av en egen komité. Komiteen består av 1 representant for utleier (Tou), 1 representant for STAR, 1 utpekt utøver og en representant fra leietagerforeningen.

Komiteen skal tildele ledige lokaler basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou. Videre skal komiteen søke å sette sammen en leietakergruppe med ulike musikalske uttrykk representert, med spenn i alder og av begge kjønn.

Spørsmål 

Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad, paa@touscene.com, 930 04 217