Arkivet

Arkivet

Arkivet er Tou Trykk sitt eget utstillingsrom og skal bidra til å løfte frem samtids-grafikk for et bredt publikum.

Målet er at visninger i Arkivet skal knyttes opp til produksjon i verksted og til formidling. Arkivet har en innholdsrik samling for grafikk som går tilbake til 1981.

Rommet er rektangulært og størrelsen ligger på ca 50 m². Les mer på Tou Trykk sine hjemmesider.

T-Time vinyl plant

T-Time vinyl plant

T-Time Vinyl Plant er et vinyltrykkeri som produserer vinyl av høy kvalitet til den globale musikkbransjen. T-Time er et åpent og inkluderende vinyltrykkeri som bygger bro mellom gamle tradisjoner og moderne teknologi.

I tillegg til vinyltrykkeriet retter vi oss mot besøksindustrien og tilbyr kaffe, te og vin av ypperste klasse i den tilhørende vinbaren. 

T-Time Vinyl Plant tilbyr også artister, plateselskaper, musikere og musikkelskere et svært godt lytterom. Dette fungerer både som viktig kontroll av egen produksjon og er en attraksjon for spesielt musikk/lyd-interesserte.

Vi åpner også et eget lytterom der vi har et godt samarbeid med Norsk lydinstitutt og Elektrokompaniet. Rommet vil være mulig å leie på daglig basis hvis man ønsker lytteopplevelser  av høy kvalitet, eller som et rent event-sted

Les her for mer informasjon.

Tou Lyd

Tou Lyd

Musikkfelleskapet Tou Lyd inneholder hele 18 nybygde øvingsrom og 4 studioer tilknyttet et stort liverom. 

Tou Lyds målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Tildeling av plass gjøres av en egen komité basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou.

AKKS Stavanger disponerer to øvingslokaler til både fast og drop-in-booking. For ytterligere informasjon, bruk denne linken.

Kontaktinfo for studioene på Tou Lyd:

Elektrolüd
v/ Børge Fjordheim
+47 913 47 408

Arthur og Franks lydstudio
v/ Frank Østebø
+47 91 626 626

 

Arne Hovda og Ashley Stubbert
v/ Arne Hovda
+47 480 28 940

Inge Engelsvold
+47 905 85 817

Bruksrommet

Bruksrommet

Bruksrommet viser aktuell samtidskunst og er et kunstnerdrevet visningsrom initiert av kunstnere ved Tou Atelierhus. Bruksrommet driftes i samarbeid med Tou hvor programmeringen blir til gjennom fagfellevurdering. 

Utstillingene programmeres av en prosjektgruppe med kunstnere fra Tou Atelierhus, og velges ut fra denne modellen: To kunstnere fra Open Call, og to kunstnere inviteres direkte.

Utstillingene holder åpent en helg. Rommet er ellers i året tilgjengelig for husets leietakere og andre kunstnere som et prosjektrom.

For spørsmål angående Bruksrommet – ta kontakt på: bruksrommet@touscene.com

Romskisse Bruksrommet // Arkiv fra tidligere utstillinger

BRUKS061

Speilet

Speilet

Prøvesalen Speilet er et sentralt møtepunkt for regionens dansere gjennom ulike Proda-klasser, residenser og åpen sal.

Speilet har profesjonelle fasiliteter med egne garderober, sosiale fellesarealer samt lyd og lysutstyr. Det er muligheter for inndekning til blackbox, noe som gjør salen godt egnet til både dans og andre sceneproduksjoner.

Som en forlengelse av vårt ordinære publikumsprogram tilbyr vi residenser i prøvesalen. Det er også mulig for eksterne og selvstendige aktører å leie Speilet på dagsbasis eller lengre opphold.

Det er Tou som er hovedforvalter av Speilet, med DansiS-dansekunst som medforvalter. DansiS (Dansekunst i Stavanger-regionen) er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Rogaland.

I kommende periode er det DansiS som forvalter all utleie av speilet. Kontaktinfo: dansis@dansis.no 

Alle forespørsler om residens rettes til: lene@touscene.com  

Teknisk info

Tou Trykk

Tou Trykk

Tou Trykk er et fellesverksted for kunstnere og andre som vil arbeide med grafikk.

Verkstedet er et sentralt møtested hvor kompetent fagpersonale tilbyr opplæring for de som vil jobbe med ulike trykkteknikker.

Verkstedet ble etablert på Nytorget i 1981, og flyttet i 2017 inn i nye lokaler ved Tou. I de nye lokalene på over 500 m2 er det tilrettelagt for produksjon innen grafiske teknikker, foto og digitale medier.

Med fokus på kompetanseheving og utvikling tilbyr Tou Trykk flere kurs og workshops gjennom året.

Les mer om Tou Trykk her.

Tou Atelierhus

Tou Atelierhus

Tou Atelierhus er et etablert kunstnerfelleskap og inneholder 31 atelier. Huset har atelier fra 19 til 63 kvadratmeter, fellesområder med kjøkkenfasiliteter, flere prosjektrom og verksted.

(mer…)