NÅ KAN DU SØKE OM ØVINGSLOKALE PÅ TOU

TOU

Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst, og en av Norges største frie kunst- og kulturinstitusjoner. Over 200 profesjonelle kulturaktører fra flere fagfelt holder til på Tou. 

På Tou jobber vi med å muliggjøre ideer, skape nye referanser og impulser, tilrettelegge for samarbeid og gi vekstgrunnlag for et produserende kulturliv. Vi bygger delingskultur med utveksling av fagkompetanse og nettverk og vårt arbeid rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet.

Øvingslokale på Tou

Øvingslokalet ligger i første etasje i nybygget på Tou. Alle rommene er tilrettelagte med ekstra himlingshøye, dempet ventilasjon, skråstilte vegger, internett og sanganlegg, i tillegg til å være lydtette. All annen innredning av rommene må besørges av leietakerne. 

Rommet har ikke vindu og er 18m2 stort. Kostnad i 2022 er NOK 30 738.

Hvem kan søke?

Øvingsfellesskapets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter, samt talenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Leieperiode

Normal leieperiode er 5 år, med mulighet for forlengelse i nye 5 år etter dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet og bruk av lokalet. Kortere leieperiode kan avtales mellom utleier og leietaker. 

Leiepris

Utleier tilbyr lokalene i Tou Lyd basert på prinsippet om ”et leienivå tilpasset både brukergruppen og ses ift. andre eksisterende tilbud”.  

Leien for øvingsrommene og studioene er i 2022 kr 1708 pr. m2 netto pr. år, inkl. oppvarming, strøm, internett og andel fellesareal/-kostnader. Leien vil bli indeksregulert årlig.

Det er begrensede muligheter for lagringsplass i underetasjen. Dette vil måtte avtales særskilt, og leie for dette vil komme i tillegg.

Krav om kunstnerisk aktivitet

Det stilles krav til leietakere i Tou Lyd om kunstnerisk aktivitet. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet.

Leietakerforening

Det er etablert en egen leietakerforening, som bistår utleier og driver Tou i det daglige. Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for Tou Lyds leietakere. 

Søknad

Søknad sendes innen 15. desember 2022 til: tou@touscene.com

Innflytning kan skje allerede i januar.

Søknad sendes som en pdf med CV og skal ikke overskride 5 sider, og skal inneholde: 

 • Prosjektnavn, f.eks artistnavn, band, etc.
 • navn, fødsels- og personnummer, bostedadresse, epostadresse og telefonnr. på kontaktperson
 • gjennomførte prosjekter/turneer etc.
 • pågående prosjekter og planer framover
 • motivasjon for å søke om øvingsrom/studio på Tou
 • Link til relevante produksjoner.

Tildeling

Tildeling forestås av en egen komité. Komiteen består av 1 representant for utleier (Tou), 1 representant for STAR, 1 utpekt utøver og en representant fra leietagerforeningen.

Komiteen skal tildele ledige lokaler basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou. Videre skal komiteen søke å sette sammen en leietakergruppe med ulike musikalske uttrykk representert, med spenn i alder og av begge kjønn.

Spørsmål 

Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad, paa@touscene.com, 930 04 217 

TOU ATELIERHUS: UTLYSNING AV ATELIER OG ETABLERINGSATELIER

TOU

Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst, og en av Norges største frie kunst- og kulturinstitusjoner. Over 200 profesjonelle kulturaktører fra flere fagfelt holder til på Tou. Vi presenterer et egenkuratert kunstnerisk program som Tou Atelierhus er en aktiv del av, gjennom blant annet utstillinger i Bruksrommet.

På Tou jobber vi med å muliggjøre ideer, skape nye referanser og impulser, tilrettelegge for samarbeid og gi vekstgrunnlag for et produserende kulturliv. Vi bygger delingskultur med utveksling av fagkompetanse og nettverk og vårt arbeid rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet. 

TOU ATELIERHUS

Tou Atelierhus er et etablert kunstnerfelleskap med 31 atelierer hvor 1 er dedikert til nyutdannede billedkunstnere og kunsthåndverkere. 

Bygget ble ferdigstilt i 2017 og inneholder blant annet et av verdens best fasiliterte grafiske verksted i Tou Trykk, et snekkerverksted, prøvesalen Speilet, kunstbutikk og fellesareal. Det finnes også flere prosjektrom og visningsareal som gjør at mange ulike kunstformer og produksjoner kan finne sted.

UTLYSNING 1: ETABLERINGSATELIER

Tou ønsker å støtte kunsthåndverkere og billedkunstnere som planlegger å etablere seg i Stavanger, samt bidra til å skape fellesskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere. 

Etablerings-atelierene er lokalisert i det etablerte atelierhuset på Tou Scene, som er bygd og finansiert av Stavanger kommune. 31 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndtverkere har sine arbeidsplasser i bygget, samt Tou Trykk, Grafisk Verksted.

Etablerings-atelierene har en begrenset leietid på to år. Husleien er fullfinansiert av Tou. Gratis bruk av prosjektrom følger også avtalen. 

Størrelse: 19,9 m2.

SØKEKRITERIER

Søkere må ha gjennomført kunstutdanning på bachelor eller masternivå innen de siste tre årene. Søknaden skal være begrunnet og inneholde CV og en presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billed, lyd og/eller videomateriale. 

Studenter kan ikke søke. Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon. Atelieret skal ikke brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder. Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou om årsaken til dette. 

Som leietaker i Atelierhuset Tou Scene får du muligheten til å bli en del av et miljø der visuell kunst, musikk, dans og andre kunstformer møtes. 

UTLYSNING 2: LEDIG ATELIER

Atelieret ligger i tredje etasje i Tou Atelierhus. Det er godt tilrettelagt med ventilasjon, utslagsvask, god takhøyde, internettilkobling, åpningsvindu og flotte fellesarealer. All annen innredning og utstyr må besørges av leietakerne. Ved leie av atelier finnes også muligheten for leie av ulike prosjektrom.

Størrelse: 47,1 m2
Årlig leie: NOK 45 138

KRAV OM KUNSTNERISK AKTIVITET
Det stilles krav til leietakere i atelierhuset om kunstnerisk aktivitet i leieperioden. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet. Slik evaluering skjer fortløpende med hovedrevisjon hvert 5. år.

LEIETAKERFORENING
Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for atelierhusets leietakere. Leietakerforeningen bistår også Tou i det daglige.

TILDELING
Tildeling forestås av en egen atelierkomité. Komiteen består av en representant for Tou, en representant for leietakerforeningen og en representant for lokale kunstinstitusjoner. I tillegg har Stavanger kommune en observatør i komiteen. 

Atelierkomiteen skal tildele ledige atelier basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for atelierplass i Tou Atelierhus. 

SØKEKRITERIER

 • Atelierhusets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere
 • Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon og kan ikke benyttes til lager eller stå ubrukt i lengre perioder
 • Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou om årsaken til dette 
 • Leieperioden er for 5 år, med mulighet for forlengelse

SØKNAD

 • Søknaden skal sendes som 1 pdf og inneholde begrunnelse, CV og en presentasjon av eget arbeid med 5 verk
 • Navn, fødsels- og personnummer, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer
 • Utdanningsbakgrunn
 • Gjennomførte prosjekter/utstillinger/utsmykkingsoppdrag/annet (ev. utvalg)
 • Pågående prosjekter og planer framover
 • Motivasjon for å søke om atelierplass i Tou Atelierhus som inneholder hvordan man ønsker å bidra i eksisterende miljø og evt. om det er noen initiativ man ønsker i igangsette for miljøet eller senteret som sådan

SPØRSMÅL
Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad
Mail: paa@touscene.com 
Mobil: 930 04 217 

Søknad med vedlegg sendes til tou@touscene.com. 

Søknadsfrist: 15. desember 2022

Tildelingen vil skje innen 15. januar med mulig innflytning 1. februar. 

Arkivet

Arkivet

Arkivet er Tou Trykk sitt eget utstillingsrom og skal bidra til å løfte frem samtids-grafikk for et bredt publikum.

Målet er at visninger i Arkivet skal knyttes opp til produksjon i verksted og til formidling. Arkivet har en innholdsrik samling for grafikk som går tilbake til 1981.

Rommet er rektangulært og størrelsen ligger på ca 50 m². Les mer på Tou Trykk sine hjemmesider.

T-Time vinyl plant

T-Time vinyl plant

T-Time Vinyl Plant er et vinyltrykkeri som produserer vinyl av høy kvalitet til den globale musikkbransjen. T-Time er et åpent og inkluderende vinyltrykkeri som bygger bro mellom gamle tradisjoner og moderne teknologi.

I tillegg til vinyltrykkeriet retter vi oss mot besøksindustrien og tilbyr kaffe, te og vin av ypperste klasse i den tilhørende vinbaren. 

T-Time Vinyl Plant tilbyr også artister, plateselskaper, musikere og musikkelskere et svært godt lytterom. Dette fungerer både som viktig kontroll av egen produksjon og er en attraksjon for spesielt musikk/lyd-interesserte.

Vi åpner også et eget lytterom der vi har et godt samarbeid med Norsk lydinstitutt og Elektrokompaniet. Rommet vil være mulig å leie på daglig basis hvis man ønsker lytteopplevelser  av høy kvalitet, eller som et rent event-sted

Les her for mer informasjon.

Tou Lyd

Tou Lyd

Musikkfelleskapet Tou Lyd inneholder hele 18 nybygde øvingsrom og 4 studioer tilknyttet et stort liverom. 

Tou Lyds målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Tildeling av plass gjøres av en egen komité basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou.

AKKS Stavanger disponerer to øvingslokaler til både fast og drop-in-booking. For ytterligere informasjon, bruk denne linken.

Kontaktinfo for studioene på Tou Lyd:

Elektrolüd
v/ Børge Fjordheim
+47 913 47 408

Arthur og Franks lydstudio
v/ Frank Østebø
+47 91 626 626

 

Arne Hovda og Ashley Stubbert
v/ Arne Hovda
+47 480 28 940

Inge Engelsvold
+47 905 85 817

Bruksrommet

Bruksrommet

Bruksrommet viser aktuell samtidskunst og er et kunstnerdrevet visningsrom initiert av kunstnere ved Tou Atelierhus. Bruksrommet driftes i samarbeid med Tou hvor programmeringen blir til gjennom fagfellevurdering. 

Utstillingene programmeres av en prosjektgruppe med kunstnere fra Tou Atelierhus, og velges ut fra denne modellen: To kunstnere fra Open Call, og to kunstnere inviteres direkte.

Utstillingene holder åpent en helg. Rommet er ellers i året tilgjengelig for husets leietakere og andre kunstnere som et prosjektrom.

For spørsmål angående Bruksrommet – ta kontakt på: bruksrommet@touscene.com

Romskisse Bruksrommet // Arkiv fra tidligere utstillinger

BRUKS061

Speilet

Speilet

Prøvesalen Speilet er et sentralt møtepunkt for regionens dansere gjennom ulike Proda-klasser, residenser og åpen sal.

Speilet har profesjonelle fasiliteter med egne garderober, sosiale fellesarealer samt lyd og lysutstyr. Det er muligheter for inndekning til blackbox, noe som gjør salen godt egnet til både dans og andre sceneproduksjoner.

Som en forlengelse av vårt ordinære publikumsprogram tilbyr vi residenser i prøvesalen. Det er også mulig for eksterne og selvstendige aktører å leie Speilet på dagsbasis eller lengre opphold.

Det er Tou som er hovedforvalter av Speilet, med DansiS-dansekunst som medforvalter. DansiS (Dansekunst i Stavanger-regionen) er en interesseorganisasjon for profesjonelle dansekunstnere i Rogaland.

I kommende periode er det DansiS som forvalter all utleie av speilet. Kontaktinfo: dansis@dansis.no 

Alle forespørsler om residens rettes til: lene@touscene.com  

Teknisk info

Tou Trykk

Tou Trykk

Tou Trykk er et fellesverksted for kunstnere og andre som vil arbeide med grafikk.

Verkstedet er et sentralt møtested hvor kompetent fagpersonale tilbyr opplæring for de som vil jobbe med ulike trykkteknikker.

Verkstedet ble etablert på Nytorget i 1981, og flyttet i 2017 inn i nye lokaler ved Tou. I de nye lokalene på over 500 m2 er det tilrettelagt for produksjon innen grafiske teknikker, foto og digitale medier.

Med fokus på kompetanseheving og utvikling tilbyr Tou Trykk flere kurs og workshops gjennom året.

Les mer om Tou Trykk her.

Tou Atelierhus

Tou Atelierhus

Tou Atelierhus er et etablert kunstnerfelleskap og inneholder 31 atelier. Huset har atelier fra 19 til 63 kvadratmeter, fellesområder med kjøkkenfasiliteter, flere prosjektrom og verksted.

(mer…)