Program

Vi presenterer et egenkuratert program innenfor et mangfold av kunstformer. Programmet favner bredt og har satt oss på kartet som en av Norges mest fremtidsrettede kulturarenaer. Vårt program viser en skapende arena hvor vi samarbeider med en rekke ulike samarbeidspartnere både i regionen, nasjonalt og internasjonalt.