RESIDENSOPPHOLD – om kunst, nettverk og tilfeldigheter

Tou har fått finansiert et europeisk prosjekt som gir slovakiske og norske kunstnere mulighet til å søke om residensopphold på Tou og hos vår partner i Kosice, Slovakia – Kino Usmev. Målsetningen med residensprogrammet er å tilby slovakiske og norske kunstnere, forfattere og musikere mulighet til å jobbe i et nytt, kreativt og kulturelt miljø. I år organiserer Kino Usmev og Tou totalt seks residenser – tre i Norge (åpne for slovakiske søkere) og tre i Slovakia (åpne for norske søkere).

Lucia Troppova fra Bratislava jobber hovedsakelig med digital illustrasjon og animasjon. At hun fikk mulighet til å være med på dette programmet er en ren tilfeldighet (hun bruker ordet “nahoda” på slovakisk). Hun så en annonse på Instagram og fristen gikk ut den samme dagen. Hun fikk likevel mulighet til å søke, så lenge hun klarte å levere søknaden innen midnatt – og det gjorde hun. 

Hva fikk deg til å søke?

«Muligheten dukket opp på et tidspunkt der jeg ikke følte meg særlig motivert, selv om jeg liker arbeidet mitt generelt. Mitt siste større prosjekt var animerte barneserier på nasjonal TV, noe som jeg synes er både spennende og krevende, da jeg føler mye ansvar for å levere et kvalitetsprodukt. Generelt har jeg alltid fokusert mer på den kommersielle siden av kunstfeltet, jobbet med et kreativt reklamebyrå og gjennom det oppdaget flere andre kjekke prosjekter. Så jeg følte at det ble for mye av den digitale verden for meg, og jeg var klar for en endring. Jeg fikk lyst til å utforske nye måter å jobbe med illustrasjon, hvor resultatet kunne være mer håndfast og materiell. Jeg ville også ta det litt lenger enn vanlig trykk. Dette prosjektet ga meg muligheten til å dykke litt dypere, samt å være i et nytt miljø med nye inntrykk.»

Et møte på T-time

Fortell litt mer om prosjektet ditt under residensopphold i Stavanger.  

«Temaet ble urbanisme – jeg bestemte meg for å ta utgangspunkt i kjente landemerker i byen og lage en artistisk tolkning ved bruk av illustrasjon. Sluttresultatet skulle være en modell som kunne brukes i ulike sammenhenger, enten som suvenir eller et samlingsobjekt.»

Modellen skulle være visuelt attraktiv, men samtidig funksjonell og med praktisk anvendning. På Tou fikk Lucia en omvisning og ble kjent med blant annet kunstnere på Tou Trykk, noe som ble en betydelig inspirasjon til utvikling av ideen hennes. Kunstnere på verkstedet har kompetanse på bokbinding, noe som viste seg å være til stor hjelp. Lucia pratet med kunstnerne, fikk se på arbeidet deres, tilbrakte tid på verkstedet og begynte å få tanker rundt utforming av modellen.

Sammen med Evy Horpestad Tjåland i Ølhallene

Hvilke fordeler ser du med å være på residensopphold her i Stavanger?

«Jeg liker å være her! Både byen og Tou har mye å by på. Jeg føler meg godt ivaretatt, har en kontorplass med de fasilitetene jeg har behov for, ble introdusert til folk på huset og kan benytte meg av verkstedet på Tou Trykk. Men det som er like viktig er fritid – jeg blir invitert til arrangementene på Tou, får være med på felles lunsj, og benytter anledning til å utforske området rundt. Jeg går på tur så mye det lar seg gjøre. Jeg kan både gjøre jobben min uten forstyrrelser og føler meg inkludert i felleskapet og det som skjer på huset. Mer kan jeg ikke be om!»

På Tou Trykk

Hva synes du er viktig for at man får mest mulig utbytte av et residensopphold?

«Kunstnere kommer med ulike ambisjoner og har dermed ulike behov. For noen kan det være nok med en rolig kontorplass og noen nyttige kontakter. For min del var det verdifullt å bli kjent med folk som jobber her, snakke med dem og som følge av det få innspill til prosjektet mitt fra deres ståsted i forskningsfasen. Like viktig var å bare vandre rundt i byen, oppleve Stavanger og samle inntrykk.»