TOU ATELIERHUS: UTLYSNING AV ATELIER OG ETABLERINGSATELIER

TOU

Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst, og en av Norges største frie kunst- og kulturinstitusjoner. Over 200 profesjonelle kulturaktører fra flere fagfelt holder til på Tou. Vi presenterer et egenkuratert kunstnerisk program som Tou Atelierhus er en aktiv del av, gjennom blant annet utstillinger i Bruksrommet.

På Tou jobber vi med å muliggjøre ideer, skape nye referanser og impulser, tilrettelegge for samarbeid og gi vekstgrunnlag for et produserende kulturliv. Vi bygger delingskultur med utveksling av fagkompetanse og nettverk og vårt arbeid rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet. 

TOU ATELIERHUS

Tou Atelierhus er et etablert kunstnerfelleskap med 31 atelierer hvor 1 er dedikert til nyutdannede billedkunstnere og kunsthåndverkere. 

Bygget ble ferdigstilt i 2017 og inneholder blant annet et av verdens best fasiliterte grafiske verksted i Tou Trykk, et snekkerverksted, prøvesalen Speilet, kunstbutikk og fellesareal. Det finnes også flere prosjektrom og visningsareal som gjør at mange ulike kunstformer og produksjoner kan finne sted.

UTLYSNING 1: ETABLERINGSATELIER

Tou ønsker å støtte kunsthåndverkere og billedkunstnere som planlegger å etablere seg i Stavanger, samt bidra til å skape fellesskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere. 

Etablerings-atelierene er lokalisert i det etablerte atelierhuset på Tou Scene, som er bygd og finansiert av Stavanger kommune. 31 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndtverkere har sine arbeidsplasser i bygget, samt Tou Trykk, Grafisk Verksted.

Etablerings-atelierene har en begrenset leietid på to år. Husleien er fullfinansiert av Tou. Gratis bruk av prosjektrom følger også avtalen. 

Størrelse: 19,9 m2.

SØKEKRITERIER

Søkere må ha gjennomført kunstutdanning på bachelor eller masternivå innen de siste tre årene. Søknaden skal være begrunnet og inneholde CV og en presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billed, lyd og/eller videomateriale. 

Studenter kan ikke søke. Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon. Atelieret skal ikke brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder. Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou om årsaken til dette. 

Som leietaker i Atelierhuset Tou Scene får du muligheten til å bli en del av et miljø der visuell kunst, musikk, dans og andre kunstformer møtes. 

UTLYSNING 2: LEDIG ATELIER

Atelieret ligger i tredje etasje i Tou Atelierhus. Det er godt tilrettelagt med ventilasjon, utslagsvask, god takhøyde, internettilkobling, åpningsvindu og flotte fellesarealer. All annen innredning og utstyr må besørges av leietakerne. Ved leie av atelier finnes også muligheten for leie av ulike prosjektrom.

Størrelse: 47,1 m2
Årlig leie: NOK 45 138

KRAV OM KUNSTNERISK AKTIVITET
Det stilles krav til leietakere i atelierhuset om kunstnerisk aktivitet i leieperioden. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet. Slik evaluering skjer fortløpende med hovedrevisjon hvert 5. år.

LEIETAKERFORENING
Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for atelierhusets leietakere. Leietakerforeningen bistår også Tou i det daglige.

TILDELING
Tildeling forestås av en egen atelierkomité. Komiteen består av en representant for Tou, en representant for leietakerforeningen og en representant for lokale kunstinstitusjoner. I tillegg har Stavanger kommune en observatør i komiteen. 

Atelierkomiteen skal tildele ledige atelier basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for atelierplass i Tou Atelierhus. 

SØKEKRITERIER

  • Atelierhusets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere
  • Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon og kan ikke benyttes til lager eller stå ubrukt i lengre perioder
  • Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou om årsaken til dette 
  • Leieperioden er for 5 år, med mulighet for forlengelse

SØKNAD

  • Søknaden skal sendes som 1 pdf og inneholde begrunnelse, CV og en presentasjon av eget arbeid med 5 verk
  • Navn, fødsels- og personnummer, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer
  • Utdanningsbakgrunn
  • Gjennomførte prosjekter/utstillinger/utsmykkingsoppdrag/annet (ev. utvalg)
  • Pågående prosjekter og planer framover
  • Motivasjon for å søke om atelierplass i Tou Atelierhus som inneholder hvordan man ønsker å bidra i eksisterende miljø og evt. om det er noen initiativ man ønsker i igangsette for miljøet eller senteret som sådan

SPØRSMÅL
Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad
Mail: paa@touscene.com 
Mobil: 930 04 217 

Søknad med vedlegg sendes til tou@touscene.com. 

Søknadsfrist: 15. desember 2022

Tildelingen vil skje innen 15. januar med mulig innflytning 1. februar.