Arkivet

Arkivet er Tou Trykk sitt eget utstillingsrom og skal bidra til å løfte frem samtids-grafikk for et bredt publikum.

Målet er at visninger i Arkivet skal knyttes opp til produksjon i verksted og til formidling. Arkivet har en innholdsrik samling for grafikk som går tilbake til 1981.

Rommet er rektangulært og størrelsen ligger på ca 50 m². Les mer på Tou Trykk sine hjemmesider.