Tou Lyd

Musikkfelleskapet Tou Lyd inneholder hele 18 nybygde øvingsrom og 4 studioer tilknyttet et stort liverom. 

Tou Lyds målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Tildeling av plass gjøres av en egen komité basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou.

AKKS Stavanger disponerer to øvingslokaler til både fast og drop-in-booking. For ytterligere informasjon, bruk denne linken.

Kontaktinfo for studioene på Tou Lyd:

Elektrolüd
v/ Børge Fjordheim
+47 913 47 408

Arthur og Franks lydstudio
v/ Frank Østebø
+47 91 626 626

 

Arne Hovda og Ashley Stubbert
v/ Arne Hovda
+47 480 28 940

Inge Engelsvold
+47 905 85 817