ÅPEN UTLYSNING: RESIDENSOPPHOLD I SLOVAKIA

Epic Recidencies – for forfattere og oversettere

Prosjektet Epic Recidencies springer ut fra et samarbeid mellom tre residenssenter: Gunnar Gunnarsson Institutt i Island, Tou i Norge og programmet for Litteratur residens Košice i Slovakia. Målet med Epic Recidencies er å føre den litterære verdenen fra Island, Norge og Slovakia nærmere hverandre gjennom utveksling i form av å gi husly for fokusert arbeid for forfattere og oversettere fra Island, Norge og Slovakia. I 2022 og 2023, vil totalt åtte residenser for forfattere og oversettere fra Island og Norge (fire fra Island og fire fra Norge) finne sted i Košice, Slovakia. I samme tidsperiode vil åtte residenser for forfattere fra Slovakia gjennomføres i Island og Norge (fire fra hver av landene). Samarbeidet mellom de tre vertskapene er muliggjort med støtte fra EØS tilskuddsordning. 

Fokus 

Epic Recidencies prosjektet er åpent for alle som skriver, innen et bredt spekter av litterære sjangre (prosa, poesi, essay, eksperimentell skrivekunst, manus, oversettelse, med mer).

Epic Recidencies prosjektet bygger på verdiene av internasjonal utveksling, likestilling av kjønn, minoritetserfaringer og et mangfold av stemmer innen litteraturen. 

Om Residensprogrammet 

Litteraturresidensen i Košice er et nytt residensprogram lokalisert i et kulturhistorisk bygg fra 1800 tallet som også rommer Sándor Márai Museet, et hus dedikert til ettermælet av den Ungarske forfatteren og hans bror filmregissør Géza Radványi. Residensprogrammet ble grunnlagt av National Minorities Club, som fortsatt har sitt hovedkvarter i bygget, og et kollektiv av unge forfattere og kulturelle aktører som kuraterer litteraturprogrammet i det nærliggende kunsthuset Kino Úsmev. Programmet samarbeider med det nasjonale Slovakiske Litteratursenteret (LIC) samt flere kulturelle nyskapende initiativ i sentrum og periferien. Programmet fungerer for både etablerte forfatter og oversettere såvel som nykommere og eksperimentelle forfattere. 

Arbeidsresidensen har en varighet på ca 4 uker og inkluderer: 

  • Innlosjering i en møblert ettroms leilighet med et separat bad og kjøkken i Gamlebyen Košice
  • et stipend pålydende 1 500 €
  • reiseutgifter (flybillett t/r Norge – Kosice, Slovakia)
  • gratis adgang til programmets partnere Kino Úsmev og Sándor Márai Museet 
  • støtte og assistanse under oppholdet fra Programansvarlige for LitteraturResidensen i Košice

(Reise og helse forsikring dekkes ikke av prosjektet og er deltaker sitt eget ansvar)

Forbehold

Residensen er åpen for forfattere som: 

  • Bor, arbeider i, ble født i eller har en annen tilknytning til Island eller Norge unntatt hensyn med tanke på alder, kjønn eller etnisitet. 
  • Skapende eller oversettende virksomhet innen litteratur 

Evne til å kommunisere på engelsk skriftlig såvel som muntlig tatt i betraktning den internasjonale konteksten av residensutvekslingen. 

Søknadsskjema

Frist for aksept av søknad til residensen er 15.juni 2022. Vennligst søk via oppgitt online skjema. Vedlegg som skal være inkludert: 

  • En sammenfattet CV (vennligst spesifiser publikasjoner og andre relevante arbeider) 
  • En beskrivelse av hva du vil bruke residensoppholdet til (1/2 -maks to A4 sider på engelsk) 
  • En skisse på arbeid du ønsker å videreutvikle under residensen eller et nærliggende verk (maks ti sider på originalspråket, legg ved oversatt tekst på Engelsk dersom dette er tilgjengelig) i docx., pdf eller URL link; ved tilfeller av oversettelsesprosjekt, et utdrag fra oversatt verk.

Søknaden skal være på engelsk. Ved spørsmål kan du gjerne ta kontakt med Lene Aareskjold på lene@touscene.com

Søknadene blir vurdert av faglige representanter for de tre samarbeidspartnerne. 

Prosjektet er støttet av EØS tilskuddsordning (EEA grants og over statsbudsjett fra den Slovakiske Republikk)