SAREPTAS KRUKKE 2021

Idag ble verket «Sareptas krukke» montert på det nyoppussede uteområdet til Tou.
Verket er en del av den offentlige utsmykningen i forbindelse med rehabiliteringen og utvidelsen av bygningsmassen.
Vi gratulerer kunstnerne Linnéa og David med et flott utført prosjekt!

Kunstnere: Linnéa Blakéus Calder og David Calder

Mål: h. 280 cm x b.150 cm. Brennlakkert aluminium og stål

Oppdragsgiver: Stavanger kommune
Kunstkonsulent: Hege Tapio

«Uttrykket Sareptas krukke, som blir brukt i dagligtale for noe som er utømmelig, har inspirert oss til å synliggjøre fantasi og kraften i det skapande miljøet på Tou med de mange forskjellige kunstfelt og aktiviteter som her er samlet på et sted. Skulpturen er en hyllest til skaperkraften som aldrig tar slutt og til fenomenet at når mange mennesker møtes så oppstår nye tanker og idéer som når de blir konkrete kan formidles og deles med andre.»

GJESTEKURATORER TIL TOU

Det er en glede å kunne meddele at Runa Borch Skolseg og Huy Le Vo er inne som gjestekuratorer for scenekunstprogrammet til Tou i perioden 2021-2023. Begge har bred erfaring fra scenekunstfeltet og vi ser frem til at de skal sette sitt preg på scenekunstprogrammet i kommende år. 

Runa Borch Skolseg (f. 1988) er dramatiker, redaktør og forfatter. Hun har blant annet skrevet stykkene Det siste epos, PEER/BITCH, og Birdface. Hun vært redaktør og dramaturg for Mette Edvardsen, Koreografi og Verk produksjoner. Hun har arrangert seminarer og undervist for institusjoner som Black Box teater, AUB og Kunsthøgskolen i Oslo og skrevet kritikk for scenekunst.no Fra 2020-2021 er hun assosiert kunstner på Black Box som en del av det interdisiplinære kollektivet Carrie. Våren 2020 utkom diktsamlingen Bois på Kolon Forlag. I 2021-2022 vil hun være tilknyttet Tou som gjestekurator for scenekunst sammen med Huy Le Vo.

Huy Le Vo (f. 1984) er utdannet skuespiller fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad og er en scenekunstner med bred erfaring fra danse- og teaterfeltet. Han har arbeidet utøvende, medskapende og skapende i det prosjektbaserte scenekunstfeltet og som skuespiller ved en rekke institusjonsteatre og i den kulturelle skolesekken. Han er også tilknyttet Alan Lucien Øyens kompani Winter Guests. Sammen med skuespiller Rebekka Nystabakk driver han det kunstneriske felleskapet Rebekka/Huy. Han har god kjennskap til arbeid med scenekunst for barn og unge og sitter fra 2020 i kunstnerisk råd i Scenekunstbruket. Han vikarierte som scenekunstansvarlig på Tou fra 21.02-15.11.2019 og fikk gjennom dette engasjementet god kjennskap til arbeidet på Tou og miljøet i Stavanger. I 2021-2022 vil han være tilknyttet Tou som gjestekurator for scenekunst sammen med Runa Borch Skolseg. 

SPIRE 2021 – FOR SCENEKUNSTNERE I ETABLERINGSFASEN

Spire er et samarbeid mellom Tou og RAS for scenekunstnere i en etableringsfase. Med Spire ønsker vi å være med på å løfte frem og utvikle nye scenekunstnere i Stavanger-regionen.

De første årene av et kunstnerskap kan være seige og fylt av angst. Følelsen av å være alene og rådvill gjør at mange faller av lasset før de i det hele tatt får kommet i gang. Timevis med stirring inn i et tomt word-dokument kan ta knekken på den beste. Hvordan skal man komme i gang? Hvordan utvikles en idé? Hvordan strukturere hverdagen? Hvor finner man inspirasjon? Hvordan invitere noen tidlig inn i en prosess? Hvordan jobbe opp mot en søknadsfrist? Hva er en god prosess, og hva er et godt resultat? 

I løpet av et spireår tilrettelegges det for at en kunstner i etableringsfasen får mulighet til å fordype seg i sitt arbeid. Programmet har fokus på utvikling og utforskning, fremfor forestilling og produksjon. Målet er å fasilitere for at kunstneren etter endt program er styrket til å fortsette en selvstendig praksis.

Spirekunstneren får gjennom året tilgang på studio, tilrettelegging av prosessvisninger, kontorplass på Tou i perioder, mentorsamtaler, hjelp til å skrive søknader og andre produsentoppgaver, nettverk, oppfølging og billetter til alle Tou og RAS forestillinger i ett år.

I 2020 var Live Skullerud Spire. Les et intervju om hennes spireår her:

«Live Skullerud – om spireåret 2020»

Nå søker vi ny spire for 2021. Programmet er rettet mot scenekunstnere med base i Rogaland.

Send en kortfattet søknad med CV til mari@touscene.com

Søknadsfrist 15.03.2021

Oppstart Spire 01.04.2021

Spørsmål angående spireprogrammet kan rettes til Runa Norheim runa.norheim@sandnes-kulturhus.no // 467 68 755

LIVE SKULLERUD – OM SPIREÅRET 2020

Runa Norheim intervjuet Live Skullerud etter endt spireprogram.

Spire er et samarbeid mellom Tou og RAS for scenekunstnere i en etableringsfase. Med Spire ønsker vi å være med på å løfte frem og utvikle nye scenekunstnere i Stavanger-regionen. Ny spireutlysning for 2021 er rett rundt hjørnet.

Live Skullerud var Spire i 2020. Live er ​24 år og kommer fra Fredrikstad. Hun har en bachelor i utøvende dans fra Universitetet i Stavanger. I løpet av spireåret jobbet hun med tematikken «Berøring».

Hei Live! Fortell kort om spire-året ditt. Hva har vært hovedfokus?
Hovedfokuset mitt har vært å utvikle prosjektet mitt «Beretninger om berøring» – og gjennom det utforske nye måter å jobbe på fram mot et kunstnerisk produkt. Det ble viktig for meg å utfordre egne mønstre og tankesett om hvordan jeg arbeider som dansekunstner. Jeg har vært opptatt av å stille spørsmål – til meg selv og andre – og jeg har vært opptatt av å ta til meg støtte, utfordringer og råd fra mentorene mine.

La oss begynne med å snakke om prosjektet ditt «Beretninger om berøring». Er det en danseforestilling?
Ja og nei.
«Beretninger om berøring» er på en måte både litt mer og litt mindre enn en danseforestilling. Det er et fysisk, materielt, verbalt og tekstlig utløp for min interesse for berøringens funksjon og betydning for mennesket og for samfunnet. Jeg liker å se på «Beretninger om berøring» som et tre som stadig vokser i mange ulike retninger.

Så langt har prosjektet omfattet innsamling av kunnskap og dokumentasjon, søknadsskriving, en digital sofaprat, 4-5 fysiske dansevisninger, en levende installasjon i offentlig rom, en dansefilm, en slags utstilling og mange, mange samtaler med ulike mennesker.

For meg er «Beretninger om berøring» både det indre arbeidet som skjer når jeg jobber fysisk i studio, når jeg leser faglitteratur eller leter opp gamle avisartikler- og det ytre arbeidet som oppstår når ulike deler av prosjektet møter et publikum.  

OK, akkurat der setter du kanskje fingeren på spireprogrammets formål, nemlig å gi plass til kunstneriske prosesser uten at det nødvendigvis har et produksjonsfokus. Altså forskjellen på kunstnerisk praksis og på publikumspresentasjon. Det er klart at disse tingene henger sammen, men kan du si noe om praksisen som har vokst frem, eller det du kaller «det indre arbeidet»?
I starten av året følte jeg meg litt låst i et spor hvor jeg funderte veldig på hva jeg burde gjøre, hvordan og når jeg skulle jobbe med prosjektet. Jeg prøvde ganske iherdig å ha kontroll over alle idéer og muligheter før jeg aktivt begynte å jobbe med prosjektet.

Det jeg i økende grad har funnet ut av er hvordan jeg kan gi litt slipp på ønsket om oversikt og heller «zoome inn» på ulike elementer av arbeidet.

Tidligere har jeg altså i større grad tenkt at jeg må finne ut av mye mer før jeg går i gang med et kunstnerisk prosjekt, eller at den faktiske prosessen bare handler om det som skjer i studio. Nå opplever jeg at jeg har mer tilgang til en levende, utforskende og kontinuerlig prosess hvor dialogen som oppstår gjennom den kunstneriske praksisen også hjelper meg til å forstå prosjektet. Alle de ulike elementene får finne gjenklang i hverandre og fremprovoserer stadig nye svar – og stadig nye spørsmål – som driver arbeidet fremover.

Det høres ut som dører du kanskje ikke visste om har begynt å åpne seg?
Ja nettopp!
Jeg har startet et nytt prosjekt nå i 2021, og allerede kjenner jeg hvordan jeg har tilgang til flere innfallsvinkler, flere måter å tenke og jobbe på underveis i prosessen. Det gir meg mer frihet i arbeidet, og det har vært mye lettere å komme i gang.


Fantastisk! Vil du anbefale spireprogrammet?
Absolutt! Jeg vil spesielt anbefale Spire til dansere som gjerne vil jobbe skapende, enten om man har et prosjekt under utvikling eller bare ønsker å komme i gang, men ikke vet helt hvor man skal starte. Spire, og da særlig samtaler og sparring med mentor, har vært en viktig motivasjon og inspirasjon for meg til å jobbe på, og utvikle mitt kunstneriske virke gjennom 2020, og det har gitt meg mange verktøy til arbeid.

Link til årets utlysning her: https://www.touofficial.com/aktuelt/spire-2021-for-scenekunstnere-i-etableringsfasen/

JULEÅPENT – TOU KUNSTBUTIKK

Unike julegaver, myke og harde pakker, kunstverk i alle prisklasser!

Nå har du mulighet til å kjøpe original kunst fra lokale kunstnere, fra kort til skulpturer, objekter, smykker, foto, print og malerier.

3. etasje TOU Atelierhus
Adresse: Tou Scene, Kvitsøygaten 25, 4014 Stavanger

Åpningstider:
Lørdag 12. desember kl 12.00 – 16.00 Søndag 13. desember kl 12.00 – 16.00

Dette er et arrangement som skjer under Covid-19 situasjonen. Vi ber derfor alle publikummere om å ta hensyn til hverandre og reglene som er satt av myndighetene og på Tou.

På grunn av publikumsrestriksjoner kan vi kun slippe inn 10 personer om gangen. Det vil bli lagt til rette med kø-system og venterom/Kafé

Vi ber publikum om å holde seg hjemme dersom de kjenner symptomer på Korona-smitte.

Følg ellers gjeldende smittevernsregler – www.helsenorge.no/koronavirus

NÅ KAN DU SØKE OM ØVINGSLOKALE PÅ TOU

TOU
Tou er en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena for scenekunst, musikk og visuell kunst, og en av Norges største frie kunst- og kulturinstitusjoner. Over 200 profesjonelle kulturaktører fra flere fagfelt holder til på Tou.

På Tou jobber vi med å muliggjøre ideer, skape nye referanser og impulser, tilrettelegge for samarbeid og gi vekstgrunnlag for et produserende kulturliv. Vi bygger delingskultur med utveksling av fagkompetanse og nettverk og vårt arbeid rettes mot profesjonelle utøvere innenfor det frie feltet.

Om øvingsrommet

Øvingslokalet ligger i andre etasje i nybygget på Tou, og er 19m2 stort. Alle rommene er tilrettelagte med ekstra himlingshøye, dempet ventilasjon, skråstilte vegger, internett og sanganlegg, i tillegg til å være lydtette. All annen innredning av rommene må besørges av leietakerne. Rommet har ikke vindu.

Hvem kan søke?

Øvingsfellesskapets målgruppe er profesjonelle, yrkesaktive musikere og musikkprodusenter, samt talenter. Formålet er å tilby målgruppen egnede lokaler for øving og innstudering av musikk, samt et samlings- og møtested.

Leieperiode

Normal leieperiode er 5 år, med mulighet for forlengelse i nye 5 år etter dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet og bruk av lokalet. Kortere leieperiode kan avtales mellom utleier og leietaker.

Leiepris

Utleier tilbyr lokalene i Tou Lyd basert på prinsippet om ”et leienivå tilpasset både brukergruppen og ses ift. andre eksisterende tilbud”.  

Leien for øvingsrommene og studioene er i 2020 kr 1629 pr. m2 netto pr. år, inkl. oppvarming, strøm, internett og andel fellesareal/-kostnader. Leien vil bli indeksregulert årlig.

Det er begrensede muligheter for lagringsplass i underetasjen. Dette vil måtte avtales særskilt, og leie for dette vil komme i tillegg.

Krav om kunstnerisk aktivitet

Det stilles krav til leietakere i Tou Lyd om kunstnerisk aktivitet. Leietaker må kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet og aktiv bruk av lokalene. Leieavtale kan sies opp dersom det ikke dokumenteres tilfredsstillende aktivitet.

Leietakerforening

Det er etablert en egen leietakerforening, som bistår utleier og driver Tou i det daglige. Medlemskap i leietakerforeningen er obligatorisk for Tou Lyds leietakere.

Søknad

Søknad sendes innen 15. november 2020 til: tou@touscene.com

Innflytning kan skje allerede 1. desember.

Søknad sendes som en pdf med CV og skal ikke overskride 5 sider, og skal inneholde:

  • Prosjektnavn, f.eks artistnavn, band, etc.
  • navn, fødsels- og personnummer, bostedadresse, epostadresse og telefonnr. på kontaktperson
  • gjennomførte prosjekter/turneer etc.
  • pågående prosjekter og planer framover
  • motivasjon for å søke om øvingsrom/studio på Tou
  • Link til relevante produksjoner.

Tildeling

Tildeling forestås av en egen komité. Komiteen består av 1 representant for utleier (Tou), 1 representant for STAR, 1 utpekt utøver og en representant fra leietagerforeningen.

Komiteen skal tildele ledige lokaler basert på søkernes profesjonalitet, kunstneriske aktivitet og motivasjon for arbeidsplass på Tou. Videre skal komiteen søke å sette sammen en leietakergruppe med ulike musikalske uttrykk representert, med spenn i alder og av begge kjønn.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Tou ved daglig leder Per Arne Alstad, paa@touscene.com, 930 04 217

KAPITTEL + TOU = SANT

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet arrangeres i år fra 16-20 september 2020 med temaet Avtrykk.

Under Kapittel presenterer Tou et variert program bestående av forestillinger, samtaler, konsert og bokbad. Velkommen!

——————————————————————————————————————–

Her kan du se hele programmet på Tou:

FREDAG 18. SEPTEMBER

Baksnakk med De Naive og Karoline B. Lund

Klokken 13.00 i Maskinhallen.

Torsdag 17. september klokken 19.00 vises performanceverket Island Express av De Naive under Kuppelkupp på Stavanger Kunstmuseum. I forbindelse med visningen inviterer vi til Baksnakk med De Naive og Karoline B. Lund på Tou dagen etter visningen.

Bokbad med Else Kåss Furuseth og Benedicte Wessel-Holst

Klokken 21.00 i Maskinhallen

Velkommen til bokbad med to av Norges morsomste damer!

——————————————————————————————————————–

LØRDAG 19. SEPTEMBER

Vinylens verden

Klokken 18.00 i Lytterommet på T-Time

Børge Fjordheim og Sigve Håland deler sine erfaringer med vinyltrykk som avtrykk. Samtalen ledes av Per Dahl, professor ved fakultet for utøvende kunstfag på UiS.

Konsert med Stein Torleif Bjella (utsolgt)

Klokken 22.00 i Maskinhallen

Ekstrakonsert med Stein Torleif Bjella (i salg nå)

Klokken 19.00 i Maskinhallen

Det er bare å glede seg til et nytt dypdykk i Bjellas låt-univers. Sørgmodig glede og romantisk hjertesorg.

——————————————————————————————————————–

SØNDAG 20. SEPTEMBER

Forestilling «Nå Løper Vi» av Pia Maria Roll, Sara Baban og Buzhan Baban.

Klokken 13.00 og 18.00 i Scene 1

I forestillingen «Nå løper vi» konfronteres vi med vår egen samtid gjennom et dokumentarisk møte med søskenparet Sara Baban og Buzhan Baban. Her følger vi søskenparets åtte års lange flukt fra hjemmet sitt i det irakiske Kurdistan til Norge. Passer for alle fra 10 år og oppover.

Billetter til alle Kapittel-arrangementene kan kjøpes via programsidene våre. Velkommen!

FEM SPØRSMÅL: MARIE KALLEVIK STRAUME

Home and away – Marie Kallevik Straume har residens i Speilet de neste to ukene. For tiden tar hun skuespillerutdanning på Lecoq i Paris. Vi tok en prat med henne om Vegard Hoel, Fieldworks og luften på Vestlandet.  

NAVN: Marie Kallevik Straume
FØDT: 15.02.92
FRA: Bekkefaret i Stavanger 
BOR: Paris 
UTDANNING: Utdannet skuespiller fra École de Théâtre Jacques Lecoq i Paris og LAMDA, London

Hva jobber du med nå?

Egentlig skulle jeg ha brukt denne residensen til å jobbe med et prosjekt med to scenekunstkollegaer fra Korea og England. Men sånn ble det ikke, så da måtte jeg snu meg rundt og jobbe med noe annet.  Jeg er i startfasen av å utvikle en teaterforestilling om måtehold. I en tid hvor vi har overflod av goder, hvor vi kan spise hele kaka hver dag, vil jeg utforske om måtehold er mulig. Om begrensning lar seg gjøre når vi har tilgang til alt – mat, reiser, produkter osv – døgnet rundt. 

Det er første gang jeg lager teater alene, og det synes jeg er skikkelig stas, men samtidig veldig skremmende. 

Hva er ditt forhold til Tou?

Jeg har spilt her med fire produksjoner tidligere, sist i sommer med MÅGÅ. Jeg digger Tou, bygget lever! Det er et hus som er veldig stort og lite på en gang. At de som jobber her, ser først etter muligheter og er villige til å strekke seg langt for å få ting til, er det beste med Tou. Tou er helt unik, jeg kommer ikke på noen kulturinstitusjoner som kan sammenlignes med Tou. 

Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å jobbe med scenekunst? 

Det må være da jeg hadde Vegar Hoel som instruktør på skoleteateret på St. Svithun videregående, Sigyn. Han åpnet opp en verden jeg aldri hadde sett før, jeg visste ikke at teater kunne være sånn. Magisk. Og så var han den første som virkelig tok meg på alvor som skuespiller. Vegar er en fantastisk kunstner. Han er fortsatt den i bransjen jeg ser mest opp til. 

Når du er ferdig med din utdannelse – hvordan ser du for deg livet med scenekunsten og hvor skal du ha base?

Det er litt vanskelig å vite, og det er helt ok. Jeg trenger ikke å slå meg til ro enda. Jeg er ikke ferdig med å bo i Paris. Brussel virker ultrafett – de er i Europa-toppen på samtidsdans, og er rett og slett en bra og pulserende kulturby. Akkurat nå, vil jeg jobbe med alt, over alt. Men det går jo kanskje ikke lenger?

Jobber jeg med egne ting i Norge, håper jeg det blir Stavanger. Det er noe med Vestlandsluften. Og Tou, selvfølgelig. 

Fortell om en scenekunstopplevelse som har betydd mye for deg?

«Carry on» av kompaniet Fieldworks. 

Det er en forestilling hvor man i et stort bygg blir geleidet rundt av utøvere som dukker opp og forsvinner om hverandre. For meg gjorde denne forestillingen det tydelig at scenekunst ikke trenger å være en passiv, stillesittende opplevelse for publikum.

I forestillingen ble jeg med på en fysisk og emosjonell reise, som jeg ikke visste hvor skulle ta meg. For meg er det sånn bra scenekunst skal være. Jeg har sett den to ganger, på Sentralbadet i Bergen og på Tou. Begge stedene, tenkte jeg at det var som om forestillingen ble laget for akkurat det bygget, og ikke kunne ha bli vist noe annet sted. 

Den var magisk. Andre gang i intervjuet jeg bruker ordet magisk! Når teater føles magisk… da finnes det ikke noe bedre. Det gjelder å ikke glemme den følelsen i perioder hvor jeg jobber hardt for mange nei, ikke vet når neste lønning kommer, og tvilen kommer luskende.

Foto: Hanne Nygård

COMEDOR – THOSE WHO KNOW, THEY KNOW!

I mai 2019 åpnet Fortou en forlengelse av streetfood-konseptet sitt med spisestedet Tako Taqueria i Kvitsøygata 22. Med et tydelig mål å vise Stavanger hva en taco kan være har bydelen, byen og regionen tatt stedet i mot med åpne armer. Kjøkkenet har fokus på taco inspirert av det meksikanske kjøkkenet. Milevis unna hermetisk mais, revet Norvegia og den velkjente tex-mexen du finner i butikken.

Ved siden av taqueriaen har et nytt konsept vokst frem i det små. En slags restaurant i restauranten – litt under radaren for de fleste. «Those who know, they know» har vært tanken. Frem til nå.

Konseptet har nå fått et navn: Comedor! Takos’s lille spisestue. Hos Comedor serveres det en gjennomført seks-retters meny inspirert av Mexico og Sør-Amerika. Rettene består av lokale råvarer, kombinert med krydder og spennende ingredienser fra kontinentet. Menyen endres hver måned og tilbyr alltid en vinpakke av naturvin som passer godt til maten.

Menyen for august byr på blant annet oksetartar, kveite, blomkål, lam og rabarbra. For full meny, vinpakke og booking, les mer her: Comedor

TOU SOMMERBAR – I MASKINHALLEN!

I en tid hvor vi alle har et etterlengtet ønske om sosialt samvær, menneskelig kontakt og nye inntrykk, legger vi til rette for å nyte sommeren i Stavanger Øst på en avslappet og trygg måte.

Sommerbaren på Tou er åpen fra 16.00–23.30 onsdag – lørdag. Her finner du deilig atmosfære, muligheten for å spille bordtennis, samt myke og gode lounge-møbler fra tiår du ikke var påtenkt eller født.

Ukomplisert, inkluderende, åpent og ujålete. Ta hele vennegjengen med om du vil!

Du kan ta med mat fra både FÔR og Fortou. Vi tar alle forhåndsregler omkring Covid-19 og smittevern. 
 
Velkommen til sommer i Stavanger Øst!