GJESTEKURATORER TIL TOU

Det er en glede å kunne meddele at Runa Borch Skolseg og Huy Le Vo er inne som gjestekuratorer for scenekunstprogrammet til Tou i perioden 2021-2023. Begge har bred erfaring fra scenekunstfeltet og vi ser frem til at de skal sette sitt preg på scenekunstprogrammet i kommende år. 

Runa Borch Skolseg (f. 1988) er dramatiker, redaktør og forfatter. Hun har blant annet skrevet stykkene Det siste epos, PEER/BITCH, og Birdface. Hun vært redaktør og dramaturg for Mette Edvardsen, Koreografi og Verk produksjoner. Hun har arrangert seminarer og undervist for institusjoner som Black Box teater, AUB og Kunsthøgskolen i Oslo og skrevet kritikk for scenekunst.no Fra 2020-2021 er hun assosiert kunstner på Black Box som en del av det interdisiplinære kollektivet Carrie. Våren 2020 utkom diktsamlingen Bois på Kolon Forlag. I 2021-2022 vil hun være tilknyttet Tou som gjestekurator for scenekunst sammen med Huy Le Vo.

Huy Le Vo (f. 1984) er utdannet skuespiller fra Akademi for scenekunst i Fredrikstad og er en scenekunstner med bred erfaring fra danse- og teaterfeltet. Han har arbeidet utøvende, medskapende og skapende i det prosjektbaserte scenekunstfeltet og som skuespiller ved en rekke institusjonsteatre og i den kulturelle skolesekken. Han er også tilknyttet Alan Lucien Øyens kompani Winter Guests. Sammen med skuespiller Rebekka Nystabakk driver han det kunstneriske felleskapet Rebekka/Huy. Han har god kjennskap til arbeid med scenekunst for barn og unge og sitter fra 2020 i kunstnerisk råd i Scenekunstbruket. Han vikarierte som scenekunstansvarlig på Tou fra 21.02-15.11.2019 og fikk gjennom dette engasjementet god kjennskap til arbeidet på Tou og miljøet i Stavanger. I 2021-2022 vil han være tilknyttet Tou som gjestekurator for scenekunst sammen med Runa Borch Skolseg.