LIVE SKULLERUD – OM SPIREÅRET 2020

Runa Norheim intervjuet Live Skullerud etter endt spireprogram.

Spire er et samarbeid mellom Tou og RAS for scenekunstnere i en etableringsfase. Med Spire ønsker vi å være med på å løfte frem og utvikle nye scenekunstnere i Stavanger-regionen. Ny spireutlysning for 2021 er rett rundt hjørnet.

Live Skullerud var Spire i 2020. Live er ​24 år og kommer fra Fredrikstad. Hun har en bachelor i utøvende dans fra Universitetet i Stavanger. I løpet av spireåret jobbet hun med tematikken «Berøring».

Hei Live! Fortell kort om spire-året ditt. Hva har vært hovedfokus?
Hovedfokuset mitt har vært å utvikle prosjektet mitt «Beretninger om berøring» – og gjennom det utforske nye måter å jobbe på fram mot et kunstnerisk produkt. Det ble viktig for meg å utfordre egne mønstre og tankesett om hvordan jeg arbeider som dansekunstner. Jeg har vært opptatt av å stille spørsmål – til meg selv og andre – og jeg har vært opptatt av å ta til meg støtte, utfordringer og råd fra mentorene mine.

La oss begynne med å snakke om prosjektet ditt «Beretninger om berøring». Er det en danseforestilling?
Ja og nei.
«Beretninger om berøring» er på en måte både litt mer og litt mindre enn en danseforestilling. Det er et fysisk, materielt, verbalt og tekstlig utløp for min interesse for berøringens funksjon og betydning for mennesket og for samfunnet. Jeg liker å se på «Beretninger om berøring» som et tre som stadig vokser i mange ulike retninger.

Så langt har prosjektet omfattet innsamling av kunnskap og dokumentasjon, søknadsskriving, en digital sofaprat, 4-5 fysiske dansevisninger, en levende installasjon i offentlig rom, en dansefilm, en slags utstilling og mange, mange samtaler med ulike mennesker.

For meg er «Beretninger om berøring» både det indre arbeidet som skjer når jeg jobber fysisk i studio, når jeg leser faglitteratur eller leter opp gamle avisartikler- og det ytre arbeidet som oppstår når ulike deler av prosjektet møter et publikum.  

OK, akkurat der setter du kanskje fingeren på spireprogrammets formål, nemlig å gi plass til kunstneriske prosesser uten at det nødvendigvis har et produksjonsfokus. Altså forskjellen på kunstnerisk praksis og på publikumspresentasjon. Det er klart at disse tingene henger sammen, men kan du si noe om praksisen som har vokst frem, eller det du kaller «det indre arbeidet»?
I starten av året følte jeg meg litt låst i et spor hvor jeg funderte veldig på hva jeg burde gjøre, hvordan og når jeg skulle jobbe med prosjektet. Jeg prøvde ganske iherdig å ha kontroll over alle idéer og muligheter før jeg aktivt begynte å jobbe med prosjektet.

Det jeg i økende grad har funnet ut av er hvordan jeg kan gi litt slipp på ønsket om oversikt og heller «zoome inn» på ulike elementer av arbeidet.

Tidligere har jeg altså i større grad tenkt at jeg må finne ut av mye mer før jeg går i gang med et kunstnerisk prosjekt, eller at den faktiske prosessen bare handler om det som skjer i studio. Nå opplever jeg at jeg har mer tilgang til en levende, utforskende og kontinuerlig prosess hvor dialogen som oppstår gjennom den kunstneriske praksisen også hjelper meg til å forstå prosjektet. Alle de ulike elementene får finne gjenklang i hverandre og fremprovoserer stadig nye svar – og stadig nye spørsmål – som driver arbeidet fremover.

Det høres ut som dører du kanskje ikke visste om har begynt å åpne seg?
Ja nettopp!
Jeg har startet et nytt prosjekt nå i 2021, og allerede kjenner jeg hvordan jeg har tilgang til flere innfallsvinkler, flere måter å tenke og jobbe på underveis i prosessen. Det gir meg mer frihet i arbeidet, og det har vært mye lettere å komme i gang.


Fantastisk! Vil du anbefale spireprogrammet?
Absolutt! Jeg vil spesielt anbefale Spire til dansere som gjerne vil jobbe skapende, enten om man har et prosjekt under utvikling eller bare ønsker å komme i gang, men ikke vet helt hvor man skal starte. Spire, og da særlig samtaler og sparring med mentor, har vært en viktig motivasjon og inspirasjon for meg til å jobbe på, og utvikle mitt kunstneriske virke gjennom 2020, og det har gitt meg mange verktøy til arbeid.

Link til årets utlysning her: https://www.touofficial.com/aktuelt/spire-2021-for-scenekunstnere-i-etableringsfasen/