Utstillingsåpning: Stavanger Seccession

Default Twig-template for showing the complete JSON-data:
{“spillested”:”TOU”,”spillestedid”:”15″,”navn”:”Utstillingsu00e5pning: Stavanger Seccession”,”sted”:”u00f8lhallene”,”longitude”:”5.75797″,”latitude”:”58.9695″,”stedid”:”432″,”arrid”:”15142″,”eventlastchanged”:”2024-05-13 10:11:31″,”dato”:”2024-06-21″,”datoslutt”:”2024-06-21″,”datostart”:”2024-06-21″,”datoshowto”:”2024-06-21″,”link”:”https://www.linticket.no/page/no/15/-/15142″,”starttid”:”16:00″,”timezoneoffset”:”+02:00″,”slutttid”:”19:00″,”starter”:”16:00:00″,”slutt”:”19:00:00″,”bilde”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000015142/URN_NBN_no-nb_digifoto_20130819_00080_NB_PWZ_N03_16_061.jpg”,”thumb”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000015142/thmbURN_NBN_no-nb_digifoto_20130819_00080_NB_PWZ_N03_16_061.jpg.png”,”bilde_small”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000015142/smallURN_NBN_no-nb_digifoto_20130819_00080_NB_PWZ_N03_16_061.jpg.jpg”,”bilde_medium”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000015142/mediumURN_NBN_no-nb_digifoto_20130819_00080_NB_PWZ_N03_16_061.jpg.jpg”,”bilde_large”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000015142/largeURN_NBN_no-nb_digifoto_20130819_00080_NB_PWZ_N03_16_061.jpg.jpg”,”bilder”:[],”arrangoernavn”:”Tou”,”arrangoerid”:”1″,”age”:”0″,”tekst”:”

Utstillingsperiode: 22.06 u0096 14.07.2024

rn

Kuratert av Pierre-Alexandre Mateos og Charles Teyssou

rn

rn

u00c5pningstider: Tors u0096 Fre 13:00 u0096 17:00, Lu00f8r u0096 Su00f8n 12:00 u0096 16:00

rn

rn

rn

rn

rn

Sandra Vaka 

rn

Anette Gellein

rn

Bjarne Melgaard

rn

Patrice Melgaard

rn

Clu00e9mentine Deliss

rn

Yngve Holen

rn

Rob Kulisek

rn

Scott Barley 

rn

Thomas Ligotti

rn

Peter Wessel Zapffe

rn

Jone Kvie

rn

rn

rn

Stavanger Secession er en u00e5rlig kuratorfestival som u00e5pner sin fu00f8rste utgave 21. juni 2024. Det offentlige, byomfattende programmet inviterer kunstnere, aktivister, forfattere, tenkere, arkitekter, musikere og filmskapere til u00e5 utforske secessionismen, selve fu00f8dselsakten til enhver avantgarde. I sin kjerne omhandler det overskridelse, dypu00f8kologi, hellighet, alteritet og skju00f8nnhet.

rn

rn

rn

Utstillingen i u00d8lhallene pu00e5 TOU Scene vil utgju00f8re selve hjertet i festivalens fu00f8rste utgave. Utopiske fellesskap, strategisk retrett, indre ekspedisjoner, filosofisk fjellklatring, eremittisk splittelse, sekulu00e6rt klosterliv, frivillig forsvinning, intens lengsel… Felles for alle kunstnerne er at de legemliggju00f8r en form for lu00f8srivelse. Samlet fremstu00e5r utstillingen ogsu00e5 som et metaforisk og distansert portrett av Stavanger med utgangspunkt i tre av byens store besettelser: Lars Hertervig og hans metafysiske landskap, kvekerkulturen og dens forkju00e6rlighet for maskiner, og modernitetens salt, oljen og de formene den genererer.

rn

rn

rn

Stavanger Secession, som er inspirert av fjerne avantgardistiske mu00f8teplasser som Monte Veritu00e0 i Sveits eller Black Mountain College i USA, samler hvert u00e5r en gruppe mennesker fra ulike geografiske omru00e5der og fagdisipliner. Den lu00e5ner sin etos fra Norges dramatiske natur, der kontrasten mellom langvarig mu00f8rke og intenst lys kan fremprovosere dyptgripende endringer i vu00e5r forstu00e5else.

rn

rn

rn

u00c5 lu00f8srive seg er u00e5 la svu00f8p som er stivnet av vane falle. u00c5 lu00f8srive seg er u00e5 tu00f8ke bort det tykke laget av stu00f8v som over tid har hardnet til former dannet av rutine. Du puster det, du drikker det, du spiser det som er su00e5 tynt, su00e5 vevert at det ikke lenger knaser mellom tennene. Men stopper man opp kan dette slu00f8ret som har lagt seg over ansiktet, hendene og hele ens eksistens gju00f8re seg til kjenne. Secession er ikke en form eller et sted, men en tilnu00e6rming bu00e5ret av konstant panikk som smeltes sammen med ekvilibristens ukuelige trang til u00e5 begi seg ut pu00e5 risikoens line.

rn

rn

rn


rn

English:

rn

rn

Stavanger Secession is an annual curatorial festival opening its first edition on June 21st, 2024. This public, city-wide program invites artists, activists, writers, thinkers, architects, musicians and filmmakers to explore secessionism, the birth act of every avant-garde. At its core, it deals with transgression, deep ecology, sacredness, alterity and beauty.

rn

rn

rn

The exhibition at TOU Scene will be the heart of the first edition program. Utopian communities, strategic withdrawals, interior expeditions, philosophical mountaineering, eremitical splits, secular monasticism, voluntary disappearance, intense reverie… all the artists featured have in common to embody a form of seceding. Taken as a whole, the exhibition also acts as a metaphorical and distant portrait of Stavanger based on three of its major obsessions: Lars Hertervig and his metaphysical landscapes, Quaker culture and its love of machines, and the salt of modernity, oil and the forms it generates.

rn

rn

rn

Stavanger Secession, inspired by distant avant-garde meeting places like Monte Veritu00e0 in Switzerland or the Black Mountain College in the USA, unites each year a group of individuals coming from various geographies and disciplines. It borrows its ethos from the dramatic nature of Norway, where the contrast between prolonged darkness and intense light can provoke profound alteration of the perception.

rn

rn

rn

To secede is to extricate oneself from clothes hardened by habit, to get rid of the dust that slowly accumulates on forms cast by routine. You breathe it, you eat it, you drink it, and it’s so thin, so tenuous that it doesn’t even crunch under your teeth. But if you stop for a second, it covers your face, your hands and then your whole existence. Secession is not a form, a place or an attitude, but a state of constant panic that merges with the irrepressible urge of the funambulist to walk the tightrope of risk.

rn

rn

rn

rn

“,”teaser”:””,”typeid”:”6″,”by”:”Stavanger”,”postnummer”:”4014″,”gateadresse”:”Kvitsu00f8ygata 25″,”lengdegrad”:”5.75797″,”breddegrad”:”58.9695″,”typenavn”:”Utstilling/Billedkunst”,”urlparam”:””}

Lønningsbingo

Default Twig-template for showing the complete JSON-data:
{“spillested”:”TOU”,”spillestedid”:”15″,”navn”:”Lu00f8nningsbingo”,”sted”:”Resepsjonen”,”stedid”:”735″,”arrid”:”14929″,”eventlastchanged”:”2024-02-28 15:11:09″,”dato”:”2024-09-11″,”datoslutt”:”2024-09-11″,”datostart”:”2024-09-11″,”datoshowto”:”2024-09-11″,”link”:”https://www.linticket.no/page/no/15/-/14929″,”starttid”:”19:00″,”timezoneoffset”:”+02:00″,”slutttid”:””,”aapner”:”00:00:00″,”starter”:”19:00:00″,”bilde”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014929/L%D8Nningsbingo-3.jpg”,”thumb”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014929/thmbL%D8Nningsbingo-3.jpg.png”,”bilde_small”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014929/smallL%D8Nningsbingo-3.jpg.jpg”,”bilde_medium”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014929/mediumL%D8Nningsbingo-3.jpg.jpg”,”bilde_large”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014929/largeL%D8Nningsbingo-3.jpg.jpg”,”bilder”:[],”arrangoernavn”:”Tou”,”arrangoerid”:”1″,”age”:”0″,”tekst”:”

Det skjer igjen!
Ukonvensjonell Bingo pu00e5 Resepsjonen!
Ingen pu00e5melding. 15kr pr bingobrett.
Vi lover kjekke premier til vinnere.
Bingoen blir lest pu00e5 bu00e5de norsk og engelsk.
PS! Ingen bordreservasjoner, bare kom

“,”teaser”:””,”typeid”:”28″,”typenavn”:”Program/annet”,”urlparam”:””}

Lønningsbingo

Default Twig-template for showing the complete JSON-data:
{“spillested”:”TOU”,”spillestedid”:”15″,”navn”:”Lu00f8nningsbingo”,”sted”:”Resepsjonen”,”stedid”:”735″,”arrid”:”14928″,”eventlastchanged”:”2024-02-28 15:10:31″,”dato”:”2024-08-14″,”datoslutt”:”2024-08-14″,”datostart”:”2024-08-14″,”datoshowto”:”2024-08-14″,”link”:”https://www.linticket.no/page/no/15/-/14928″,”starttid”:”19:00″,”timezoneoffset”:”+02:00″,”slutttid”:””,”aapner”:”00:00:00″,”starter”:”19:00:00″,”bilde”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014928/L%D8Nningsbingo-3.jpg”,”thumb”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014928/thmbL%D8Nningsbingo-3.jpg.png”,”bilde_small”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014928/smallL%D8Nningsbingo-3.jpg.jpg”,”bilde_medium”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014928/mediumL%D8Nningsbingo-3.jpg.jpg”,”bilde_large”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014928/largeL%D8Nningsbingo-3.jpg.jpg”,”bilder”:[],”arrangoernavn”:”Tou”,”arrangoerid”:”1″,”age”:”0″,”tekst”:”

Det skjer igjen!
Ukonvensjonell Bingo pu00e5 Resepsjonen!
Ingen pu00e5melding. 15kr pr bingobrett.
Vi lover kjekke premier til vinnere.
Bingoen blir lest pu00e5 bu00e5de norsk og engelsk.
PS! Ingen bordreservasjoner, bare kom

“,”teaser”:””,”typeid”:”28″,”typenavn”:”Program/annet”,”urlparam”:””}

Utstillingsåpning – Pia Noreger: Utopia

Default Twig-template for showing the complete JSON-data:
{“spillested”:”TOU”,”spillestedid”:”15″,”navn”:”Utstillingsu00e5pning – Pia Noreger: Utopia”,”sted”:”u00f8lhallene”,”longitude”:”5.75797″,”latitude”:”58.9695″,”stedid”:”432″,”arrid”:”14829″,”eventlastchanged”:”2024-05-13 14:05:28″,”dato”:”2024-08-09″,”datoslutt”:”2024-08-09″,”datostart”:”2024-08-09″,”datoshowto”:”2024-08-09″,”link”:”https://www.linticket.no/page/no/15/-/14829″,”starttid”:”18:00″,”timezoneoffset”:”+02:00″,”slutttid”:”21:00″,”starter”:”18:00:00″,”slutt”:”21:00:00″,”bilde”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014829/Flyvefisk%20Tou.jpg”,”thumb”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014829/thmbFlyvefisk%20Tou.jpg.png”,”bilde_small”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014829/smallFlyvefisk%20Tou.jpg.jpg”,”bilde_medium”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014829/mediumFlyvefisk%20Tou.jpg.jpg”,”bilde_large”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014829/largeFlyvefisk%20Tou.jpg.jpg”,”bilder”:[],”arrangoernavn”:”Tou”,”arrangoerid”:”1″,”age”:”0″,”tekst”:”

Pia Noreger er en kunstner opprinnelig fra Stavanger, nu00e5 bosatt i Haugesund, hvis karriere har vu00e6rt drevet av en urokkelig lidenskap for skapende arbeid. Hun er en av de ledende skikkelsene bak den velkjente Fargegaten i Stavanger, og som grunnlegger av den populu00e6re bokkafeen "Bu00f8ker & Bu00f8rst" har hun satt sitt preg pu00e5 byens kulturelle landskap. I Haugesund har hun etablert den levende kulturscenen "Bedehusets Bar & Bazaar", et sted som er kjent for u00e5 vu00e6re vertskap for en rekke kulturelle arrangementer innen musikk, teater, film og litteratur. I tillegg til sitt arbeid som scenograf og rekvisittmaker for Haugesund Teater, har Noreger ogsu00e5 markert seg gjennom flere oppdrag med offentlig utsmykning. Hennes debut som kunstner fant sted gjennom en vellykket utstilling pu00e5 Haugaland Kunstverk i september 2020.

rn

rn

Med et u00f8nske om u00e5 tilfu00f8re u00f8yeblikk av glede og inspirasjon i en ellers gru00e5 hverdag, finner Noreger sin kreative drivkraft i dyreriket. Enten det er formen pu00e5 et tukan-nebb, fju00e6rpryden til en kakadue, eller de fargerike utsmykningene til indiske elefanter under festivaler, lar hun seg inspirere av naturens mangfold. Gjennom sine levende og fargerike skulpturer su00f8ker hun u00e5 hylle og gjenopplive disse dyrene ved u00e5 bruke en mosaikkstil med glassku00e5r, knust speil, perler og ulike gjenbruksmaterialer.

“,”teaser”:””,”typeid”:”6″,”by”:”Stavanger”,”postnummer”:”4014″,”gateadresse”:”Kvitsu00f8ygata 25″,”lengdegrad”:”5.75797″,”breddegrad”:”58.9695″,”typenavn”:”Utstilling/Billedkunst”,”urlparam”:””}

Kin’gongolo Kiniata

Default Twig-template for showing the complete JSON-data:
{“spillested”:”TOU”,”spillestedid”:”15″,”navn”:”Kinu0092gongolo Kiniata”,”sted”:”Maskinhallen”,”longitude”:”5.75797″,”latitude”:”58.9695″,”stedid”:”511″,”arrid”:”14882″,”eventlastchanged”:”2024-04-30 12:42:27″,”dato”:”2024-11-03″,”datoslutt”:”2024-11-03″,”datostart”:”2024-11-03″,”datoshowto”:”2024-11-03″,”link”:”https://www.linticket.no/page/no/15/-/14882″,”starttid”:”20:00″,”timezoneoffset”:”+01:00″,”slutttid”:”21:30″,”aapner”:”19:00:00″,”stenger”:”22:30:00″,”starter”:”20:00:00″,”slutt”:”21:30:00″,”priser”:”200.00 + avgift 20.00/300.00 + avgift 30.00″,”bilde”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014882/B0006340-kopi.jpg”,”thumb”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014882/thmbB0006340-kopi.jpg.png”,”bilde_small”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014882/smallB0006340-kopi.jpg.jpg”,”bilde_medium”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014882/mediumB0006340-kopi.jpg.jpg”,”bilde_large”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014882/largeB0006340-kopi.jpg.jpg”,”bilder”:[],”arrangoernavn”:”Tou”,”arrangoerid”:”1″,”age”:”18″,”tekst”:”Kin’Gongolo Kiniata er den nye generasjonen av musikere fra Kinshasa. Nu00e6ret av lydene fra byen, oversetter gruppen det hektiske livet pu00e5 gatene til musikken deres. De lager sine egne instrumenter med resirkulerte objekter og utforsker lydteksturer for u00e5 produsere eksperimentell Afro-pop med en punk-energi mellom elektro og kongolesiske rytmer. rn
rn Tekstene pu00e5 Ingala (et av de mest talte spru00e5kene i Kongo) beru00f8rer ulike temaer om hu00e5p og utholdenhet. En hyllest til de omreisende arbeiderne, en sang mot krigen i Kongo, en oppmuntring til ungdommen i Kinshasa… rn
rn I perioden med stru00f8mbrudd i Kongo, brakte de omreisende oljeselgerne folk det nu00f8dvendige for u00e5 lage lys. Lyden av boksene de bar rundt lu00f8d "kingongolo, kingongolo, kingongolo…".”,”teaser”:””,”typeid”:”16″,”by”:”Stavanger”,”postnummer”:”4014″,”gateadresse”:”Kvitsu00f8ygata 25″,”lengdegrad”:”5.75797″,”breddegrad”:”58.9695″,”ticketsavailable”:[{“availableid”:”15.11160″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Studentbillett”,”availableprice”:”220.00″,”availablepriceamount”:”200.00″,”availablepricefee”:”20.00″,”availablepricestring”:”200.00 + avgift 20.00″,”availableforsale”:”LOCAL”},{“availableid”:”15.11161″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Studentbillett”,”availableprice”:”220.00″,”availablepriceamount”:”200.00″,”availablepricefee”:”20.00″,”availablepricestring”:”200.00 + avgift 20.00″,”availableforsale”:”NET”},{“availableid”:”15.11158″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Vanligbillett”,”availableprice”:”330.00″,”availablepriceamount”:”300.00″,”availablepricefee”:”30.00″,”availablepricestring”:”300.00 + avgift 30.00″,”availableforsale”:”LOCAL”},{“availableid”:”15.11159″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Vanligbillett”,”availableprice”:”330.00″,”availablepriceamount”:”300.00″,”availablepricefee”:”30.00″,”availablepricestring”:”300.00 + avgift 30.00″,”availableforsale”:”NET”}],”utsolgt”:”false”,”liteigjen”:”false”,”typenavn”:”Musikk”,”urlparam”:””}

Tore Pang

Default Twig-template for showing the complete JSON-data:
{“spillested”:”TOU”,”spillestedid”:”15″,”navn”:”Tore Pang”,”sted”:”Maskinhallen”,”longitude”:”5.75797″,”latitude”:”58.9695″,”stedid”:”511″,”arrid”:”14910″,”eventlastchanged”:”2024-04-18 12:04:53″,”dato”:”2024-08-23″,”datoslutt”:”2024-08-23″,”datostart”:”2024-08-23″,”datoshowto”:”2024-08-23″,”link”:”https://www.linticket.no/page/no/15/-/14910″,”starttid”:”21:00″,”timezoneoffset”:”+02:00″,”slutttid”:”23:00″,”aapner”:”20:00:00″,”stenger”:”23:00:00″,”starter”:”21:00:00″,”slutt”:”23:00:00″,”priser”:”225.00 + avgift 25.00/325.00 + avgift 25.00″,”bilde”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014910/Bilde.jpeg”,”thumb”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014910/thmbBilde.jpeg.png”,”bilde_small”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014910/smallBilde.jpeg.jpg”,”bilde_medium”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014910/mediumBilde.jpeg.jpg”,”bilde_large”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014910/largeBilde.jpeg.jpg”,”bilder”:[],”arrangoernavn”:”Tou”,”arrangoerid”:”1″,”age”:”18″,”tekst”:”

23. august slipper Tore Pang endelig sitt debutalbum!

rn

Det feirer vi med konsert i Maskinhallen pu00e5 Tou.

rn

rn

rn

Som en av byens mest anerkjente rappere og vokalist i Kriminell Kunst har Tore gitt ut lu00e5ter i flere u00e5r, men gir nu00e5 ut sitt fu00f8rste album som soloartist. Greit pu00e5 overtid.

rn

rn

rn

Fu00f8rste single fra albumet slippes 31. mai og er et samarbeid med Hans Markus Riisdal fra Tu00d8FL og Jenzki fra Kriminell Kunst.

rn

rn

rn

Tore spiller lu00e5ter fra albumet og fra sin katalog av musikk fra Kriminell Kunst, SAXXEMARK og solokarriere.

“,”teaser”:””,”typeid”:”16″,”by”:”Stavanger”,”postnummer”:”4014″,”gateadresse”:”Kvitsu00f8ygata 25″,”lengdegrad”:”5.75797″,”breddegrad”:”58.9695″,”ticketsavailable”:[{“availableid”:”15.11201″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Studentbillett”,”availableprice”:”250.00″,”availablepriceamount”:”225.00″,”availablepricefee”:”25.00″,”availablepricestring”:”225.00 + avgift 25.00″,”availableforsale”:”NET”},{“availableid”:”15.11200″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Studentbillett”,”availableprice”:”250.00″,”availablepriceamount”:”225.00″,”availablepricefee”:”25.00″,”availablepricestring”:”225.00 + avgift 25.00″,”availableforsale”:”LOCAL”},{“availableid”:”15.11199″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Vanligbillett”,”availableprice”:”350.00″,”availablepriceamount”:”325.00″,”availablepricefee”:”25.00″,”availablepricestring”:”325.00 + avgift 25.00″,”availableforsale”:”NET”},{“availableid”:”15.11198″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Vanligbillett”,”availableprice”:”350.00″,”availablepriceamount”:”325.00″,”availablepricefee”:”25.00″,”availablepricestring”:”325.00 + avgift 25.00″,”availableforsale”:”LOCAL”}],”utsolgt”:”false”,”liteigjen”:”false”,”typenavn”:”Musikk”,”urlparam”:””}

Utstilling: Stavanger Seccession

Default Twig-template for showing the complete JSON-data:
{“spillested”:”TOU”,”spillestedid”:”15″,”navn”:”Utstilling: Stavanger Seccession”,”sted”:”u00f8lhallene”,”longitude”:”5.75797″,”latitude”:”58.9695″,”stedid”:”432″,”arrid”:”15143″,”eventlastchanged”:”2024-05-13 10:11:58″,”dato”:”2024-07-14″,”datoslutt”:”2024-07-14″,”datostart”:”2024-06-22″,”datoshowto”:”2024-07-14″,”link”:”https://www.linticket.no/page/no/15/-/15143″,”starttid”:”12:00″,”timezoneoffset”:”+02:00″,”slutttid”:”17:00″,”starter”:”12:00:00″,”slutt”:”17:00:00″,”bilde”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000015143/URN_NBN_no-nb_digifoto_20130819_00080_NB_PWZ_N03_16_061.jpg”,”thumb”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000015143/thmbURN_NBN_no-nb_digifoto_20130819_00080_NB_PWZ_N03_16_061.jpg.png”,”bilde_small”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000015143/smallURN_NBN_no-nb_digifoto_20130819_00080_NB_PWZ_N03_16_061.jpg.jpg”,”bilde_medium”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000015143/mediumURN_NBN_no-nb_digifoto_20130819_00080_NB_PWZ_N03_16_061.jpg.jpg”,”bilde_large”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000015143/largeURN_NBN_no-nb_digifoto_20130819_00080_NB_PWZ_N03_16_061.jpg.jpg”,”bilder”:[],”arrangoernavn”:”Tou”,”arrangoerid”:”1″,”age”:”0″,”tekst”:”

Utstillingsperiode: 22.06 u0096 14.07.2024

rn

Kuratert av Pierre-Alexandre Mateos og Charles Teyssou

rn

rn

u00c5pningstider: Tors u0096 Fre 13:00 u0096 17:00, Lu00f8r u0096 Su00f8n 12:00 u0096 16:00

rn

rn

rn

rn

rn

Sandra Vaka 

rn

Anette Gellein

rn

Bjarne Melgaard

rn

Patrice Melgaard

rn

Clu00e9mentine Deliss

rn

Yngve Holen

rn

Rob Kulisek

rn

Scott Barley 

rn

Thomas Ligotti

rn

Peter Wessel Zapffe

rn

Jone Kvie

rn

rn

rn

Stavanger Secession er en u00e5rlig kuratorfestival som u00e5pner sin fu00f8rste utgave 21. juni 2024. Det offentlige, byomfattende programmet inviterer kunstnere, aktivister, forfattere, tenkere, arkitekter, musikere og filmskapere til u00e5 utforske secessionismen, selve fu00f8dselsakten til enhver avantgarde. I sin kjerne omhandler det overskridelse, dypu00f8kologi, hellighet, alteritet og skju00f8nnhet.

rn

rn

rn

Utstillingen i u00d8lhallene pu00e5 TOU Scene vil utgju00f8re selve hjertet i festivalens fu00f8rste utgave. Utopiske fellesskap, strategisk retrett, indre ekspedisjoner, filosofisk fjellklatring, eremittisk splittelse, sekulu00e6rt klosterliv, frivillig forsvinning, intens lengsel… Felles for alle kunstnerne er at de legemliggju00f8r en form for lu00f8srivelse. Samlet fremstu00e5r utstillingen ogsu00e5 som et metaforisk og distansert portrett av Stavanger med utgangspunkt i tre av byens store besettelser: Lars Hertervig og hans metafysiske landskap, kvekerkulturen og dens forkju00e6rlighet for maskiner, og modernitetens salt, oljen og de formene den genererer.

rn

rn

rn

Stavanger Secession, som er inspirert av fjerne avantgardistiske mu00f8teplasser som Monte Veritu00e0 i Sveits eller Black Mountain College i USA, samler hvert u00e5r en gruppe mennesker fra ulike geografiske omru00e5der og fagdisipliner. Den lu00e5ner sin etos fra Norges dramatiske natur, der kontrasten mellom langvarig mu00f8rke og intenst lys kan fremprovosere dyptgripende endringer i vu00e5r forstu00e5else.

rn

rn

rn

u00c5 lu00f8srive seg er u00e5 la svu00f8p som er stivnet av vane falle. u00c5 lu00f8srive seg er u00e5 tu00f8ke bort det tykke laget av stu00f8v som over tid har hardnet til former dannet av rutine. Du puster det, du drikker det, du spiser det som er su00e5 tynt, su00e5 vevert at det ikke lenger knaser mellom tennene. Men stopper man opp kan dette slu00f8ret som har lagt seg over ansiktet, hendene og hele ens eksistens gju00f8re seg til kjenne. Secession er ikke en form eller et sted, men en tilnu00e6rming bu00e5ret av konstant panikk som smeltes sammen med ekvilibristens ukuelige trang til u00e5 begi seg ut pu00e5 risikoens line.

rn

rn

rn


rn

English:

rn

rn

Stavanger Secession is an annual curatorial festival opening its first edition on June 21st, 2024. This public, city-wide program invites artists, activists, writers, thinkers, architects, musicians and filmmakers to explore secessionism, the birth act of every avant-garde. At its core, it deals with transgression, deep ecology, sacredness, alterity and beauty.

rn

rn

rn

The exhibition at TOU Scene will be the heart of the first edition program. Utopian communities, strategic withdrawals, interior expeditions, philosophical mountaineering, eremitical splits, secular monasticism, voluntary disappearance, intense reverie… all the artists featured have in common to embody a form of seceding. Taken as a whole, the exhibition also acts as a metaphorical and distant portrait of Stavanger based on three of its major obsessions: Lars Hertervig and his metaphysical landscapes, Quaker culture and its love of machines, and the salt of modernity, oil and the forms it generates.

rn

rn

rn

Stavanger Secession, inspired by distant avant-garde meeting places like Monte Veritu00e0 in Switzerland or the Black Mountain College in the USA, unites each year a group of individuals coming from various geographies and disciplines. It borrows its ethos from the dramatic nature of Norway, where the contrast between prolonged darkness and intense light can provoke profound alteration of the perception.

rn

rn

rn

To secede is to extricate oneself from clothes hardened by habit, to get rid of the dust that slowly accumulates on forms cast by routine. You breathe it, you eat it, you drink it, and it’s so thin, so tenuous that it doesn’t even crunch under your teeth. But if you stop for a second, it covers your face, your hands and then your whole existence. Secession is not a form, a place or an attitude, but a state of constant panic that merges with the irrepressible urge of the funambulist to walk the tightrope of risk.

“,”teaser”:””,”typeid”:”6″,”by”:”Stavanger”,”postnummer”:”4014″,”gateadresse”:”Kvitsu00f8ygata 25″,”lengdegrad”:”5.75797″,”breddegrad”:”58.9695″,”typenavn”:”Utstilling/Billedkunst”,”urlparam”:””}

Albin Lee Meldau

Default Twig-template for showing the complete JSON-data:
{“spillested”:”TOU”,”spillestedid”:”15″,”navn”:”Albin Lee Meldau”,”sted”:”Maskinhallen”,”longitude”:”5.75797″,”latitude”:”58.9695″,”stedid”:”511″,”arrid”:”14958″,”eventlastchanged”:”2024-05-08 15:04:11″,”dato”:”2024-10-18″,”datoslutt”:”2024-10-18″,”datostart”:”2024-10-18″,”datoshowto”:”2024-10-18″,”link”:”https://www.linticket.no/page/no/15/-/14958″,”starttid”:”21:00″,”timezoneoffset”:”+02:00″,”slutttid”:”22:00″,”aapner”:”20:00:00″,”stenger”:”23:00:00″,”starter”:”21:00:00″,”slutt”:”22:00:00″,”priser”:”250.00 + avgift 25.00/350.00 + avgift 25.00″,”bilde”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014958/AL_03.jpg”,”thumb”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014958/thmbAL_03.jpg.png”,”bilde_small”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014958/smallAL_03.jpg.jpg”,”bilde_medium”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014958/mediumAL_03.jpg.jpg”,”bilde_large”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014958/largeAL_03.jpg.jpg”,”bilder”:[],”arrangoernavn”:”Tou”,”arrangoerid”:”1″,”age”:”18″,”tekst”:”

Albin Lee Meldau til Stavanger!

rn

rn

 

rn

Albin Lee Meldau har en unik evne til u00e5 treffe publikum, med sine poetiske og ru00f8rende tekster, vakre melodier, nydelig stemme, og sin fantastiske evne til historiefortelling. Han slipper straks albumet Discomforts, og i hu00f8st kommer den populu00e6re svensken til Tou i Stavanger!

rn


rn

 

rn

Albin Lee Meldau har for lengst vunnet hjertene hjemme i Sverige, etter u00e5 ha deltatt i Su00e5 Mycket Bu00e4ttre (Hver Gang Vi Mu00f8tes) bu00e5de i 2018 og 2022. Han debuterte i 2015 med singelen u00abLou Louu00bb, en lu00e5t som nu00e5dde lyttere over hele verden, og som ble fulgt opp av to EP-er og turneer bu00e5de i USA og Europa. I 2018 slapp han sitt fu00f8rste album, About You, og i 2020 kom oppfu00f8lgeren Pu00e5 Svenska. Det er et veldig personlig album, der han forteller om reisen fra rusmisbruk til et nyktert liv.

rn

rn

 

rn

Det etterlengtede tredjealbumet Discomforts er pu00e5 vei, og til hu00f8sten tar han med seg de nye lu00e5tene, samt gamle favoritter, ut pu00e5 turnu00e9.

rn

rn

 

rn

Billetter i salg fredag 10. mai kl. 10:00

“,”teaser”:””,”typeid”:”16″,”by”:”Stavanger”,”postnummer”:”4014″,”gateadresse”:”Kvitsu00f8ygata 25″,”lengdegrad”:”5.75797″,”breddegrad”:”58.9695″,”ticketsavailable”:[{“availableid”:”15.11260″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Studentbillett”,”availableprice”:”275.00″,”availablepriceamount”:”250.00″,”availablepricefee”:”25.00″,”availablepricestring”:”250.00 + avgift 25.00″,”availableforsale”:”LOCAL”},{“availableid”:”15.11261″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Studentbillett”,”availableprice”:”275.00″,”availablepriceamount”:”250.00″,”availablepricefee”:”25.00″,”availablepricestring”:”250.00 + avgift 25.00″,”availableforsale”:”NET”},{“availableid”:”15.11258″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Vanligbillett”,”availableprice”:”375.00″,”availablepriceamount”:”350.00″,”availablepricefee”:”25.00″,”availablepricestring”:”350.00 + avgift 25.00″,”availableforsale”:”LOCAL”},{“availableid”:”15.11259″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Vanligbillett”,”availableprice”:”375.00″,”availablepriceamount”:”350.00″,”availablepricefee”:”25.00″,”availablepricestring”:”350.00 + avgift 25.00″,”availableforsale”:”NET”}],”utsolgt”:”false”,”liteigjen”:”false”,”typenavn”:”Musikk”,”urlparam”:””}

Lønningsbingo

Default Twig-template for showing the complete JSON-data:
{“spillested”:”TOU”,”spillestedid”:”15″,”navn”:”Lu00f8nningsbingo”,”sted”:”Resepsjonen”,”stedid”:”735″,”arrid”:”14927″,”eventlastchanged”:”2024-02-28 15:10:18″,”dato”:”2024-07-10″,”datoslutt”:”2024-07-10″,”datostart”:”2024-07-10″,”datoshowto”:”2024-07-10″,”link”:”https://www.linticket.no/page/no/15/-/14927″,”starttid”:”19:00″,”timezoneoffset”:”+02:00″,”slutttid”:””,”aapner”:”00:00:00″,”starter”:”19:00:00″,”bilde”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014927/L%D8Nningsbingo-3.jpg”,”thumb”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014927/thmbL%D8Nningsbingo-3.jpg.png”,”bilde_small”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014927/smallL%D8Nningsbingo-3.jpg.jpg”,”bilde_medium”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014927/mediumL%D8Nningsbingo-3.jpg.jpg”,”bilde_large”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014927/largeL%D8Nningsbingo-3.jpg.jpg”,”bilder”:[],”arrangoernavn”:”Tou”,”arrangoerid”:”1″,”age”:”0″,”tekst”:”

Det skjer igjen!
Ukonvensjonell Bingo pu00e5 Resepsjonen!
Ingen pu00e5melding. 15kr pr bingobrett.
Vi lover kjekke premier til vinnere.
Bingoen blir lest pu00e5 bu00e5de norsk og engelsk.
PS! Ingen bordreservasjoner, bare kom

“,”teaser”:””,”typeid”:”28″,”typenavn”:”Program/annet”,”urlparam”:””}

Embla & The Karidotters

Default Twig-template for showing the complete JSON-data:
{“spillested”:”TOU”,”spillestedid”:”15″,”navn”:”Embla & The Karidotters”,”sted”:”loftet”,”longitude”:”5.75797″,”latitude”:”58.9695″,”stedid”:”427″,”arrid”:”14798″,”eventlastchanged”:”2024-04-17 10:45:07″,”dato”:”2024-09-13″,”datoslutt”:”2024-09-13″,”datostart”:”2024-09-13″,”datoshowto”:”2024-09-13″,”link”:”https://www.linticket.no/page/no/15/-/14798″,”starttid”:”21:00″,”timezoneoffset”:”+02:00″,”slutttid”:”22:30″,”aapner”:”20:00:00″,”stenger”:”23:00:00″,”starter”:”21:00:00″,”slutt”:”22:30:00″,”priser”:”225.00 + avgift 20.00/325.00 + avgift 20.00″,”bilde”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014798/Embla%20and%20the%20Karidotters%20pressebilde%200623_photo%20by%20Hakan%20Foss_01_1920.jpg”,”thumb”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer/00000014798/thmbEmbla%20and%20the%20Karidotters%20pressebilde%200623_photo%20by%20Hakan%20Foss_01_1920.jpg.png”,”bilde_small”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014798/smallEmbla%20and%20the%20Karidotters%20pressebilde%200623_photo%20by%20Hakan%20Foss_01_1920.jpg.jpg”,”bilde_medium”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014798/mediumEmbla%20and%20the%20Karidotters%20pressebilde%200623_photo%20by%20Hakan%20Foss_01_1920.jpg.jpg”,”bilde_large”:”https://www4.linticket.no:8080/bilder/Tou/arrangementer_resized/00000014798/largeEmbla%20and%20the%20Karidotters%20pressebilde%200623_photo%20by%20Hakan%20Foss_01_1920.jpg.jpg”,”bilder”:[],”arrangoernavn”:”Tou”,”arrangoerid”:”1″,”age”:”18″,”tekst”:”

Dyret er lu00f8s og bu00e5ndtvangen er opphevet. Embla and the Karidotters er klare med sitt andre album. Debuten Hello, I’m Embla vant Spellemannprisen i country og tok bandet Norge rundt og videre ut i den store verden. Hvordan fu00f8lger man opp noe su00e5nt?

rn

Med MER naturligvis. Off Leash er rett og slett bedre, tu00f8ffere og ru00e5ere. Det stjernespekkede bandet lu00e5ter sylskarpt og har blitt ordentlig varme i countryskjorta. Andrealbumet slippes 23. august 2024 og viderefu00f8rer bandets ru00f8ffe honkytonk noir-lydbilde med hint til Ennio Morricone, Nancy Sinatra og David Lynch-filmer. Albumslippet fu00f8lges opp med en norgesturnu00e9 i september 2024. Her er det bare u00e5 kjenne sin besu00f8kelsestid!

rn

Embla and the Karidotters er bandprosjektet til Razika-trommis Embla Karidotter. Etter Razika ble lagt pu00e5 is, samlet Embla sine u00abKaridottersu00bb fra omkringliggende band som Razika, Honningbarna, Slu00f8tface, Slomosa og Aiming for Enrike. De gikk raskt i gang med u00e5 bu00e5de spille konserter og u00e5 spille inn. EP-en Howling ble sluppet i 2021, og hu00f8sten 2022 kom debutalbumet Hello, I’m Embla.

rn

Vu00e5ren 2023 mottok Hello, I’m Embla Spellemannprisen for beste countryalbum, en perfekt avrunding pu00e5 et vellykket albumslipp. Festivalsommeren 23 ble travel, med opptreden pu00e5 verdens stu00f8rste countryfestival, Stagecoach i California, inkludert norske festivaler som u00d8ya, Bergenfest, Norsk Countrytreff, og Vinjerock. Vu00e5ren 2024 ble sparket i gang med en travel uke pu00e5 SXSW i Austin.

“,”teaser”:””,”typeid”:”16″,”by”:”Stavanger”,”postnummer”:”4014″,”gateadresse”:”Kvitsu00f8ygata 25″,”lengdegrad”:”5.75797″,”breddegrad”:”58.9695″,”ticketsavailable”:[{“availableid”:”15.11059″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Studentbillett”,”availableprice”:”245.00″,”availablepriceamount”:”225.00″,”availablepricefee”:”20.00″,”availablepricestring”:”225.00 + avgift 20.00″,”availableforsale”:”LOCAL”},{“availableid”:”15.11060″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Studentbillett”,”availableprice”:”245.00″,”availablepriceamount”:”225.00″,”availablepricefee”:”20.00″,”availablepricestring”:”225.00 + avgift 20.00″,”availableforsale”:”NET”},{“availableid”:”15.11057″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Vanligbillett”,”availableprice”:”345.00″,”availablepriceamount”:”325.00″,”availablepricefee”:”20.00″,”availablepricestring”:”325.00 + avgift 20.00″,”availableforsale”:”LOCAL”},{“availableid”:”15.11058″,”noinvoice”:”true”,”availablename”:”Vanligbillett”,”availableprice”:”345.00″,”availablepriceamount”:”325.00″,”availablepricefee”:”20.00″,”availablepricestring”:”325.00 + avgift 20.00″,”availableforsale”:”NET”}],”utsolgt”:”false”,”liteigjen”:”false”,”typenavn”:”Musikk”,”urlparam”:””}