BAKSNAKK I 2020

BAKSNAKK er et scenekunstfaglig program på TOU som tar sikte på å artikulere og utvikle språk rundt praksiser i scenekunstfeltet og kontekstualisere arbeidene som presenteres. Programmet rommer kunstner- og fagsamtaler, foredrag, seminarer og dialogmøter. Fagprogrammet er spesifikt scenekunstfaglig, men likevel relevant og tilgjengelig for andre kunstnere og kunstinteresserte. Baksnakkprogrammet 2020 er utarbeidet av Runa Borch Skolseg og Huy Le Vo.

BAKSNAKK vil denne sesongen styrke den interdisiplinære åren som finnes på huset, skape rom for samtaler og forhåpentligvis utfordre feltet i tenkning og praksis. 

I vårens sesong kan du få med deg følgende Baksnakker på TOU:

21.02 klokken 13.00 «Scenekunst og felleskap» med kompaniet Supernova 
06.03 klokken 13.00 «Rosas’ early works» av Tale Dolven 
24.04 klokken 13.00 «Scenekunst og billedkunst» med Goro Tronsmo og Marte Moen Danielsen
08.05 klokken 13.00 «Verk og prosess» med Venke Sortland og Fredrik Floen