Baksnakk: Scenekunst og Billedkunst

I 2020 vil BAKSNAKK se nærmere på forholdet mellom scenekunst og andre kunstformer. Først ut er en samtale om scenekunst og billedkunst.

Forskjellene mellom scenekunst og billedkunst er som Claire Bishop skriver i essayet black box, white cube, gray zone, mange historiske og kulturelle, så vel som praktiske og politisk. Det kan handle om varighet, økonomi, oppmerksomhet, og fasiliteter. Samtidig har det alltid vært berøringspunkter mellom de to feltene, billedkunstnere som arbeider med scenekunst og omvendt.

I vårens tredje baksnakk har vi invitert en kunstner som arbeider mellom scenekunst og billedkunst til samtale med en tidligere scenograf som nå er kunsthistoriker og museumsansatt. De vil ta utgangspunkt i sine egne erfaringer og derifra vil vi forhåpentligvis bli klokere på forholdet mellom billedkunst og scenekunst. Samtalen vil være moderert av Runa Borch Skolseg.

Hjertelig velkommen!

Goro Tronsmo arbeider i spennet mellom scenekunst, billedkunst og arkitektur. Hennes arbeid kretser rundt iscenesettelse av institusjonelle strukturer i store og maksimalistiske kontekster.

Marte Moen Danielsen har tidligere arbeidet som scenograf i det frie feltet. I dag er hun ansatt på Stavanger museum som utstillingskoordinator.

Det blir servert snacks og noe godt i glasset. Arrangementet har fri entré. PS: Hent ut fribillett i forkant slik at vi kan planlegge for hvor mange som kommer.

BAKSNAKK er et scenekunstfaglig program på TOU som tar sikte på å artikulere og utvikle språk rundt praksiser i scenekunstfeltet og kontekstualisere arbeidene som presenteres. Programmet rommer kunstner- og fagsamtaler, foredrag, seminarer og dialogmøter. Fagprogrammet er spesifikt scenekunstfaglig, men likevel relevant og tilgjengelig for andre kunstnere og kunstinteresserte. Baksnakkprogrammet 2020 er utarbeidet av Runa Borch Skolseg og Huy Le Vo.

← Tilbake til program