VI RUSTER OPP MED EL-SYKKEL

Vi gjør det vi kan for å bidra til et bedre miljø. På Tou prøver vi alltid å tenke på forbruk, gjenbruk og miljøperspektiv.

I tiden fremover skal vi være bevisst på bruken av bil til våre gjøremål ut av huset. Et av tiltakene vi har gjort er å bli med i Bilkollektivet, da bruker vi kun bilen når vi virkelig må. Et annet er å skaffe oss en skikkelig el-sykkel.

Sykkelen skal vi bruke til mindre innkjøp, møter og gjøremål i nærmiljøet. Denne kan du nå være med å navngi. Sjekk ut vår post på Instagram og Facebook.