VI HAR LEDIG ETABLERINGS-ATELIER!

Tou ønsker å støtte kunsthåndverkere og billedkunstnere som planlegger å etablere seg i Stavanger, samt bidra til å skape fellesskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere. 

Etablerings-atelierene er lokalisert i atelierhuset på Tou, som er bygd og finansiert av Stavanger kommune. 31 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndtverkere har sine arbeidsplasser i bygget, samt Tou Trykk, Grafisk Verksted.

Etablerings-atelierene har en begrenset leietid på to år. Det vurderes om det skal åpnes for muligheter for forlengelse. Husleien er fullfinansiert av Tou. Gratis bruk av prosjektrom følger også avtalen. 

Atelieret er 19,9 m2, subsidiert leie pr. mnd: 1516,- 

Søkekriterier: 

Søkere må ha gjennomført kunstutdanning på bachelor eller masternivå innen de siste tre årene. Søknaden skal være begrunnet og inneholde CV og en presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billed, lyd og/eller videomateriale. 

Studenter kan ikke søke. Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon. Atelieret skal ikke brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder. Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou om årsaken til dette. 

Som leietaker i Atelierhuset Tou får du muligheten til å bli en del av et miljø der visuell kunst, musikk, dans og andre kunstformer møtes. 

Søknad med vedlegg sendes til tou@touscene.com

Søknadsfrist: 1. oktober. 2020

Tildelingen vil skje innen 15. oktober med mulig innflytning 1. november.