UTSTILLING: FEM // Å SETTE SPOR

Om å sette spor

«Spor er de merker vi etterlater oss og som forteller noe om tiden og omstendighetene rundt da de er satt. Vi leser sporene med nåtidens blikk og erfaringer, og slik forsøker vi å forme nye meninger og økt forståelse av nåtid og situasjoner vi befinner oss i.» Kunstnergruppen FEM ønsker å utfordre sansene ved å stille spørsmål om behov for å lage spor og synlige merker etter oss. Gjennom dialog og ved måten de setter sammen utstillingen på kan de både forvirre og utfordre hverandres kunstnerskap.

FEM består av billedkunstnere Snøfrid Hunsbedt Eiene, Signe Christine Urdal, Evy Horpestad Tjåland, Anita Tjemsland og Yumiko Ashley og 10. november åpner de en ny felles utstilling i Ølhallene på Tou.

  • SNØFRID HUNSBEDT EIENE jobber i det vesentlige med tegning og maleri. 
  • SIGNE CHRISTINE URDAL arbeider med fotografi, video og installasjon som medium til å utforske mellommenneskelige tilstander knyttet til tematikken identitet. 
  • ANITA TJEMSLAND jobber med dyptrykk/grafikk og maleri, ofte med byen som motiv, da gjerne sort/hvit og i større formater. 
  • YUMIKO ASHLEY har i flere år jobbet med tematikken rundt relasjoner mellom mennesker og den ville norske naturen som er svært ulik Tokyo i hennes opprinnelsesland.
  • EVY HORPESTAD TJÅLAND arbeider i hovedsak med tegning, tekstil og installasjon hvor hun tar i bruk funnet – og samlede objekter. 

Om å finne felles berøringspunkt

Kunstnergruppen ble opprettet fordi alle har tilknytting til Atelierhuset på Tou og har god kontakt gjennom felleskapet der. Da det kom en utlysning om utstillingsmulighet på Skur 2 for to år siden, bestemte de seg for å søke sammen. De begynte å samarbeide om en felles utstilling og oppdaget at verkene deres har mange interessante berøringspunkt og kommuniserer godt sammen. 

Deres første felles utstilling «Ustabile minner» handlet om hvordan vi hele tiden påvirker hverandre gjennom våre handlinger og vår sosial og historisk kontekst. Men minneprosessen kan være en ustabil prosess, med foranderligheten som et utgangspunkt. Den kreative prosessen som ligger bak utstillingen, var et slags kollektivt minnearbeid, med gjensidig påvirkning og dialog. Utstillingen fikk en positiv anmeldelse i Stavanger Aftenblad:

«Berøringspunktene er mange, og utstillingen vokser på samspillet mellom de ulike verkene og de fem kunstneres tolkninger av temaet. At kunstnerne også raust har lagt til rette for publikums subjektive tolkninger gir den ekstra element og utstillingen bør kunne oppleves som tilgjengelig for de alle fleste»

Kunstnere selv sier at den nye utstillingen «Å sette spor» bygger på den forrige på flere måter. Gamle verk skal brukes i nye sammenheng, de skal fortsette og videreutvikle tematikken, og ikke minst skal de fortsette å jobbe sammen. 

Fra “Ustabile minner”

Om å stole på prosessen

Kunstnerne forteller at det å samarbeide om en felles utstilling er en lærerik og kreativ prosess, som får dem til å se seg selv utenfra og utfordre hverandre. Kunstnerisk virksomhet generelt innebærer mye usikkerhet, og det å jobbe sammen med andre kan åpne opp for uante muligheter. Man vet ikke helt hva det endelige resultatet skal være og man har ingen annet valg enn å støtte hverandre, omfavne denne usikkerheten og sammen stole på at dynamikken skal lede veien. 

Kanskje har vi alle godt av å bli utfordret, komme ut av komfortsonen og dermed bli inspirert til å tenke nye muligheter.  

Utstillingsperiode: 10-27. november i Ølhallene
Åpningstider: torsdag og fredag kl 12:00 – 18:00, lørdag og søndag kl. 12:00-16:00

Utstillingen er støttet av TOU, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.