Toukortet

Toukortet gir deg som er ansatt eller leietaker fordeler i Tou-klyngen;

Tou, T-Time, ØST, Fortou, Tako by Fortou

Henvend deg til hver enkel plass for å få opplyst hvilke fordeler som gjelder.

Hva skjer hvis mister kortet? 
Toukortet er et personlig verdikort som må erstattes om det mistes. Nytt kort koster 250,-

Hva skjer hvis jeg ikke lenger er ansatt eller leietaker på Tou?
Kortet skal leveres tilbake til Tou om ditt ansatt- eller leietakerforhold avsluttes. 

Obs! Kortet er kun gyldig med klistremerke som viser inneværende kalenderår. Du må selv hente nytt klistremerke ved overgang til nytt år.