TOU FIKK GAVE PÅ 1 MILLION FOR VIDEREUTVIKLING AV TOU-PARKEN

Tou har fått én million kroner i gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Bakgrunn for gaven er våre planer om innholdsutvikling i det nærliggende parkområdet. 

Før korona hadde Tou i overkant av 400.000 besøkende per år, og dette er forventet å stige de neste årene. Tou og området rundt er et viktig aktivitets- og friområde i hverdagen for mange. Den eksisterende Tou-parken er den mest brukte parken i Stavanger, og har sammenheng med både beliggenhet og det servicetilbudet som eksisterer i området. Ved å etablere et større parkområde i stedet for utbygging av leiligheter, sikrer vi ivaretagelse av den suksessen Tou-parken er. I tillegg muliggjør vi et tilbud for alle familiekonstellasjoner, uavhengig av bakgrunn eller livssituasjon.

Midlene vil gå til å lage et aktivitetstilbud for parkbrukere og til programmering av arrangement med fokus på målgruppe med ung alder og mangfoldsperspektivet. 

Bilde: Felicia Gulbrandsen, Per Arne Alstad, Kjetil Skjæveland