SPIRE – FOR SCENEKUNSTNERE I ETABLERINGSFASEN

De først årene av et kunstnerskap kan være seige og fylt av angst. Redsel for å ikke være god nok, følelsen av å være alene og rådvill gjør at mange faller av lasset før de i det hele tatt får kommet i gang. Timevis med stirring inn i et tomt word-dokument kan ta knekken på den beste. Hvordan skal man komme i gang? Hvordan utvikles en idé? Hvordan strukturere hverdagen?  Hvor finner man inspirasjon? Hvordan jobbe opp mot en søknadsfrist? Hva er en god prosess, og hva er et godt resultat? 

Spire er et samarbeid mellom TOU og RAS for scenekunstnere i en etableringsfase. Med Spire ønsker vi å være med på å løfte frem og utvikle nye scenekunstnere i Stavanger-regionen. Programmet har en varighet på ett år og tar sikte på å stimulere og tilrettelegge spirekunstneren kunstneriske praksis. Spireprogrammet har fokus på utvikling og utforskning, fremfor forestilling og produksjon, og målet er å fasilitere for at kunstneren etter endt program er styrket til å fortsette en selvstendig praksis. Spirekunstneren får tilgang på studio og tilrettelegging av prosessvisninger, kontorplass på TOU i perioder, mentorsamtaler, hjelp til å skrive søknader og andre produsentoppgaver, nettverk, oppfølging og billetter til alle TOU og RAS forestillinger i ett år.

Live Skullerud er Spire i 2020. Live er ​23 år og kommer fra Fredrikstad. Hun har en bachelor i utøvende dans fra Universitetet i Stavanger, og vil i løpet av året jobbe med tematikken «Berøring». Live er opptatt av berøringens posisjon i et stadig mer digitalisert samfunn. Hvilken viktig medmenneskelig kompetanse kan gå tapt dersom berøring forsvinner fra menneskelig interaksjon og hvordan kan danserens kroppslige kunnskap formidle berøringens verdi?

Gjennom året vil Live utvikle sin praksis, og publikum vil få mulighet til å bli kjent med henne og arbeidet. 

Har du lyst til å være Spire i 2021? Vi lyser ut ny Spire i mai!