SPIRE 2022 – FOR SCENEKUNSTNERE I ETABLERINGSFASEN

Spire er et samarbeid mellom Tou og RAS for scenekunstnere i en etableringsfase. Med Spire ønsker vi å være med på å løfte frem og utvikle nye scenekunstnere i Stavanger-regionen.

De første årene av et kunstnerskap kan være seige og fylt av angst. Følelsen av å være alene og rådvill gjør at mange faller av lasset før de i det hele tatt får kommet i gang. Timevis med stirring inn i et tomt word-dokument kan ta knekken på den beste. Hvordan skal man komme i gang? Hvordan utvikles en idé? Hvordan strukturere hverdagen? Hvor finner man inspirasjon? Hvordan invitere noen tidlig inn i en prosess? Hvordan jobbe opp mot en søknadsfrist? Hva er en god prosess, og hva er et godt resultat?

I løpet av et spireår tilrettelegges det for at en kunstner i etableringsfasen får mulighet til å fordype seg i sitt arbeid. Programmet har fokus på utvikling og utforskning, fremfor forestilling og produksjon. Målet er å fasilitere for at kunstneren etter endt program er styrket til å fortsette en selvstendig praksis.

Spirekunstneren får gjennom året tilgang på studio, tilrettelegging av prosessvisninger, kontorplass på Tou i perioder, mentorsamtaler, hjelp til å skrive søknader og andre produsentoppgaver, nettverk, oppfølging og billetter til alle Tou og RAS forestillinger i ett år.

I 2021 var Viljar Irtun Moe Spire, i 2020 var Live Skullerud første Spire.

Nå søker vi ny spire for 2022. Programmet er rettet mot scenekunstnere med base i Rogaland.

Send en kortfattet søknad med CV til lene@touscene.com
Søknadsfrist 30.03.2022
Oppstart Spire 01.05.2022

Spørsmål angående spireprogrammet kan rettes til Runa Norheim runa.norheim@sandnes-kulturhus.no // 467 68 755

Les intervju med tidligere spirer her:

Viljar Irtun Moe
Live Skullerud