RYDDEAKSJONEN 2019

Vi på Tou støtter Ryddeaksjonen Storhaug 2019 som starter 24. april, og oppfordrer alle til å ta ansvar for sitt eget nærmiljø. Både når det gjelder forbruk, opprydding og sortering♻️ 

Følg ryddeaksjonen på Storhaug på FB, bli med og ta et tak, eller start din egen aksjon dersom ditt område mangler handlekraft.

La oss sammen skape en ren by!