Utstilling i Forhallen: NOTHING PETALS CANNOT SAY, RESTING IN THE WORLDS BONE

NOTHING PETALS CANNOT SAY, RESTING IN THE WORLDS BONE 

av Madelen Isa Lindgren

OM UTSTILLINGEN: Med utgangspunkt i botanisk anatomi, vekst og forfall, presenterer utstillingen et scenario hvor fortid og fremtid kolliderer. I denne sammenhengen eksisterer dekadanse og rekonstruksjon i en synkron dualitet, og skaper en hypotetisk arkeologisk tilstand. Lindgren oversetter kamuflasje og beskyttelse til skulpturelle overlevelsesstrategier, der sammensetningen av materialer og former imiterer en stivnet metamorfose. Utstillingen beveger seg fra det organiske til det statiske, og fra det levende til det ikke-levende gjennom former og uttrykk for overlevelse, syklus og forgjengelighet.

Utstillingsåpning torsdag 25. juli kl 18-20

Utstillingen skal være åpen fra 26. juli til 28. juli, kl 13-17.

OM KUNSTNEREN: Madelen Isa Lindgren (f. 1990) er en norsk kunstner som arbeider med skulptur. Hun har en BA fra Kunsthøgskolen i Oslo, en grad i utdanningsteori og praksis i kunst og design fra OsloMet, og en MA i kunst fra Universitetet i Bergen, fullført våren 2024. Hennes arbeid har blitt vist i både nasjonale og internasjonale gallerier og institusjoner, inkludert Fotogalleriet, Kunstnerforbundet, K4 Gallery, Kunsthall Oslo, Salgshallen, Saksumdal Tempel og Bomuldsfabriken i Norge; Museum FLUXUS, Galerie Gerken, KA32 i Berlin, Tyskland; og Kastela Art Centre i Athen, Hellas. Lindgren bor og arbeider mellom Bergen og Berlin, hvor hun også jobber som kurator og redaktør for MOLT.

***

ABOUT THE EXHIBITION: Rooted in botanical anatomy, growth, and decay, the exhibition presents a scenario where past and distant future collide. In this context, decadence and reconstruction exist in a synchronised duality, forming a hypothetical archaeological state. Lindgren translates camouflage and protection into sculptural survival strategies, with materials and shapes mimicking a frozen metamorphosis. The exhibition transitions from the organic to the static, and from the living to the non-living through forms and expressions of survival, cycles, and transience.

Opening: 25th July at 18.00. 

The exhibition is open 26th-28th July from 13.00-17.00. 

ABOUT THE ARTIST: Madelen Isa Lindgren (b. 1990) is a Norwegian artist working with sculpture. She holds a BA from Oslo National Academy of the Arts, a degree in Educational Theory and Practice in Art and Design Education from OsloMet, and an MA in Fine Art from the University of Bergen, completed spring 2024. Her work has been exhibited in both national and international galleries and institutions, including Fotogalleriet, Kunstnerforbundet, K4 Gallery, Kunsthall Oslo, Salgshallen, Saksumdal Tempel, and Bomuldsfabriken in Norway; Museum FLUXUS, Galerie Gerken, KA32 in Berlin, Germany; and Kastela Art Centre in Athens, Greece. Lindgren lives and works between Bergen and Berlin, where she also works as a curator and editor for MOLT.

← Tilbake til program