Kitchen Orchestra - Silent Form

Kitchen Orchestra & Mike Fletcher

Silent Form

Silent Form er et flunkende nytt prosjekt ledet av den britiske saksofonisten, komponisten og forskeren Mike Fletcher. Musikken er inspirert av Ornette Coleman sin tidlige eksperimentering med nye tilnærminger til komponering og improvisasjon av lyriske melodier. Gjennom en serie med workshops ledet av Fletcher, har Kitchen Orchestra utforsket nye tilnærminger til kollektiv improvisasjon som bygger på Colemans innovative ideer. Silent Form er spontan orkestrering, tett samspill, og lekenhet, strukturert gjennom fleksible former og løse komposisjoner.

Musikere:

Mike Fletcher – sopransaksofon

Petter Frost Fadnes - barytonsaksofon  

Arild Hoem – altsaksofon

Signe Irene Time – vokal

Didrik Ingvaldsen - trompet

Dominique Brackeva - trombone 

Vidar Schanche - gitar  

Thomas Bang - bass

Dag Magnus Narvesen - trommer    
Kitchen Orchestra & Mike Fletcher

Silent Form

Silent Form is a groundbreaking new project led by British saxophonist, composer and researcher Mike Fletcher. The music is inspired by Ornette Coleman's early experimentation with a new approach to composing and improvising lyrical melodies. Through a series of workshops led by Fletcher, Kitchen Orchestra has explored new approaches to collective improvisation that build on Coleman's innovative ideas. Silent Form is spontaneous orchestration, close interaction and playfulness, structured through flexible forms and loose compositions.

Musicians:

Mike Fletcher – soprano sax

Petter Frost Fadnes – baritone sax  

Arild Hoem – alto sax

Signe Irene Time – vocals 

Didrik Ingvaldsen - trumpet

Dominique Brackeva - trombone 

Vidar Schanche - guitar  

Thomas Bang - bass

Dag Magnus Narvesen - drums    

← Tilbake til program