VEL VEL Avgangsutstillingen til Kunstskolen

VEL VEL inneholder individuelle kunstprosjekt, hver student skaper sitt bidrag fra idé til utføring. Det er kunstner Camilla Edström Ödemark som lærer og kurator.

Utstillingen er åpen i 23 dager og studentene vil formidle utstillingen til besøkende som ønsker det og grupper fra de videregående skolene, kulturskolen m.fl. De siste årene har avgangsutstillingene blitt besøkt av rundt tusen publikummere, noe som gjør den til en av de best besøkte utstillingene i regionen. Studentene lager en katalog som deles ut.

Utstillingsåpning 15.mai kl. 18:00 - 20.00

tirsd.-fred. kl 13:00 -18:00

lørd.-sønd. kl 12:00 - 16:00
(klasser og grupper kan bestille omvisning, også andre tidspunkt - kontakt rektor@kir.no)

(Utstillingen er åpen til 9.juni, også 17.mai og 1.pinsedag, med utvidet åpning under Wonderful World festivalen)

Pressekontakt:
Hanne Laland, studentrepresentant Camilla Edström Ödemark, lærer & kurator John Øivind Eggesbø, rektor


Studentene som utstiller:

Alex Pyrdek
Arne Martin Barlund
Bendik Bergsbakk Hagen
Frida Bræin Faaberg
Greta Jasaite
Hanne Laland
Kasper Hodne
Kristine Moen Østlien
Marina Sjo Slettebø
Michael Walde
Selima Ke Sjaripova
Sveinung Nygaard
Tonje Alvheim
Trine Lise Hodne

← Tilbake til program