Scenekunst: Romantiken av Olof Runsten og Johanna Malm

Romantiken er en solo som stiller deg 295 spørsmål. I form av en enveisdialog rettet mot ett du som legemliggjøres av publikum, undersøkes lengselen etter intimitet og autonomi. Du blir en projeksjonsflate for begjær, brudd og fantasi. Grandiose fantasier om den perfekte kjærligheten gnisser i et forsøk på å forhandle frem et kommodifisert forhold.
Stykket bruker forholdet skuespiller/publikum som en analogi for det romantiske kjærlighetsforholdet, i et uttømmende forsøk på å snakke seg til den hellige gral av Rimelige Relasjoner. Stykkets tekst insisterer på å være en samtale; en fortrolig samtale, et språklig forsøk på å være i symbiose, en evig løpende fortelling om et vi hvor svarene konsekvent mangler. Parallelt med den romantiske lengselen som språket uttrykker, er det et motstridende ønske om noe annet; en stille tilværelse, kanskje ved en bekk, kanskje med et dyr - kanskje helt frigjort fra menneskelig samhandling. Hvilke relasjoner finnes i et språk klemt mellom grandios romantikk og nyliberal selvrealisering?


Er du redd for hvordan du har det og føler du virkelig alt så intenst som du kan? Er det slik romantikk føles? Gjør det vondt, og i så fall hvor vondt gjør det?


Av: Johanna Malm og Olof Runsten
På scenen: Johanna Malm og et pelsdyr
Scenografi og kostyme: Tove Dreiman
Lyssetting: Maja Lindström
Musikk: Elize Arvefjord
Animasjon: Maja Korpi


NB: Vi gjør oppmerksom på at forestillingen spilles på svensk.

Forestillingen er laget med støtte fra Svenske Kulturrådet, Konstnärsnämnden og Göteborgs stad, i samproduksjon med Skogen.

← Tilbake til program