BAKSNAKK: Oppvarming til Susie Wang med André Eiermann

Våren 2023 kommer Susie Wang tilbake til Tou med de to siste forestillingene av horror triologien, Mumiebrun og Burnt toast som de har høstet nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for.

I forbindelse med dette inviterer vi allerede i høst til et warm up foredrag med professor i dramaturgi og teatervitenskap ved UIA og Kunsthøgskolen i Oslo André Eiermann. Eiermann har tidligere arbeidet som dramaturg internasjonalt og her i Norge og har undervist og vært tilknyttet flere universiteter i Tyskland.

I et lengre essay om Susie Wang publisert i Norsk Shakespeare tidskrift(2/3 2021) skriver han blant annet

Susie Wangs nydramatiske teater kunne på denne bakgrunn også beskrives som en form for scenekunstnerisk nydekonstruksjon. Slik Derrida dekonstruerer Platons tilstedeværelses- og umiddelbarhets-fikserte filosofi som dominerer den vestlige tanketradisjonen, dekonstruerer Susie Wang den tilstedeværelses- og umiddelbarhets-fikserte teateroppfatningen som dominerer dagens scenekunstdiskurs.

Foredraget vil kretse rundt tematikker han skisserer opp i teksten. Hjertelig velkommen til et faglig dypdykk!

← Tilbake til program