Utstilling: FEM - Å sette spor


FEM består av kunstnerne Snøfrid Hunsbedt Eiene, Signe Christine Urdal, Evy Horpestad Tjåland, Anita Tjemsland og Yumiko Ashley. De er fem billedkunstnere med tilhørighet til Tou Atelierhus og som i dialog med hverandre lager en gruppeutstilling som skal vises i Ølhallene ved Tou Scene AS i perioden 10.11. - 27.11.22


Tallet FEM står bl.a. for mangfold. I 2021 viste vi utstillingen «Ustabile minner» i Skur 2, Stavanger. Samarbeidet oss imellom har ledet til denne utstillingen, «Å sette spor». Gjennom møter og samtaler i gruppen ser vi på de spor vi setter etter oss og hvilken innflytelse de har for våre valg.PROSJEKTBESKRIVELSE

Spor er de merker vi etterlater oss og som forteller noe om tiden og omstendighetene rundt dade er satt. Vi leser sporene med nåtidens blikk og erfaringer, og slik forsøker vi å forme nye meninger og økt forståelse av nåtid og situasjoner vi befinner oss i. Mange spor har kjennetegn og særtrekk som gjør det lettere å identifisere det vi søker. Kjennetegn kan være et språklig fenomen, bilde, lyd, lukt, naturfenomener og mye annet. Spor kan settes bevisst for å villede og forvirre. Ved å lede spor inn i feil retning kan dette føre til katastrofale utfall. Eller at hittil ukjente spor kan avdekke nye sammenstillinger og føre til muligheter der historien må skrives om og bidra til kunnskap om nye funn. Litt skremmende er at vi hele tiden legger igjen spor som vi vanskelig kan råde over.


Som kunstnere har vi våre kunstneriske uttrykk. Våre språk har flere sammenfallende møtepunkt i sporene vi setter etter oss; fysisk, psykisk og metaforisk. Vi ønsker å utfordre sansene ved å stille spørsmål om behov for å lage spor og synlige merker etter oss. Noen ganger vil spor være av en slik karakter at de preger oss gjennom hele livet. I romanen «på sporet av den tapte tid» ville Marcel Proust formidle opplevelsen av tiden som flyter av sted og hvordan øyeblikkets minner kan gjøre det mulig å gjenopprette spor fra fortiden. I dette prosjektet vil vi blande nye arbeider med hverandres arbeider og arbeider vi har produsert tidligere.

Gjennom dialog og ved måten vi setter sammen utstillingen på kan vi både forvirre og utfordre hverandres kunstnerskap.


Utstillingen er støttet av Rogaland fylkeskommune og TOU.


Utstillingsperiode: 10-27. november

Åpningstider: torsdag og fredag kl 12:00 - 18:00, lørdag og søndag kl. 12:00-16:00


← Tilbake til program