Program

Vidar Schanche

The Mechanical Forest 3.0
Vidar Schanche har sin endelige kunstneriske presentasjon av sitt PhD-arbeid «The E(c)lect(r)ic Guitar» på Tou den 8 September 2022. The Mechanical Forest 3.0 er det endelige resultatet av nesten 4 års arbeid med å finne nye måter å improvisere på med den elektriske gitaren ved å studere komposisjonsteknikker og konsepter fra «ny musikk». Schanche har særlig gått i dybden på bruken av sceniske elementer og møtet mellom mennesker og teknologi.
I The Mechanical Forest utforskes idéen om det er mulig å lage en konsert hvor man kombinerer sceniske elementer, narativ, improvisasjon og teknologi. Kan man skape et økologisk miljø i en konsert? Et miljø hvor synergier påvirker hverandre og er med og skaper et levende miljø? I denne konserten utforsker Schanche disse tankene ved å ta i bruk samspill og kommunikasjon mellom mennesker og teknologi via musikalske gester og kroppslige bevegelser.
Hvis du har sett Mechanical Forest 1 & Mechanical Forest 2 er dette en fortsettelse av historien.
Vidar Schanche: Komponist, gitar, kvarttonegitar, Broken Guitar, videoprojeksjoner, og bevegelsessensorer. Kristoffer Alberts: Saksofoner Eva Bjerga Haugen: Vokal & synth.

Konserten er støttet av Stavanger Kommune

← Tilbake til program