How to. A score // Mia Habib Productions

How to. A score. - er en makro-solo bestående av flere enkeltstående soloer basert på et koreografisk community partitur utviklet sammen med Janne-Camilla Lyster. Seks dansekunstnere er valgt ut til å jobber med lokale communities i sine respektive land - Sør-Afrika, Frankrike, USA, Tyrkia, Brasil og Norge for senere å utvikle dette til hver sin solo. I Stavanger får publikum oppleve urpremieren til tre av disse; Tommy Noonan (Saxapahaw, North Carolina), Julie Nioche (Nantes, Frankrike) og Thais Di Marco (São Paulo, Brasil). Publikum inviteres også til et arrangement med innsyn i kunstnernes community arbeid i de respektive landene. Prosjektet bygger på det tidligere stykket How to die - inopiné som er en transdisiplinær undersøkelse av økologisk sorg, kulturell panikk og følelsen av kollaps.

"Asking as individuals, asking as couples, asking as a group, asking as citizens, asking as humanity, asking as the people, asking as the elite, asking as the oppressor, asking as the oppressed, asking as dancers, asking as bodies, asking as the other, asking as if dead. Asking through voice, asking through silence, asking through movements, asking through stillness, asking through roaring, asking through ourselves, asking through each other, asking through the other, asking through our death." fra scoret How to. A score.

Mens Julie jobber på scoret med autistiske barn i skolestystemet i Frankrike arbeider Tommy i North Carolina med å se på hvordan kolonihistorien har formet hvem han er. Han sier "Så praksisene og spørsmålene i scoret er ikke de jeg bringer til lokalsamfunnet mitt for at de skal lære og øve - de er praksisrammer som jeg begynner å lære av mitt eget lokalsamfunn gjennom". Om Thais sitt arbeid i São Paulo sier hun "vi skal forsøke å løfte stemmene til de som allerede har overlevd slutten på verden mange ganger" og understreker at kolonihistorien, døden og volden er så tilstedeværende i byen at det ikke handler om hvis, men hvordan man skal dø.

Øvrige kunstnere som har hatt sin urpremiere i Trondheim under Multiplié dansefestival tidligere i vår er Thami Hector Manekhela (Soweto, Sør Afrika), Filiz Sizanli (Eskişehir, Tyrkia) og Mia Habib (Norge).

← Tilbake til program