Remaster

Remaster, et møte mellom to generasjoner kunstnere utdannet fra Kunstakademiet i Bergen.


Utstilling Ølhallene 4/11-21/11

Åpent Torsdag-fredag 1300-1700 Lørdag-søndag 1200-1600

Omvisning etter avtale

Utstillingen er støttet av Stavanger kommune og Norsk Kulturråd

Åpning 4/11 kl kl 1800-2000


Remaster er initiert av seks etablerte kunstnerne med bakgrunn fra Vestlandets kunstakademi på 80-90-tallet. De har invitert seks nyutdannede kunstnere fra samme skole, nå kalt Kunstakademiet i Bergen, til samarbeid og utstilling. Med bakgrunn i felles utdanningsinstitusjon, over 25 år, skapes en dialog på tvers av kunstnergenerasjoner og uttrykk. Kunsthistorien er en fortelling om store endringer fra generasjon til generasjon, og vi vil undersøke hvilke endringer som vi alle er en del av.

I Ølhallene på Tou har kunstnerne samarbeidet to og to, en nyutdannet og en veletablert, et par pr hall.


INITIATIVTAGERE - ETABLERTE KUNSTNERE:


Natasja Askelund, f 1969 - bor og arbeider i Stavanger. Hennes kunstneriske praksis er en refleksjon rundt maleriet som medium, der tematikken hele tiden har kretset rundt hverdagslivet. Hun skildrer menneskers livsvilkår i barndom og oppvekst, og egen rolle som voksen kvinne i det som Trond Borgen kaller - en intimitetens livsfrise. Selv om maleriet etter hvert har beveget seg fra det narrative til det poetiske og abstrakte, er tematikken hele tiden nært knyttet til kunstnerens nære omgivelser, og hverdagsliv.

https://natasjaaskelund.com/


Annette Kierulf f 1964 - bor og arbeider på Radøy. Kierulf arbeider hovedsaklig med tresnitt. Hennes motiver er gjerne hentet fra natur og kulturlandskap. De tar ofte utgangspunkt i observasjoner fra nærmiljøet på vestlandet og går samtidig i dialog med landskapstradisjonens kunsthistoriske referanser. Bakgrunnen for disse arbeidene er erfaringer fra bygda hvor forholdet mellom det idylliske og tiltrekkende blandes med noe uhyggelige og truende.

https://www.kierulf.info/


Tor-Magnus Lundeby, f 1966 - bor og arbeider i Fredrikstad. Lundeby har siden studietiden jobbet med å utvikle et personlig og konstruktivistisk billedspråk. Hans kunstpraksis er en totalistisk samleprosess som inneholder leting, sortering og dekoding som stammer fra barndommen. Selv om Lundebys visuelle uttrykk ligger nærmest den abstrakte delen av kunsthistorien, kan man ane inspirasjonskilder fra tegneserier, musikk og Science fiction. På denne måten kan man nesten lese arbeidene som kart, eller dashbord i et avansert fly.

https://www.tormagnuslundeby.org/


Arne Revheim, f 1965 - bor og arbeider i Fredrikstad. Revheims seneste arbeider er enkle komposisjoner med titler som «mor og son ser far». Eller «mor møter son». Maleriene handler om de tette familiene, om de som er aller nærmest oss, og på den måten ligner komposisjonene som tilsynelatende er abstrakte og enkle, på hverdagslivets kompliserte strukturer.

https://arnerevheim.com/


Grethe Unstad, f 1959 - bor og arbeider i Bergen. Unstad arbeider med maleri hvor farge og undersøkelse av fargerom har stort fokus. Det meste har utspring i det prosaiske og nære. I det konsentrerte møtet mellom kunstneren og materialet, undersøker hun billedrommet med dets muligheter og avgrensinger, gjennom abstraksjon og objekt. Hun er opptatt av fargenes relativitet, hvordan fargene påvirkes av hverandre og hvordan hver enkelt farge defineres av fargene de står i forhold til.

http://www.gretheunstad.com/


Marit Aanestad, f 1949 - bor og arbeider i Stavanger. Aanestad er utdannet arkitekt og hennes arbeider er ofte en tolkning av rom og sted, av arkitektur, funn og historie. Hun utformer arbeidene som installasjoner hvor skulpturene og rommet både er en fysisk kroppslig opplevelse og en formidling av en tilstand, en ide og en fortelling. I maleri og tegning er det utforskningen omkring det minimalistiske, stramme og konstruerte mot det ekspressive og tilfeldige, som er tema.

https://www.maritaanestad.no/


INVITERTE UNGE KUNSTNERE


Peter Cleary, (f 1986, Galway, Irland) jobber med maleri, tegning og grafikk. Cleary bor og jobber og i Bergen og i Ballinasloe, Irland. Han har etter avsluttet Master ved KMD i Bergen 2016 nylig blitt ansatt som vitenskapelig assistent samme sted. Cleary bygger opp bilder med figurer uten en forutbestemt plan. Innenfor improvisasjons-systemet sitt arbeider han med mål om å gi karakterene personlighet og indre liv, her er øynene av sentral betydning, og umiddelbarhet i utførelsen er viktig for å oppnå dette.


Sofia Eliasson (1981 i Sverige) avsluttet master fra KMD 2017 og bor og arbeider i Oslo. Sofia arbeider med skulpturelle installasjoner. Hennes verk behandler tema som levende fossiler, antikkens polykrome kunst og arkitektur, forhistoriske landskap og historiske skikkelser som kunstneren

Oei Katsushika og paleontologen Mary Anning.

https://www.sofiaeliasson.com/


Skade Henriksen (f 1988 i Finnmark) avsluttet master ved KMD i 2020 og bor og arbeider i Bergen. Skade arbeider med tegning, fotografi, skulptur og installasjon. Landskap er et gjennomgående tema i hennes kunstneriske praksis. Skade kombinerer det poetiske med en semi-vitenskapelig tilnærming til kunstneriske undersøkelser.

https://www.skadehenriksen.com/


Georg Óskar (f 1985 på Island) avsluttet master fra KMD 2016 og bor og arbeider i Oslo

Óskars praksis kan betraktes som en visuell dagbok over hans personlige observasjoner av det hverdagslige i natur og mennesker. Arbeidene hans er komponert så de inviterer tilskuerne til å nærme seg dem fra forskjellige innfallsvinkler og ansporer dem til å reflektere over kompleksiteten i våre nåtidige liv.


Aurora Lund Solberg (f 1987 i Stavanger) avsluttet master fra KMD 2017 og bor og arbeider i Bergen. Hun jobber med maleri. De siste årene har hun fordypet seg i vannmaleriets metoder og uttrykk, med utgangspunkt i Japansk tradisjonelt maleri.

http://www.aurorasolberg.com/


Brynhild Grødeland Winther (f 1981 Varhaug, Rogaland) avsluttet master fra KMD 2018 og bor og arbeider i Bergen. Brynhild jobber hovedsaklig med installasjoner bestående av tegning, skulptur, foto og tekst.

www.brynhildwinther.no


← Tilbake til program