Symbiotic Scenes

Symbiotic Scenes (Public Picturing)Symbiotic Scenes er et scenografisk verk for offentlig rom som vises på grusplassen foran Scene 1. Det er det første verket av tre som danner det kunstneriske forskningsprosjektet Scenography as Symbiosis utviklet av Jakob Oredsson, kunstner, arkitekt, scenograf og nåværende stipendiat ved Akademi for Scenekunst (HiØ). Scenografi forestilles som symbiose med referanse til den filosofiske skolen Objektorientert ontologi som influert av Lynn Margulis teorier om symbiose.Scenografien er et videoverk formidlet gjennom en led-skjerm som holdes av et stillas. Verket blir til gjennom scener av symbiose mellom objekter som er en del av det eksisterende lokale miljøet. Gjennom prinsippene eksponering, kopiering og invertering, i forhold til arkitektur og landskap, det nære og fjerne, verdslige og spektakulære, manifesteres verket som nye scenografiske objekter. Det eksisterer tvetydig som forgrunn i forhold til fjordlandskapet som bakgrunn, mens det kontinuerlig og motstridende skifter skimrende mellom disse tilstander gjennom mangfoldig eksponering av eksisterende elementer. Verket engasjerer seg med fortidige og fremtidige historier, kulturelle og politiske, om det offentlige miljøet, og aktiverer møter mellom menneskelige og ikke-menneskelige deltakere.Symbiotic Scenes søker solidaritet med den uendelige variasjonen av spatiotemporale skalaer som sameksisterer i og danner konteksten. Som scenografi søker verket å eksistere gjennom relasjon til og beskrivelse av det eksisterende miljøet, tilsløre dikotomier som aktiv-passiv, tid-rum, og oppmuntre til aksept av forskjell og fremmedhet.Intern veileder:

Serge von Arx, Professor, Arkitekt ETH/SIA, Kunstnerisk leder scenografi,

Akademi for Scenekunst / Høgskolen i Østfold


Ekstern veileder:

Ingri Fiksdal, Koreograf, Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid


Støttet av:


KORO

Norsk Kulturråd

Stavanger Kommune

Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU)

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)


Verket kan oppleves døgnet rundt via live-stream. Lenken vil gjøres tilgjengelig ved åpning.

← Tilbake til program