Baksnakk: Jakob Oredsson - Scenography as Symbiosis

Tou presenterer forskningsarbeidet til Jakob Oredsson

Jakob Oredssons praksis ligger i skjæringspunktet mellom kunst, arkitektur og scenografi. For tiden er Oredsson stipendiat ved Akademi for Scenekunst (HiØ) med prosjektet Scenography as Symbiosis. I løpet av forskningsperioden er Jakob artist-in-resident ved TOU med studio på Filmloftet.

I forbindelse med det scenografiske verket Symbiotic Scenes som vises på grusplassen foran Scene 1, vil Oredsson presentere sin kunstneriske forskning som en del av Baksnakk-serien. Forskningsprosjektet omfavner en økologisk forståelse med utgangspunkt i den filosofiske retningen objekt-orientert ontologi og foreslår at scenografi oppstår i interaksjonen mellom sameksisterende betinger og kontekster som symbiose.Tre scenografiske verk vil bli gjennomført som en del av forskningen i forhold til tre forskjellige kontekster; offentlig, galleri og teater.

Jakob vil trekke linjer gjennom sitt prosjekt til boken Object-oriented ontology: A New Theory of Everything skrevet Graham Harman som vil bli en del av det nystartede scenekunst biblioteket på Tou hvor kunstnere, fagpersoner og andre vil gjennom året presentere og anbefale en bok de har blitt inspirert av og eller bruker direkte i sine arbeid/forskning.

Varmt velkommen til presentasjon av forskningen og en åpen deling av det nåværende scenografiske verket. Det vil foregå ute på grusplassen foran Scene 1. Denne Baksnakk vil bli avholdt på engelsk, mens spørsmål vil bli adressert på både engelsk og norsk. Hele snakken inkludert spørsmål og svar blir tatt opp. Samtalen ledes av Runa Norheim.

Sjekk ut arbeidet til Jakob her: https://www.jakoboredsson.com/

BAKSNAKK er et scenekunstfaglig program på Tou som tar sikte på å artikulere og utvikle språk rundt praksiser i scenekunstfeltet og kontekstualisere arbeidene som presenteres.

Programmet rommer kunstner- og fagsamtaler, foredrag, seminarer og dialogmøter. Fagprogrammet er spesifikt scenekunstfaglig, men likevel relevant og tilgjengelig for andre kunstnere og kunstinteresserte.

Arrangementet har fri entré. For å registrere alle deltagere ber vi deg hente ut fribillett i forkant.

← Tilbake til program