Baksnakk: Kunstnerpresentasjon Marie Ronold Mathisen

BAKSNAKK: Kunstnerpresentasjon Marie Ronold Mathisen

Tou har gleden av å gi et innblikk inn i Marie Ronold Mathisen sitt arbeid!

Marie Ronold Mathisen er en skapende og utøvende dansekunstner med base i Stavanger som arbeider med improvisasjon og øyeblikkelig komposisjon, både i sin praksis og som forestillingsformat.

I de siste årene har hun utforsket ulike måter å jobbe improvisatorisk og stedsresponsivt. Hun har blant annet gjennomført prosjektet Vindusdansen. Prosjektet innebar at hun i 100 dager gjorde daglige improviserte danser i sine isolerte besteforeldres hage på Tjensvoll i begynnelsen av pandemien. Arbeidet delte hun daglig på sosiale medier.

Som en del av Baksnakkprogrammet vil Marie holde et fysisk foredrag og samtale der hun deler sine refleksjoner rundt det å jobbe med kroppen som materiale og kommunikasjonsform. Hun vil formidle sine erfaringer fra det å insistere på og undersøke sin egen praksis over lengre tid, og hvordan det å åpne opp sitt arbeidsrom og dele fra sin prosess både kan være en metode og en performativ hendelse i seg selv.

Denne presentasjonen holdes i forlengelse av et forprosjekt og en tre ukers residens ved Tou i anledning Maries nye soloarbeid. I dette arbeidet undersøker Marie utøveren og selvportrettet som tema og ideer rundt selviscenesettelse, selviakttakelse og selvrefleksjon. Forprosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Tou, RAS - Regional Arena for Samtidsdans, DansiS og Stavanger kommune.

BAKSNAKK er et scenekunstfaglig program på Tou som tar sikte på å artikulere og utvikle språk rundt praksiser i scenekunstfeltet og kontekstualisere arbeidene som presenteres. Programmet rommer kunstner- og fagsamtaler, foredrag, seminarer og dialogmøter. Fagprogrammet er spesifikt scenekunstfaglig, men likevel relevant og tilgjengelig for andre kunstnere og kunstinteresserte.

← Tilbake til program