Baksnakk: Jakob Oredsson - Scenografi som Symbiose

Tou presenterer forskningsarbeidet til Jakob Oredsson

Jakob Oredsson er en kunstner, arkitekt og scenograf som jobber i skjæringspunktet mellom disse praksisene. Som scenograf har tidligere blant annet samarbeidet med Verk produksjoner og Magnus Myhr. Verket Seeing Solidarity (for Kino Kino) ble presentert på gruppeutstillingen SETT - USETT på Kino Kino kunstsal i Sandnes i 2020. Jakob er for tiden stipendiat ved Akademi for Scenekunst (HiØ) med prosjektet Scenografi som symbiose. I løpet av forskningsperioden er Jakob kunstner på huset på Tou med studio på Filmloftet.

Om forskingsprosjektet
Forskningsprosjektet omfavner en økologisk forståelse, med utgangspunkt i den filosofiske retningen Objekt-orientert ontologi, og foreslår at scenografi oppstår i interaksjonen mellom sameksisterende betingelser og kontekster, som symbiose. Tre scenografiske verk vil bli gjennomført som en del av forskningen i forhold til tre forskjellige kontekster; offentlig, galleri og teater. Det første verket, Symbiotiske scener, blir nå utviklet i relasjon til den offentlige plassen foran Tou, og vil bli presentert våren 2021. Symbiotiske scener vil ta for seg tidligere, så vell som pågående prosesser av det offentlige miljøet i området. Prosjektet er nå i innledningsfasen og undersøker plassens mange lag av pågående historier.

Vi ønsker velkommen til en presentasjon av Jakob sin forskning, og en åpen deling av det nåværende arbeidet som utvikles. Denne delingen vil finne sted på Scene 1, som vil være åpen hele helgen, for alle som er interessert i å oppleve, og gå i dialog med arbeidet.

Sjekk ut arbeidet til Jakob her: https://www.jakoboredsson.com/

BAKSNAKK er et scenekunstfaglig program på Tou som tar sikte på å artikulere og utvikle språk rundt praksiser i scenekunstfeltet og kontekstualisere arbeidene som presenteres. Programmet rommer kunstner- og fagsamtaler, foredrag, seminarer og dialogmøter. Fagprogrammet er spesifikt scenekunstfaglig, men likevel relevant og tilgjengelig for andre kunstnere og kunstinteresserte.

Arrangementet har fri entré. For å registrere alle deltagere ber vi deg hente ut fribillett i forkant.

-----------

COVID-19

Dette er et arrangement som skjer under Covid-19 situasjonen. Vi ber derfor alle publikummere om å ta hensyn til hverandre og reglene som er satt av myndighetene og på Tou.

På grunn av publikumsrestriksjoner vil det kun være et begrenset antall plasser tilgjengelige til arrangementene på Tou.

Vi ber publikum om å holde seg hjemme dersom de kjenner symptomer på Korona-smitte.

Følg gjeldende smittevernsregler - www.helsenorge.no/koronavirus

← Tilbake til program